Ankara /Başkent -Ankaranın Tanıtımı Resimli -Ankara Resimleri Manzaraları

Konusu 'İç Anadolu Bölgesi' forumundadır ve Oneyouu tarafından 13 Ocak 2011 başlatılmıştır.

 1. Oneyouu

  Oneyouu New Member

  Ankara
  Başkent
  [​IMG]

  [​IMG]

  Tarihçesi  Ankara'nın ilk yerleşim tarihi kesin olarak bilinmemektedir. Ancak bölgede yapılan araştırmalar, kentin Paleolitik Çağ'dan itibaren yerleşme alanı olduğunu göstermektedir.

  Ankara'nın kent olarak ilk kuruluşu Phyrigia dönemindedir. Phyrigia'nın başkenti Gordion bugünkü Ankara sınırları içinde kalmaktadır ve İç Anadolu'nun en önemli antik kentlerinden birisidir. Phyrigialılar buraya gemi çapası anlamına gelen "Ankyra" adını vermişlerdir. Yörede bulunan Tümülüsler, özellikle M.Ö. 750-500 yılları arasında Ankara yöresinde Phyrigia yerleşmesinin önemini göstermektedir.

  Phyrigia Devleti'nin yıkılmasından sonra Lydialıların ve daha sonra Perslerin hâkimiyetine geçen kentin Pers Kralı I. Dareios döneminde (M.Ö. 522-486) yapılmış olan ünlü kral yolu üzerinde küçük bir ticaret merkezi olduğu bilinmektedir. Aradan iki asır geçtikten sonra Büyük İskender, Anadolu'daki Pers hâkimiyetine son vermiştir.

  M.Ö. 278-277 yılında Avrupa'dan Anadolu'ya gelen Galatların bir kolu olan Tektosagların Ankara'yı başkent yaptıkları bilinmektedir. Ankara Kalesi'nde görülen ilk yapı bu devirden kalmadır.

  1071 yılında Selçuklu Sultanı Alparslan'ın Malazgirt'te Bizans ordusunu yenmesinden sonra 1073 yılında Ankara Türklerin eline geçmiştir. 1300'lü yıllardan başlayarak Ahi merkezlerinden biri olarak ticari işlevlere sahip olan Ankara, Osmanlı İmparatorluğu'nun yükselme döneminde de önemli bir ticaret merkezi olmaya devam etmiştir. Ankara'daki Ahi örgütü, kervanların ve ordunun deri ve demirden yapılmış malzeme gereksinimini karşılıyor ve aynı zamanda İç Anadolu'da geniş bir bölgede üretilen tiftik Ankara'da işleniyordu. 20. yüzyılın başında yaşanan savaşlar, Osmanlı İmparatorluğu'nun yıkılışı ve 1917 yangınının da etkisi ile daha da gerileyen kent, Kurtuluş Savaşı sırasında yeniden önem kazanmaya başlamıştır.

  Kurtuluş Savaşımızın idare edildiği bir merkez olarak, adı milli mücadelemizin sembolü haline gelen Ankara 13 Ekim 1923'te başkent olmuştur.


  [​IMG]
  Anıtkabir
  Atamızın ebedi istirahatgahı  Anıtkabir projesinin belirlenmesinden sonra, inşaatın başlayabilmesi için ilk aşamada kamulaştırılma çalışmalarına başlandı. Anıtkabir’in inşaatı ise 9 Ekim 1944′de görkemli bir temel atma töreni ile başladı. Anıtkabir’in inşası 9 yıllık bir süre içinde 4 aşamalı olarak yapılmıştır.  [​IMG]


  [​IMG]
  [​IMG]
  [​IMG]
  [​IMG]

  Atakule

  [​IMG]

  [​IMG]
  [​IMG]  Gençlik Parkı

  [​IMG]


  [​IMG]

  Kızılay (Güven Park) Seneler önce

  [​IMG]


  Şimdi
  [​IMG]


  [​IMG]
  Ulus Zafer Anıtı
  [​IMG]


  Ankaranın simgesi haline gelen Kızılay daki ilk Gökdelen
  [​IMG]  [​IMG]


  TBMM
  Türkiye Büyük Millet Meclisi


  Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Türkiye Cumhuriyeti’nin 23 Nisan 1923'de kurulmuş olan yasama organıdır.

  Anayasa nın 108'nci Maddesine göre, yasama yetkisi Türk Milleti adına Türkiye Büyük Millet Milletvekili genel seçimleri, dört yılda bir, serbest, eşit, tek dereceli, genel oy esaslarına göre, yargı organlarının genel yönetim ve denetimi altında yapılır.

  Milletvekili seçilebilmek için, en az ilköğretim mezunu olmak ve ayrıca, Anayasada yazılı diğer seçilme yeterliliklerine sahip olmak gerekir. TBMM üyeleri, yasama dokunulmazlığına sahiptir.
  İlkTBMM binası

  [​IMG]


  [​IMG]


  [​IMG]


  [​IMG]


  [​IMG]  2.TBMM Binası
  [​IMG]

  [​IMG]

  [​IMG]

  [​IMG]


  3.TBMM Binası
  [​IMG]

  [​IMG]

  [​IMG]

  [​IMG]

  [​IMG]

  [​IMG]  [​IMG]

  Atatürk Orman Çiftliği


  Atatürk Orman Çiftliği, Atatürk'ün 5 Mayıs 1925 yılında,Ankara 'da modern bir çiftlik kurulması için verdiği talimat ile kurulmuştur.

  Türkiye'yi bağımsızlığa kavuşturduktan sonra, "Milli ekonominin temeli tarımdır. Bunun içindir ki tarımda kalkınmaya büyük önem vermeliyiz. Köylere kadar yayılacak programlı ve pratik çalışmalar bu amaca ulaşmayı kolaylaştıracaktır. Fakat bu hayati işi isabetle amaca ulaştırabilmek için, ilk önce ciddi etütlere dayalı bir tarım siyaseti uygulamak ve onun içinde her köylünün ve bütün vatandaşların kolayca kavrayabileceği ve severek uygulayabileceği bir tarım rejimin kurmak lazımdır" diyerek tarıma verdiği önceliği belirtmiştir. "Yeşili görmeyen gözler renk zevkinden mahrumdur. Burasını öyle ağaçlandırınız ki kör bir insan dahi yeşillikler arsında olduğunu fark etsin" diyerek Atatürk Orman Çiftliği'nin kurulmasında öncü olmuştur.

  Ayrıca, bozkır ortasına kurulmuş olan ülkenin yeni başkenti Ankara halkının rahatlıkla gezebileceği, nefes alacağı, yaz, kış yeşil kalabilecek bir yer, bir doğa güzelliği yaratma isteği de önemlidir. Ülkenin tanınmış tarımcılarını Çankaya Köşkü 'ne çağırtarak, Ankara civarında modern bir çiftlik kurmak istediğini söyler ve bu amaca uygun bir arazi bulmaları emrini verir.
  Ata'nın evi
  [​IMG]


  [​IMG]


  [​IMG]


  [​IMG]

  [​IMG]

  Ankara kedisi


  Nesiller boyu ‘Ankara’ her uzun tüylü kediyi nitelendirmek için kullanılan bir terim olmasına rağmen, tek safkan Ankara Kedisi, ataları Türkiye’den çıkmış olan Türk Ankara’sıdır. Anayurdu Türkiye/Ankara olan Ankara Kedisi (Felis domesticus angoriensis) narin yapılı, avcılık özellikleri çok gelişmemiş, oyuncu yapıda hayvanlardır.  1962’de birkaç Amerikan askeri personeli Ankara Hayvanat Bahçesinde 45 yıllık bir üretim programının ürünü olan Ankara Kedilerini fark etti. Bunlardan birkaç çiftini Amerika’ya götürerek burada da ırka ilginin doğmasını sağladılar. Günümüzde Ankara Kedileri Dünya’nın birçok ülkesinde sevilip, ilgiyle üretilmektedir. Gösteri hayvanı olarak ta tercih edilen bir ırktır.  Morfolojik Özellikleri :  İdeal Ankara Kedisi, uzun ve adeleli vücuduna rağmen her hareketiyle parıldayan ipeksi tüyleriyle dengeli ve zarif bir kedidir.


  Kafası küçük ya da orta büyüklükte, burun kısmı üçgendir. Profili kafası ve burun üstü göz önüne alındığında iki düz çizgidir. Kulaklar büyük,uzun ve uçları tüylü, birbirine çok yakın, başın mümkün olduğunca üstünde ve diktir. Gözler iri, badem biçimli ve çeşitli renklerde olabilir. Gözler yeşilin her tonu, sarı, bakır rengi ya da mavi olabilir. Tüyleri ipeksi ve birçok renkte olabilir ancak en bilineni beyazdır. Beyaz renkli ve bir gözü mavi olanlarda ise mavi göz tarafındaki kulağın sağır olma ihtimali yüksektir. Yavru kedilerin tüyleri daha kısadır ve genellikle 9 haftalıkken değişmeye başlar. Erişkinliğe yaklaştıklarında ipeksi hallerini alırlar. Erişkin tüylerin tamamlanma yaşı ortalama ikidir.Erkekler dişilere göre daha iri yapılıdır

  [​IMG]

  [​IMG]  [​IMG]

  Ankara Kalesi

  Yapılış tarihi kesin olarak bilinmemektedir. Kentte askeri bir garnizon bulunduran Hititler tarafından yapıldığı sanılmaktadır. Ama bu düşünce arkeolojik verilere dayanarak doğrulanmamıştır. Hititlerden bu yana hep aynı yerde bulunan, Romalılar, Bizanslılar ve Selçuklular dönemlerinde birçok kez onarılan Ankara kalesi, tepenin yüksek bölümünü kaplayan iç kale ve çevresini kuşatan dış kaleden oluşur (dış kalenin 20'ye yakın kulesi vardır). Dış kale eski Ankara şehrini çevirir. İç kale yaklaşık 43.000 km2'lik bir yer kaplar. 14-16 m yüksekliğindeki duvarların üstünde çoğu 5 köşeli 42 kule vardır. Dış surları kuzey-güney doğrultusunda yaklaşık 350 m, batı-doğu doğrultusunda ise 180 m. boyunca uzanır. İçkalenin güney ve batı duvarları bir dik açı oluşturur. Doğu duvarı tepenin girinti çıkıntılarını izler.Kuzey yamaç ise farklı tekniklerle yapılmış duvarlarla korunur.Koruma düzeninin en ilgi çekici yanı; doğu,batı ve güney duvarları boyunca 15-20 m.'de bir yer alan 42 tane beşgen burçtur. Dışkale ile içkale,doğuda Doğukalesi'nde batıda hatip çayına bakan yamaçta birleşir. İçkale'nin güneydoğu köşesinde ise kalenin en yüksek yeri olan Akkale (Halk arasında Alitaşı)yer alır. Dört katlı olan iç kale Ankara taşından ve toplama taşlarla yapılmıştır. İç kalenin iki büyük kapısı vardır. Biri dış kapı, diğeri ise hisar kapısı adını taşır. Kapı üzerinde bir de İlhanlılar'a ait kitabe bulunur. Kuzeybatı kısmında Selçukluların yaptırdığını gösteren bir yazı bulunmaktadır. Duvarların alt bölümü mermer ve bazalttan yapılmıştır, üst kesimlerine doğru bloklar arasında tuğla bölümlerin büyük ölçüde zarar görmesine karşın, iç kale bozulmadan günümüze kadar gelmiştir. VIII ve IX.yy'larda kent istilalara uğrayınca, kaleyi hızla onarmak için, o sıralarda yıkıntı halinde olan Roma anıtlarının mermer blokları, sütun başlıkları, su yollarının mermer olukları kullanılmıştır. (bunlara özellikle iç kalenin güney yönünde rastlanır)


  Kale tarih içinde çeşitli dönemler yaşamıştır. İ.Ö. 2. yy. başında Romalıların Galatya'yı ( Ankara yöresi) işgalinden sonra kent büyüyerek kale dışına taştı. Roma İmparatoru Caracaila İ.S. 217' de kalenin surlarını onarttı. 222 - 260 arasında İmparator Severus Alexander ve Velerianus, Perslere yenilince kale kısmen tahrip edildi. 7. yy ' ın 2. yarısından sonra Romalılar kaleyi onarmaya başladı. İmparator Konstantinos 688'de dışkaleyi yaptı. IV. Leon ise 740' da kale duvarlarını onartırken içkale surlarını da yükselmiştir. İmparator Nikephoros ve İmparator Basileios da 9.yy' da kaleyi onarttılar.

  [FONT=&quot][​IMG][/FONT]


  [FONT=&quot] Ankara Kalesi 1073' de Selçukluların eline geçti. 1101' de Haçlı komutanı Raimond tarafından alınan kale, 1227' de bir kez daha Selçukluların eline geçti. Selçuklu Sultanı 1. Alaeddin Keykubat' ın onarttığı kaleye Sultan II. Keykavus da 1249'da bazı ekler yaptırdı. Osmalılar döneminde onarım görmeyen kalenin surlarını Mısır Valisi M.Ali Paşa' nın oğlu İbrahim Paşa 1832' de onarttı. Surların bazı yerlerinde rastlanan sütun başlıkları, lahit ve heykel parçaları, onarımlarda toplama malzemeden yararlanıldığını gösterir.[/FONT]


  Bugün kale içindeki değişik dönemlerden kalmış birçok eski Ankara Evi bulunmaktadır. Kaleiçi Mahallesi'nde bulunan eski Ankara evleri, sur duvarları ile çevrili dar ve dik bir alanda konumlandıkları için, planları dar alanlardan en çok faydalanmayı gözeterek yapılmış. İki ya da üç katlı olarak ahşap, kerpiç ve tuğladan inşa edilmişler. Arazi yapısının düz olmaması, alt kat planlarının da düzgün olmamasına yol açmış, ama üst katlar cumba tipindeki çıkıntılarla düzgün bir plana kavuşturulmuş. Alt katlar kışlık olarak, kalın duvarlı ve küçük pencereli yapılmış, üst katlar ise yazlık olarak ince duvarlı ve havadar yapılmış. Geniş saçaklar ve "Cihannüma" denilen yazlık odalar Ankara evlerinin belirleyici özelliklerinden. Ahşap tavan süslemelerinde geometrik kompozisyonlar kullanılmıştır. Bazıları çeşitli hizmetlerde kullanılmaktadır. 17.yüzyılın ortasına doğru, 1640 yılında Ankara' ya gelen Evliya Çelebi, kenti ve kentteki yaşamı ayrıntılı biçimde anlatmaktadır. Evliya Çelebi önce ünlü Ankara Kalesinden söz eder. "Ankara'nın yüksek bir dağın tepesine dört kat beyaz taştan yapılmış sağlam bir kalesi vardır. Kale iç içe üç kat surlarla çevrilidir. İç kalenin çevresi kayalıktır. Bu yalçın kayalardan kaleye tırmanmak çok zordur. İç kalede topları çeşitli silahlar, cephane ve 600 ev bulunur. İç Kale aşağılarda ikinci sıra surlarla çevrilidir. Dağın eteklerinde ise üçüncü sıra dış surlar yer alır. Bu dış surlarla tüm kent güvenlik altına alınmıştır."

  [​IMG]

  [​IMG]
  [​IMG]

  Ankara'da Ulaşım

  [​IMG]

  [​IMG]


  Güzel Ankara'mızın küçük bir bölümünü izlediniz.


  Sunum: 1sen
  Oneyouu
  Last edited: 13 Ocak 2011
 2. Almira

  Almira Administrator

  Ce: Ankara /Başkent

  Süper harika konu olmuş teşekkür ederim 1sen:alkıs:
 3. Oneyouu

  Oneyouu New Member

  Ce: Ankara /Başkent

  Teşekkür ederim Almira senin konularda hepsi birbirinden harika insan okurken zevkte alıyor
 4. Almira

  Almira Administrator

  Ce: Ankara /Başkent

  senin şu konundada gözüm şenlendi 1sen inan şu an sevkle sayfanda gezindim :alkıs:
 5. Duru

  Duru Administrator

  Ce: Ankara /Başkent -Ankaranın Tanıtımı Resimli -Ankara Resimleri Manzaraları

  [​IMG]

  emeğinize sağlık birsen. bunu çok beğendim...
 6. Oneyouu

  Oneyouu New Member

  Ce: Ankara /Başkent -Ankaranın Tanıtımı Resimli -Ankara Resimleri Manzaraları

  Teşekkür ederim Duru, canlısını armağan etmek isterdim.:bilmem:
 7. Duru

  Duru Administrator

  Ce: Ankara /Başkent -Ankaranın Tanıtımı Resimli -Ankara Resimleri Manzaraları

  çok iyi olurdu.:evt:
 8. _kanka**

  _kanka** Administrator

  Ce: Ankara /Başkent -Ankaranın Tanıtımı Resimli -Ankara Resimleri Manzaraları

  ay birsennn ne güzel yapmışsın gııı harikasın valla
  dayanamadım kocaman bi tebrik koyuyorumm
 9. Viole

  Viole Administrator

  Ce: Ankara /Başkent -Ankaranın Tanıtımı Resimli -Ankara Resimleri Manzaraları

  Bana gönder bana kediyi :muhaha::yuppi::gözkırp:

  1SEN vışttttt konun cok ciciş olmuş aynı tıpkı ben gibi :p
 10. Tırtıl

  Tırtıl Moderator

  Ce: Ankara /Başkent -Ankaranın Tanıtımı Resimli -Ankara Resimleri Manzaraları

  Teşekkür ederim 1sen cok güzel olmuş ankara turu yaptım sayende
 11. Duru

  Duru Administrator

  Ce: Ankara /Başkent -Ankaranın Tanıtımı Resimli -Ankara Resimleri Manzaraları

  hayır viole kedi benimm,topuklarınaa:ateş:
 12. Tanem

  Tanem Moderator

  Ce: Ankara /Başkent -Ankaranın Tanıtımı Resimli -Ankara Resimleri Manzaraları

  Teşekkürler............................

Sayfayı Paylaş