Atatürkün Hayatı,Egitimi,Askeri Görevi-Atatürkün Ailesi Yaşamı

Konusu 'Mustafa Kemal Atatürk' forumundadır ve Almira tarafından 14 Ocak 2011 başlatılmıştır.

 1. Almira

  Almira Administrator

  Mustafa Kemâl Atatürk
  1881 Selânik -1938 İstanbul

  Mustafa Kemâl Atatürk 1881 yılında Selânik'te Kocakasım Mahallesi, Islâhhâne Caddesi'ndeki üç katlı pembe evde doğdu
  [​IMG]

  [​IMG]


  Atatürk'ün Doğduğu ev
  [​IMG]
  [​IMG]
  Babası bir gümrük memuru olan Ali Rıza Efendi, annesi ZübeydeHanım'dır. Baba tarafından dedesi Hafız Ahmet Efendi XIV-XV.  [​IMG]

  [​IMG]

  yüzyıllarda Konya ve Aydın'dan Makedonya'ya yerleştirilmiş Kocacık Yörüklerindendir. Annesi Zübeyde Hanım ise Selânik yakınlarındaki

  [​IMG]
  [​IMG]

  Langaza kasabasına yerleşmiş eski bir Türk ailesinin kızıdır. Milis subaylığı, evkaf kâtipliği ve kereste ticareti yapan Ali Rıza Efendi, 1871 yılında Zübeyde Hanım'la evlendi. Atatürk'ün beş kardeşinden dördü küçük yaşlarda öldü sadece Makbule (Atadan) 1956 yılına değin yaşadı.

  SUNUM ALMİRA
  [​IMG]
 2. Almira

  Almira Administrator

  Ce: Atatürkün Hayatı,Egitimi,Askeri Görevi-Atatürkün Ailesi Yaşamı

  Eğitimi


  [​IMG]
  [​IMG]
  Küçük Mustafa öğrenim çağına gelince Hafız Mehmet Efendi'nin
  mahalle mektebinde öğrenime başladı, sonra babasının isteğiyle Şemsi Efendi Mektebi'ne geçti. Ancak Mustafa Kemâl babasını çok küçük


  [​IMG]

  yaşlarda kaybetti (1888). Bu nedenle okuldan ayrılmak zorunda kaldı. Mustafa ve annesi dayıları ile birlikte yaşamak üzere taşraya Rapla Çiftliği'ne gittiler. Onu annesi büyüttü. Mustafa çiftlikte çalışmaya başlamış, ancak annesi okula gitmemesi nedeniyle endişelenmeye başlamıştı. Sonunda, annesinin Selânik'teki kız kardeşi ile birlikte

  [​IMG]

  [​IMG]

  yaşamalarına karar verildi. Böylece Mustafa Selânik'e dönüp okulunu bitirdi. Selânik Mülkiye Rüştiyesi'ne kaydoldu. Kısa bir süre sonra 1893 yılında Askeri Rüştiye'ye girdi. Bu okuldaki Matematik öğretmeni Mustafa Bey adına "Kemâl" i ilave etti.
  .
  [​IMG]

  [​IMG]

  Askeri Rüştiyeyi 1895 yılında bitirdikten sonra, Mustafa Kemâl Manastırdaki Askeri İdadiye girdi. 1899 yılında Manastır Askeri İdâdi'sini bitirip, 3 Mart 1899'da İstanbul'da Harbiye'nin hazırık sınıfına kaydoldu. 1902 yılında teğmen rütbesiyle mezun oldu. Harp Akademisi'ne devam etti. 11 Ocak 1905'te kurmay yüzbaşı rütbesiyle Akademi'yi tamamladı.

  [​IMG]
 3. Almira

  Almira Administrator

  Ce: Atatürkün Hayatı,Egitimi,Askeri Görevi-Atatürkün Ailesi Yaşamı

  Askerî görevleri

  1905-1907 yılları arasında Şam'da 5. Ordu emrinde görev yaptı. Arkadaşları ile Şam'da "Vatan ve Hürriyet" adında bir dernek kurdu. 1907'de Kolağası (Kıdemli Yüzbaşı) oldu. Manastır'a III. Ordu'ya atandı.

  [​IMG]
  [​IMG]


  19 Nisan 1909'da İstanbul'a giren Hareket Ordusu'nda Kurmay Başkanı olarak görev aldı. 1910 yılında Fransa'ya gönderildi. Picardie Manevraları'na katıldı. 1911 yılında İstanbul'da Genel Kurmay Başkanlığı emrinde çalışmaya başladı.
  [​IMG]

  [​IMG]

  1911 yılında İtalyanların Trablusgarp'a hücumu ile başlayan savaşta, Mustafa Kemâl kendi isteğiyle bir grup arkadaşıyla birlikte Trablus'a gitti; Tobruk ve Derne savunmalarında görev aldı. Mustafa Kemâl henüz Libya'da iken Balkan Savaşı başladı. Mustafa Kemâl Gelibolu ve Bolayır'daki birliklerle savaşa katıldı. Dimetoka ve Edirne'nin geri alınışında büyük hizmetleri görüldü. Balkan Savaşında (1912-1914)
  başarılı bir kumandan olarak hizmet verdi. Balkan Savaşı sonunda

  [​IMG]
  , Mustafa Kemâl Sofya'ya askeri ataşe olarak atanmıştır. 22 Aralık 1911'de İtalyanlara karşı Tobruk Savaşını kazandı. 6 Mart 1912'de Derne Komutanlığına getirildi.,
  [​IMG]

  1913 yılında Sofya Ateşemiliterliğine atandı. Bu görevde iken 1914 yılında yarbaylığa yükseldi. Ateşemiliterlik görevi Ocak 1915'te sona erdi. Bu sırada Birinci Dünya Savaşı başlamış ve Osmanlı İmparatorluğu savaşa girmek zorunda kalmıştı. Mustafa Kemâl 19. Tümeni kurmak üzere Tekirdağ'da görevlendirildi.
  [​IMG]

  18 Mart 1915'te Çanakkale Boğazını geçmeye kalkan İngiliz ve Fransız donanması ağır kayıplar verince Gelibolu Yarımadası'na asker çıkarmaya karar verdiler. 25 Nisan 1915'te Arıburnu'na çıkan düşman kuvvetlerini,  [​IMG]

  [​IMG]
  Mustafa Kemâl'in komuta ettiği 19. Tümen Conkbayırı'nda durdurdu. Mustafa Kemâl, bu başarı üzerine albaylığa yükseldi. İngilizler 6-7 Ağustos 1915'te Arıburnu'nda tekrar taarruza geçti. 8 Ağustos 1915 tarihinde Anafartalar Grup Kumandanlığına getirildi. Birinci Dünya Savaşı esnasında, Anafartalar'daki Türk kuvvetlerine kritik bir zamanda kumanda etti. Bu sırada Çanakkale Boğazı'na çıkarma yapılmış ve Mustafa Kemâl bu durumu kişisel gayretiyle kurtarmıştır. Savaş esnasında, Mustafa Kemâl'in kalbinin üzerine bir şarapnel parçası isabet etmiş, ancak göğüs cebinde bulunan saati onun hayatını kurtarmıştır.

  [​IMG]
  [​IMG]
  Mustafa Kemâl Çanakkale'de bir kahra
  manlık destanı yazıp İtilâf Devletlerine "Çanakkale geçilmez!" dedirtti.
  Anafartalar Grubu Komutanı Mustafa Kemâl 9-10 Ağustos'ta Anafartalar Zaferini kazandı. Bu zaferi 17 Ağustos'ta Kireçtepe, 21 Ağustos'ta II. Anafartalar zaferleri takip etti. Çanakkale Savaşlarında yaklaşık 253.000 şehit veren Türk ulusu onurunu İtilâf Devletlerine karşı korumasını bilmiştir. Mustafa Kemâl'in askerlerine verdiği "Ben size taarruzu emretmiyorum, ölmeyi emrediyorum!" emri cephenin kaderini değiştirmiştir.
  [​IMG]


  [​IMG]
  Mustafa Kemâl Çanakkale Savaşları'dan sonra vaşları'dan sonra
  1916'da Edirne ve Diyarbakır'da görev aldı. 1 Nisan 1916'da tümgeneralliğe yükseldi. Rus kuvvetleriyle savaşarak Muş ve Bitlis'in geri alınmasını sağladı. Daha sonra Kafkaslarda ve Suriye'de hizmet etti. Şam ve Halep'teki kısa süreli görevlerinden sonra 1917'de İstanbul'a geldi. Veliaht Vahdettin Efendi'yle Almanya'ya giderek cephede incelemelerde bulundu. Bu seyahatten sonra hastalandı. Viyana ve Karisbad'a giderek tedavi oldu. 15 Ağustos 1918'de Halep'e 7. Ordu Komutanı olarak döndü. Bu cephede İngiliz kuvvetlerine karşı başarılı savunmalar yaptı.
  [​IMG]

  Mondros Mütarekesi'nin imzalanmasından bir gün sonra, 31 Ekim 1918'de Suriye'de bulunan Yıldırım Orduları Grubu Komutanlığına getirildi. Bu ordunun kaldırılması üzerine 13 Kasım 1918'de İstanbul'a dönüp Harbiye Nezâreti'nde (Bakanlığında) göreve başladı


  [​IMG]
  [​IMG]
  Mondros Mütarekesi'nden sonra İtilâf Devletleri'nin Osmanlı ordularını işgâle başlamaları üzerine Mustafa Kemâl 9. Ordu Müfettişi olarak 19 Mayıs 1919'da Samsun'a çıktı. 22 Haziran 1919'da Amasya'da yayımladığı genelgeyle "Milletin istiklâlini yine milletin azim ve kararının kurtaracağını" ilân edip Sivas Kongresi'ni toplantıya çağırdı. 23 Temmuz -7 Ağustos 1919 tarihleri arasında Erzurum, 4 - 11 Eylül 1919 tarihleri
  [​IMG]

  arasında da Sivas Kongresi'ni toplayarak vatanın kurtuluşu için izlenecek yolun belirlenmesini sağladı. 27 Aralık 1919'da Ankara'da heyecanla karşılandı. 23 Nisan 1920'de Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin açılmasıyla Türkiye Cumhuriyeti'nin kurulması yolunda önemli bir adım atılmış oldu. Meclis ve Hükümet Başkanlığına Mustafa Kemâl seçildi Türkiye Büyük Millet Meclisi,Kurtuluş Savaşı'nın başarıyla sonuçlanması için gerekli yasaları kabûl edip uygulamaya başladı.
  [​IMG]

  Türk Kurtuluş Savaşı 15 Mayıs 1919'da Yunanlıların İzmir'i işgâli sırasında düşmana ilk kurşunun atılmasıyla başladı. 10 Ağustos 1920 tarihinde Sevr antlaşması'nı imzalayarak aralarında Osmanlı İmparatorluğu'nu paylaşan Birinci Dünya Savaşı'nın galip devletlerine karşı önce Kuvâ-yi Milliye adı verilen milis kuvvetleriyle savaşıldı. Daha sonra Türkiye Büyük Millet Meclisi düzenli orduyu kurdu, Kuvâyi Milliye ile ordu bütünleşmesini sağlayarak savaşı zaferle sonuçlandırdı.

  [​IMG]
 4. Almira

  Almira Administrator

  Ce: Atatürkün Hayatı,Egitimi,Askeri Görevi-Atatürkün Ailesi Yaşamı

  Mustafa Kemâl yönetimindeki Türk Kurtuluş Savaşının önemli aşamaları şunlardır:

  • Sarıkamış (20 Eylül 1920),
  • Kars (30 Ekim 1920) ve Gümrü'nün (7 Kasım 1920) kurtarılışı.
  • Çukurova, Gaziantep, Kahramanmaraş, Şanlıurfa savunmaları (1919- 1921)
  • I. İnönü Zaferi (6 -10 Ocak 1921)
  • II. İnönü Zaferi (23 Mart-1 Nisan 1921)
  • Sakarya Zaferi (23 Ağustos-13 Eylül 1921)
  • Büyük Taarruz, Başkomutan Meydan Muhaberesi ve Büyük Zafer (26 Ağustos 9 Eylül 1922)
  Gazi ünvanının verilmesi
  [​IMG]
  [​IMG]
  NUTUK


  [​IMG]

  [​IMG]

  Sakarya Zaferinden sonra 19 Eylül 1921'de Tükiye Büyük Millet Meclisi Mustafa Kemâl'e Mareşal rütbesi ve Gazi unvanını verdi. Kurtuluş Savaşı, 24 Temmuz 1923'te imzalanan Lozan Antlaşması'yla sonuçlandı. Böylece Sevr Antlaşması'yla paramparça edilen, Türklere 5-6 il büyüklüğünde vatan bırakılan Türkiye toprakları üzerinde ulusal birliğe dayalı yeni Türk devletinin kurulması için hiçbir engel kalmadı.
  [​IMG]
  [​IMG]

  23 Nisan 1920'de Ankara'da TBMM'nin açılmasıyla Türkiye Cumhuriyeti'nin kuruluşu müjdelenmiştir. Meclisin Türk Kurtuluş Savaşı'nı başarıyla yönetmesi, yeni Türk devletinin kuruluşunu hızlandırdı. 1 Kasım 1922'de hilâfet ve saltanat birbirinden ayrıldı, saltanat kaldırıldı. Böylece Osmanlı İmparatorluğu'yla yönetim bağları koparıldı. 13 Ekim 1923'te Cumhuriyet idaresi kabul edildi, Atatürk oybirliğiyle ilk cumhurbaşkanı seçildi. 30 Ekim 1923 günü İsmet İnönü tarafından Cumhuriyet'in ilk hükümeti kuruldu.

  Atatürk Türkiye'yi "Çağdaş uygarlık düzeyine çıkarmak" amacıyla bir dizi devrim yaptı.

  Atatürk soyadının verilmesi


  Soyadı Kanunu gereğince, 24 Kasım 1934'de TBMM'nce Mustafa Kemâl'e "Atatürk" soyadı verildi.


  [​IMG]
  Mustafa Kemal Atatürk'ün Nüfus Kağıdı


  [​IMG]

  Atatürk, 24 Nisan 1920 ve 13 Ağustos 1923 tarihlerinde TBMM Başkanlığına seçildi. Bu başkanlık görevi, Devlet Başkanlığı ve Başbakanlık yetkileriyle donatılmıştı. 29 Ekim 1923'te Cumhuriyet ilân edildi ve Atatürk ilk cumhurbaşkanı seçildi. Anayasa gereğince dört yılda bir cumhurbaşkanlığı seçimleri yenilendi. 1927, 1931, 1935 yıllarında TBMM Atatürk'ü yeniden cumhurbaşkanlığına seçti.

  [​IMG]

  Atatürk sık sık yurt gezilerine çıkarak devlet çalışmalarını yerinde denetledi. İlgililere aksayan yönlerle ilgili emirler verdi. Cumhurbaşkanı sıfatıyla Türkiye'yi ziyaret eden yabancı ülke devlet başkanlarını, başbakanlarını, bakanlarını komutanlarını ağırladı.

  Nutuk


  15-20 Ekim 1927 tarihinde Kurtuluş Savaşı'nı ve Cumhuriyet'in kuruluşunu anlatan büyük nutkunu, 29 Ekim 1933 tarihinde de10. Yıl Nutku'nu okudu.  [​IMG]


  Atatürk'ün özel yaşamı

  [​IMG]

  Atatürk özel yaşamında sadelik içinde yaşadı. 29 Ocak 1923'de Latife Hanımla evlendi. Birçok yurt gezisine birlikte çıktılar. Bu evlilik 5 Ağustos


  [​IMG]

  1925 tarihine dek sürdü. Çocukları çok seven Atatürk Afet (İnan), Sabiha (Gökçen), Fikriye, Ülkü, Nebile, Rukiye, Zehra adlı kızları ve Mustafa adlı çobanı manevî evlat edindi. Abdurrahim ve İhsan adlı çocukları himayesine aldı. Onlara iyi bir gelecek hazırladı.

  [​IMG]


  [​IMG]
  [​IMG]
  1937 yılında çiftliklerini hazineye, bir kısım taşınmazlarını da Ankara ve Bursa Belediyelerine bağışladı. Mirasından kızkardeşine, manevî  [​IMG]

  evlâtlarına, Türk Dil ve Tarih Kurumlarına pay ayırdı. Kitap okumayı, müzik dinlemeyi, dans etmeyi, ata binmeyi ve yüzmeyi çok severdi. Zeybek

  oyunlarına, güreşe, Rumeli türkülerine aşırı ilgisi vardı. Tavla ve bilardo

  [​IMG]

  [​IMG]

  [​IMG]

  oynamaktan büyük keyif alırdı. Sakarya adlı atıyla, köpeği Fox'a çok değer verirdi. Zengin bir kitaplık oluşturmuştu. Akşam yemeklerine devlet ve bilim adamlarını, sanatçıları davet eder, ülkenin sorunlarını tartışırdı.

  [​IMG]
  [​IMG]
  [​IMG]
  [​IMG]

  Temiz ve düzenli giyinmeye özen gösterirdi. Doğayı çok severdi. Sık sık Atatürk Orman Çiftliği'ne gider, çalışmalara bizzat katılırdı. Atatürk Fransızca ve Almanca biliyordu.
 5. Almira

  Almira Administrator

  Ce: Atatürkün Hayatı,Egitimi,Askeri Görevi-Atatürkün Ailesi Yaşamı

  Atatürk'ün ölümü
  [​IMG]

  Atatürk ülke içerisinde sık sık seyahat etmiştir. Gemlik ve Bursa gezileri esnasında soğuk almıştı. Tedavi olmak ve dinlenmek üzere İstanbul'a geri döndü. Ama, ne yazık ki çok ciddi bir şekilde hastalanmıştı. 10 Kasım 1938 tarihinde saat 9.05'te yakalandığı siroz hastalığından kurtulamayarak İstanbul'da Dolmabahçe Sarayı'nda hayata gözlerini yumdu ama insanlarının gözünde ölümsüzlük kazandı ve onların kalplerinde yerini aldı. Cenazesi 21 Kasım 1938 günü törenle geçici olarak Ankara Etnografya Müzesi'nde toprağa verildi. Anıtkabir yapıldıktan sonra nâşı görkemli bir törenle 10 Kasım 1953 günü ebedî istirahatgâhına defnedildi.


  [​IMG]

  [​IMG]
 6. Asi-Cenk

  Asi-Cenk New Member

  Ce: Atatürkün Hayatı,Egitimi,Askeri Görevi-Atatürkün Ailesi Yaşamı

  Sevgili Almira çok güzel bir çalışma ve çok güzel bir paylaşım olmuş ellerine sağlık.Teşekkürler...
 7. Almira

  Almira Administrator

  Ce: Atatürkün Hayatı,Egitimi,Askeri Görevi-Atatürkün Ailesi Yaşamı

  Cok Teşekkür ederim Asi-cenk
 8. Almira

  Almira Administrator

 9. Almira

  Almira Administrator

 10. Almira

  Almira Administrator

 11. Almira

  Almira Administrator

 12. Almira

  Almira Administrator

 13. Almira

  Almira Administrator

 14. Almira

  Almira Administrator

 15. Almira

  Almira Administrator

 16. Almira

  Almira Administrator

  Ce: Atatürkün Hayatı,Egitimi,Askeri Görevi-Atatürkün Ailesi Yaşamı

  atatürkün selanik rüştiyesinden samsuna çıkana kadar olan askerlik yaşamı

  , atatürkün ailesi

  , atatürk ün selanik rüştiyesinden samsuna çıkana kadar olan askerlik yaşamı

  , atatürkün hayatı, atatürkün selanik rüştiyesinden samsuna çıkana kadar olan askerlik hayatı, atatürk ailesi, selanik rüştiyesinden samsuna çıkana kadar olan askerlik yaşamı, Atatürkün selanik rüştiyesinden samsuna çıkana kadar olan askerlik yaşamını anlatan resimler, atatürkün samsuna çıkana kadar olan askerlik yaşamı, atatürkün selanik rüştiyesinden samsuna çıkana kadar olan askerlik yaşamını anlatan resimli albüm, atatürk ün selanik rüştiyesinden samsuna çıkana kadar olan askerlik yaşamını anlatan resimli albüm, ATATÜRKÜN AİLESİ, atatürkün askerlik hayatı, atatürkün selanik askeri rüştiyesinden samsuna çıkana kadar olan askerlik yaşamı, atatürkün aile resimleri, atatürkün selanik rüştiyesinden samsuna kadar olan askerlik yaşamı, atatürkün selanik rüştiyesinden samsuna çıkana kadar olan askerlik resimleri, atatürk ün selanik rüştiyesinden samsuna çıkana kadar olan askerlik yaşamını anlatan resimler, atatürkün aile resmi, atatürkün selanik rüştiyesinden samsuna çıkana kadar, atatürkün müziğe verdiği önem, atatürkün selanik rüştiyesinden samsuna çıkana kadar olan askerlik yaşamını anlatan albüm, atatürk selanik rüştiyesinden samsuna çıkana kadar olan askerlik yaşamı, atatürk ün selanik rüştiyesinden samsun a çıkana kadar olan askerlik yaşamı, atatürkün öğrenim hayatı
 17. cem310

  cem310 New Member

  Ce: Atatürkün Hayatı,Egitimi,Askeri Görevi-Atatürkün Ailesi Yaşamı

  Daha fazla resim eklenmesi gerek.
 18. Viole

  Viole Administrator

  Ce: Atatürkün Hayatı,Egitimi,Askeri Görevi-Atatürkün Ailesi Yaşamı


  Atatürk'ün Baba Soyu
  (Kızıl Oğuz - Kocacık Yörükleri)

  Bilgi : Atatürk’ün soyunda “Kızıl Oğuz” ibaresi vardır. Bu öz Türkçe kızıl sözcüğünün özellikle seçilip bir dönemler sıkça kullanılarak halkın gözünde kirletilmiş olması düşündürücüdür. Çünkü öz Türkçe olan kızıl sözcüğünü aşağılayıcı bir söylem biçiminde kullanan çevrelerin öz Türkçe’ye çok soğuk oldukları bilinmektedir. Buradaki asıl amaç Atatürk’ün algılanışında “kızıl komünist” çağrışımının etkili olmasını sağlamaya çalışmak mıdır?
  tatürk'ün soyuyla ilgili, elimizdeki en sağlam bilgiler; öncelikle kendisinin, annesinin, kardeşi Makbule Hanım'ın anlattıkları, ikinci olarak da kendisini ve ailesini tanıyan Hacı Mehmet Somer gibi Atatürk’ün kimi çocukluk arkadaşlarının verdiği bilgilerdir. Atatürk de dahil aile bireylerinin tümünde güçlü bir "Yörük, Türkmen olma" bilinci vardır: Makbule Hanım, E.B. Şapolyo'nun sorduğu "Babanız nerelidir?" sorusuna şu yanıtı vermiştir: "Babam Ali Rıza Bey yerli olarak Selaniklidir. Kendileri Yörük Türk’ü soyundandır. Annem her zaman Yörük Türk’ü olmakla övünürdü. Bir gün Atatürk'e "Yörük nedir?" diye sordum. Ağabeyim de bana 'Yürüyen Türkler' dedi." Yine Şapolyo'nun Ruşen Eşref Ünaydın'dan aktardığına göre, "Atatürk çok kez benim atalarım Anadolu'dan Rumeli'ye gelmiş Yörük Türkmenlerindendir" derlerdi.

  Ali Rıza Bey'in bu Fotoğrafı,
  Selanik'teki Asakir-i Milliye Taburunda
  Subaylık görevini yerine getirdiği sıralarda çekildiği sanılıyor.


  [​IMG]
  Atatürk'ün babasını ve büyükbabası "Kızıl Hafız Ahmet"i tanıyan eski Aydın Milletvekili Tahsin San Bey ve Eski Genel Müfettiş ve Milletvekili Tahsin Uzer'den Kılıç Ali'nin ve Tahsin San Bey'den E.B. Şapolyo'nun aktardığı bilgiler de Atatürk'ün baba soyunun "Anadolu'dan Rumeli'ye geçmiş olan Yörüklerden" olduğunu göstermektedir.

  Ali Rıza Bey'in Fotoğrafı,
  Selanik'teki Asakir-i Milliye Taburunda Çektirdiği Sanılan Bir Fotoğraf  Atatürk'ün baba soyuyla ilgili önemli bilgileri verenlerden biri de Atatürk’ün Selanik'ten mahalle ve okul arkadaşı, eski milletvekillerinden Hacı Mehmet Somer Bey'dir. Somer'e göre; "Atatürk'ün atalarına ilişkin benim bildiğim şunlar: Atatürk'ün ataları Anadolu'dan gelerek Manastır ilinin Debre-i Bala Sancağı'na bağlı Kocacık bucağına yerleşmişlerdir. Bunları ben Selanik'in yaşlılarından duymuştum. Kocacıklıların hepsi öz Türkçe konuşurlar. İri yapılı adamlardır. Bunların hepsi yörüktür. Hayvancılıkla geçinirler, sürüleri vardır. Bir kısmı da kerestecilik ederler. Bunların giysileri Anadolu Türklerine benzer. Yaşayışları, hatta lehçeleri de aynıdır."


  Mustafa Kemal (Atatürk) Atatürk'ün dedesi,
  Kızıl Hafız Ahmet Efendi'nin Makedonya'dan
  Selanik'e göç etmeden önce yaşadığı ev  Atatürk'ün baba soyu, Konya/Karaman'dan gelerek Manastır ilinin Debre-i Bala Sancağı'na bağlı Kocacık'a yerleşti. Aile sonradan Selanik'e göçtü. Atatürk’ün büyükbabası Ahmet ve onun kardeşi Hafız Mehmet'in taşıdığı "kızıl" lakabı ve yerleştikleri nahiyenin adı olan "Kocacık"ın da gösterdiği üzere; Mustafa Kemal'in baba tarafından soyu Anadolu'nun da Türkleşmesinde önemli roller oynayan "Kızıl-Oğuz" öbür adıyla da "Kocacık Yörükleri Türkmenleri"nden gelmektedir.
 19. Tanem

  Tanem Moderator

  Ce: Atatürkün Hayatı,Egitimi,Askeri Görevi-Atatürkün Ailesi Yaşamı

  atatürkün askerlik arkadaşı ile resmi, hak ve hürriyeti anlatan atatürk, kocacik 1910 pictures, atatürkün yaptığı savaşlar, atatürkün hayatı, atatürkün ailesinin resimleri, atatürk yaşamı, atatürkün ailesi, 1 kasım 1927 tarihinde saltanat kaldırılmıştır, selanik askeri rüştiyesi atatürk, atatürkün selanik rüştiyesinden samsuna çıkana kadar olan askerlik yaşamı, çukurova gaziantep kahramanmaraş şanlıurfa savunmaları kısa anlatımı, atatürk ün müziğe ve sanata verdiği önem resimleri, atatürk ün okuduğu mahalle mektebinin resmi, atatürkün kurtuluş savaşı, atatürk ün askerlik resimleri, atatürkün müziğe verdiği önem, atatürk ailesi, atatürk ün hayatı, atatürkün samsunerzurmbitlis görevindeki ünvanı, çanakkale savaşinda atatürkün görevleri, atatürk askeri egitimi, mustafa kemal askerlik hayatı, selanik

 20. çağatay

  çağatay New Member

  Ce: Atatürkün Hayatı,Egitimi,Askeri Görevi-Atatürkün Ailesi Yaşamı

  Atatürk hakkında bilmediğim şeyler de öğrendim yazılarınızı okurken. Ellerinize sağlık.

Sayfayı Paylaş