BaĞlama Derslerİ & Saz Öğrenme & Bağlama Öğren Bağlama Dersleri

Konusu 'Müzik Aletleri' forumundadır ve Almira tarafından 19 Ocak 2010 başlatılmıştır.

 1. Almira

  Almira Administrator

  [​IMG]

  Pratik Öneriler
  Bağlama düzeninde en alt boş tel re telidir.Orta boş tel sol teli,en üst tel ise la telidir.Temel olarak alt tel boş olarak re sesinden başlar ve mi sesine kadar iner.Pratik olarak ifade etmek gerekirse bir notadan sonraki 3.perde onun bir alt sesidir.Örneğin alt boş tel re sesidir 3 perde aşağıya
  inersek mi sesini buluruz istisna olarak si ile do ve mi ile fa sesleri yan yanadır.Si notasının hemen altında do notası vardır.Yine aynı şekilde mi notasının hemen altında fa notası vardır.

  Bağlama nın Bölümleri Gövde: Tekne denilen bu kısım armudi biçimindedir. Genelde tekne dut ağacından oyularak yapılır.Ayrıca kestane, meşe ve kayın (gürgen) hatta kavak ağaçları da kullanılır. Fakat günümüzde dilimler halinde yapıştırılarak yapılan tekneler (yaprak saz) daha çok kullanılmaktadır.Göğüs: Teknenin üzerine yapıştırılan tabla, sık elyaflı ağaçlardan yapılır. (Kızılçam, ladin, köknar gibi). Tek parça olabileceği gibi, kenarlara başka renkli ağaçlar da konulabilir. Sap: Sazın perdelerinin bulunduğu kısımdır. Sert ağaçlardan yapılır. Perdeler: Sapa bağlanan, notaların yerlerini belirleyen misinalardır. Sap üzerinde 7 ile 30 arasında bulunur. Burgular: Bir ucu alt eşiğe bağlanan tellerin üst kısımda bağlandığı sapın uç kısmındaki deliklere yerleştirilen bir nevi makara işlevi gören özel şekil verilmiş tahta parçacıklarıdır. Tel uçlarının sarılı bulunduğu �kulak� olarak da isimlendirilen burgular, çevrilmek sureti ile tellerin gerginliğini, gevşetmek ya da arttırmak vazifesini görür. Akort işlevini gerçekleştirmeye yarar.Üst Eşik: Burgulardan gelen tellerin, sap üzerinde eşit aralıklarla ve belli yükseklikte tutulmasına yarar. Genellikle sert ağaçtan sap üzerine oyularak takılır. Orta eşik: Sap üzerinden gelen tellerin tellerin, göğüs üzerinde eşit aralıklarda ve belli yükseklikte durmasını sağladığı gibi telin titreşimini de göğüs vasıtasıyla tekneye iletir. Göğüs üstüne yapıştırılmaz. Gergin tellerle göğüs arasına sıkıştırılır. Alt eşik: adına tarak da denen tellerin tekneyle bağlandığı sert ağaçtan yapılı kısımdır. Teller : Eskiden at kılı ve bağırsaktan yapılan teller şimdi çeliktir.Orta ve büyük boy sazlarda düz tellerin yanında sırma tellerde kullanılmaktadır. Kısa sap (çöğür saz) ta tel sayısı ve kalınlıkları şöyledir:Alt teller; iki adet 0,18mm çelik tel ve bir adet ince sırma tel olmak üzere 3 tanedir.Orta teller; 2 adet 0,28 veya 0,30mm çelik tel Üst teller;1 adet 0,18mm çelik tel ve bir adet kalın sırma tel.Toplam tel sayısı 7 tanedir.Uzun sap bağlama da tel sayısı ve kalınlıkları:Alt teller; iki adet 0,20mm çelik tel ve bir ince sırma Orta teller; Kısa sapla aynıdır. Üst teller;1 adet 0,20mm çelik tel ve bir adet kalın sırma. Toplam tel sayısı 7 tanedir.
  BAĞLAMA NEDİR ?

  Bağlama ve Ailesi sazlarını tanıyabilmek için önce bu sazların atası olarak bilinen KOPUZ`un tanınması gerekiyor.
  İnsanlar, su kabağının üst kısmına ince deriler gerdirip sap ilave etmişler ve kiriş tellerini deri üzerinden geçirmek sureti ile sesin daha net çıkmasını sağlamışlar. Yay ile çalınanlara "IKLIĞ" parmak veya mızrap türünden maddelerle çalınan türlerine de "KOPUZ" adını vermişler.
  IKLIĞ yaylı sazların, KOPUZ ise mızraplı sazların atası olarak bilinmektedir. Kopuz, sonraları su kabağı yerine armudumsu şekilde ağaçlardan oyularak yapılmış, üzerine yine deri gerilmiş, kiriş teller takılarak uzun yıllar çalınmış, daha sonraları da derinin yerini ağaç (göğüs-ses tablosu), kiriş tellerinin yerini ise metal teller almıştır.
  Mızraplı sazların atası alarak bilinen Kopuz, Türklerin en eski sazlarından biridir. En az 1500 yıl kullanılmış olan bu ünlü mızraplı saz, bugün yerini Anadolu`da bağlama ve ailesi sazlarına bırakmış olmakla beraber, Orta Asya ve Sibirya Türkleri tarafından halen kullanılmaktadır.
  Bağlamanın ses sahası 2,5 oktav olup, ses tablosu üzerine yapıştırılan ilave perdeler ile ses sahası 3 oktava kadar da çıkarılabilir.
  Bağlama ailesi sazlarını büyükten küçüğe aşağıdaki gibi sıralayabiliriz.

  MEYDAN SAZI
  Meydanlarda çalınmasından dolayı Meydan Sazı denilmiştir. 12 teli bulunması nedeniyle bazı yörelerde 12 telli sazda denilmektedir. Meydan sazı bağlama ailesinin en büyük sazıdır. La sesine akort edilir. Form boyu 52,5cm, sap boyu 70cm, tel boyu 112cm, form eni ve derinliği 31,5cm dır. En ince teli 0,35 - 0,40 numaradır. Çoğunlukla kalın bam telleri kullanılır.

  DİVAN SAZI
  Meydan sazından biraz daha küçüktür. Dokuz telli yada yedi telli olarak kullanılabilir. Meydan sazından dört ses daha tiz akort edilir. Form boyu 49cm, sap boyu 65cm, tel boyu 104cm, form eni ve derinliği 29,5cm dır.

  ÇÖĞÜR
  Divan sazına yakın büyüklükte 9 ile 6 tel takılmakta ve 15 kadar perdesi bulunmaktadır. Akordu alt iki tel (La), orta iki tellerin birisi (La) diğeri ise (Re), üst teller ise (Sol) sesine akort edilir. Çöğür ile; Nefes, Ayin ve Semai gibi havalar çalınır. Bugün daha çok curası kullanılmaktadır. Çöğür Curası, çöğürün bir oktav daha tizi ve küçüğüne denir.

  BAĞLAMA
  Adını alan ailenin temel sazıdır. 17-24 perdesi vardır. Meydan sazından bir oktav, Divan Sazından ise beş ses daha tizdir. 6-9 tel takılır. Alt telleri(La) sesine akort edilir. Düzen değişikliklerinde orta ve üst tellerin akortları değiştirilir. Form boyu 42cm, sap boyu 55cm, tel boyu 88cm, form eni ve derinliği 25cm dır.
  Bağlama, yapım itibarı ile sert ve zamanla şekil değiştirmeyen ağaçlardan imal edilir. Bunların yumuşak ağaç olmalıdır. Genellikle Dut, Gürgen, Kestane, Ardıç, Karaağaç, Ceviz gibi ağaçlardan yapılır.

  Göğüs bölümünde kullanılan ağaçlar ise akustiği daha güzel elde etmek için Köknar, Çam, Ladin gibi ağaçlarlardır.

  Bağlamanın sap kısmında ise Gürgen, Ak Gürgen, Ardıç veya Ceviz gibi sert ağaçlar kullanılır

  Bağlamada ses çıkarabilmek için gövdesini sağ dizimizin üzerine koyar ve mızrapla (tezene) tellere dokunuruz. Perdelere basarak ta değişik nota seslerini elde ederiz.

  Bunun yanında bağlamanın tellerini çeşitli seslere göre ayarlamaya Düzen denir. Düzenler bir ezginin bağlamadaki gerek tavır ve gerekse çalınış özelliğini ifade eder. Aynı ezgiyi başka bir düzenle icra edebildiğimiz halde esasen ahengi değişir. Bazı ozanlarımız kendilerine göre düzenler kullanmışlardır. Zaten düzen adlarının bir kısmının ozanlarımızın isimlerini aldığını görmekteyiz. Bağlama ‘ da düzenleri yedi ayrı şekle ayırabiliriz :

  Normal Düzen ( Bozuk Düzen veya Kara Düzen dendiği de görülmektedir )
  Bağlama Düzeni ( Aşık Veysel Düzeni veya Veysel Düzeni dendiği de görülmektedir )
  Misket Düzeni
  Fidayda Düzeni
  Müstezad Düzen,
  Abdal Düzeni ( Bazlak veya Avşar Düzeni dendiği de örülmektedir )
  Cura Düzeni
 2. Almira

  Almira Administrator

  Ce: BaĞlama Derslerİ & Saz Öğrenme & Bağlama Öğren Bağlama Dersleri

  BOZUK
  15-18 perdesi vardır. Üçerli gruplar halinde 9 tel takılır. Bağlama ebatlarındadır. Ortaya iki sarı ve bir ince çelik tel, üste ve alta ise birer kalın sarı ve ikişer çelik tel takılır. Sarı teller çelik tellere göre bir oktav daha pes akort edilir.
  Genellikle Güney ve Ege yörelerimizde bozuk olarak bilinir ve çalınır. Bozuk düzeni oldukça yaygındır. Akortları ise alt(La), Orta(Re) ve üst (Sol) seslerine düzenlenir.

  ASIK SAZI
  Aşıkların ( Halk Ozanlarının ) çalmış oldukları bağlamaya aşık sazı denilmektedir. Normal bağlamaya göre sapı daha kısadır. 13-15 perdesi vardır. Dip perdesi (Re) değil Do`dur. 6-9 telli olarak kullanılır.

  TAMBURA
  Bağlamadan daha küçüktür. Divan sazından bir oktav tizdir ve divan sazının curası olarak bilinir. Bağlamadan da dört ses daha tizdir. Alt(Re) orta(Do) seslerine akort edilir. Form Boyu 38cm, sap boyu 50cm, tel boyu 80cm, form eni ve derinliği 22.8cm dır.

  CURA
  Bağlama ailesinin en küçük sazıdır. 7-16 perdesi 3-6 teli bulunmaktadır. Genellikle altı tellidir.Üç tek telli veya altta iki, ortada iki, üstte ise tek telli olanlarının yanı sıra iki telli olanları da vardır. Bağlama ve Bozuk düzenlerine akort edilir. İki telinin akort düzeni alt tel(La) üst tel(Re) dır.

  BAĞLAMA CURASI
  La sesine akort edilir. Bağlamadan bir oktav tamburadan ise beş ses tizdir. Form boyu 26,5cm, sap boyu 35cm, tel boyu 56cm, form eni ve derinliği 15,5cm dır.

  TAMBURA CURASI
  Re sesine akort edilir. Tambura`dan bir oktav, bağlama curasından dört ses daha tizdir. Form boyu 22,5cm, sap boyu 30cm, form eni ve derinliği 13,5cm dır.
  BAĞLAMA'DA DÜZENLER


  EVIÇ LÄ Sİ SOL
  MÜSTEZAD LÄ RE FA
  MİSKET LÄ RE FA
  SABAHA LÄ DO LÄ
  BOZUK LÄ RE SOL
  YEKSANİ LÄ RE LÄ
  ZİRGÜLE LÄ FA SOL
  KAYSERİ LÄ Mİ LÄ
  ÇARGAH D LÄ RE SOL
  SEGAH LÄ RE Sİ
  ŞÜR LÄ Mİ Sİ
  UMMİ LÄ LÄ RE
  HÜSEYNİ LÄ LÄ Mİ
  ACEM AŞIRAN
  LÄ LÄ FA
  MUZZAM LÄ LÄ FA
  KÜTAHYA LÄ RE RE
  ABDAL LÄ LÄ SOL
  BAĞLAMA LÄ RE Mİ
  RAST LÄ DO SOL  Müzik aletlerinin seslerinin ayarlanmasına genel anlamda Akort denir. Düzen kelimesi daha çok Türk halk sazları için kullanılır. Bağlamada düzen denildiğinde tellerin belli bir sisteme göre akort edilmesi akla gelir. Düzenden kasıt aslında bu değildir. Düzen, yapılan değişik akortların adıdır. Aslında halk kendisine yabancı olan akort kelimesini kullanmamış, ısrarla düzen demiştir. Bazı durumlarda akort yerine kaynaşma, uyuşma, bağdaşma gibi tabirlerde kullanılmıştır. Düzen kelimesi sadece teller için kullanılmıştır. Sazın her türlü denge ve ayarı için de düzen kelimesi kullanılmıştır (Bu düzende bunu çalamam veya söyleyemem gibi)Bağlama .

  Düzen bilme, bağlama çalanlar için çok önemlidir. Bağlama Belli bir uyum ve titizlik içinde yapılır. Düzen yapılırken konuşulmaz, gürültü yapılmaz, bir başkası tarafından saz çalınmaz. Bunun için şöyle bir hikaye anlatılır. Aşığın birisine çok sevdiği değer verdiği yakın arkadaşı başka bir aşığın ölüm haberi gelir. Aşığın tepkisi hiç umulduğu gibi değildir, başlar saz çalıp neşelenmeye, en yakın can Bağlama dostunun ölümüne üzülmeyişinin sebebini soranlara cevabı şudur: İyiydi, hoştu ama ben ne zaman düzen yapsam saz çalardı. Bağlama

  Düzen yapmaya alt tellerden başlanır. Alt teller kendi aralarında kaynaştıktan sonra orta ve üst tellere geçilir. Bağlama

  Düzenin tam yapılıp yapılmadığını anlamak için düzenin durumuna göre her üç tele birden vurularak seslerin tınlamaları kontrol edilir. Sap üzerinde değişik tellerde aynı sesleri veren perdelerin ses uyumu kontrol edilir. Bağlama

  Düzen kavramı, bağlama türünün gelişmemiş ilk şekillerinden itibaren vardır. İlk çağlarda, sapın ucunda düzen burguları olmamasına rağmen, teller belli bir alışkanlık içerisinde gerilerek sapa ilmik yapılırdı. Sonraki dönemlerde bu sazlarda düzen burguları görülmeye başlamıştır. Kopuzda da, kuruluca kopuz kavramıyla düzenin belli bir anlayış içinde yapıldığı tahmin edilir. Bu ilk örnek sazlarda melodi henüz yoktu. Saz çalmaktan amaç ritm ve ses çıkarmaktı. Daha çok söze ritmle eşlik etmekti. Melodik yapının gelişmesiyle tel sayıları artmış ve değişik düzenler yapılmaya başlamıştır.Bağlama

  Kırgız Türklerinde düzene berene denilir. Bugün Balıkesir yöresindeki Barana havalarının berene sözcüğü ile bir ilişkisi olabileceği düşünülebilir. Bağlama

  Gerek gelenekte, gerekse günümüzdeki profesyonel Bağlama icralarda düzen yapma ve düzen bilme önemlidir. İyi bir bağlama sanatçısının düzen bilme zorunluluğu vardır. Bu yöresinde de böyledir. Bir Misketi Misket düzeninde, Şeker Oğlanı Bağlama düzeninde, Hüdaydayı Hüdayda düzeninde bir Çiçek Dağını da Bozuk düzende Bağlama çalamayan kişiyi bağlama sanatçısı olarak kabul etmezler. Bu örnekleri diğer yörelerimizde de görmek mümkündür. Yukarıda belirtildiği gibi çalınacak parçaya göre düzen yapma geleneği vardır ve çalınan parçaların dizileri birbirinden farklıdır. Buradan farklı diziler farklı düzenlerde çalınır yargısına varmak yanlış olur. Birbirinden farklı dizileri olan birçok parça Bozuk düzende çalındığı gibi, dizisi Şeker Oğlandan çok farklı olan Kalenderi Divanı da Bağlama düzeninde çalınmaktadır. Şeker Dağı Bozlağını da Misket Düzeninde çalma alışkanlığı vardır. Dolayısıyla, parçaların çalınış özellikleri ve tavrı, değişik düzenler yapma gereğini doğuruyor diye biliriz. Ayrıca Hüdayda Bağlama oyun havasında olduğu gibi parçaya göre düzen düşünülebilir. Misket, Müstezat, Bozlak düzenlerinde olduğu gibi diziye göre düzen kavramı ortaya çıkmaktadır. Bağlama ebat ve türlerini göz önünde bulundurursak bağlamanın yapısına göre düzen yapıldığı kolaylıkla görülebilir. (Tanbura düzeni, Çöğür Düzeni,Cura Düzeni v.b). Genellikle Alevi ve Bektaşi Dedelerinin çaldığı iki telli veya Dede sazı denen saz, alt ve üst olmak üzere iki sıra tellidir. Düzeni de farklıdır (Alt tel La, Üst tel Mi). Buradan tel adetine göre düzen düşünülebilir. Bağlama

  Bazı parçaların hem Bağlama, hem de Bozuk düzende çalındığı düşünülürse ortama ve isteğe göre düzen kavramı ortaya çıkar. Misket ve Müstezat düzenlerinin bazı yörelerde Kayseri, Karadeniz gibi düzenlerin olması yörelere göre düzen yapıldığını gösterir. Azeri, Abdal, Türkmeni gibi düzenler insan topluluklarına ait düzenlerdir. Aynı yörelerden bazı aşıkların farklı düzenler çalmaları kişilere göre düzen olabileceğini gösterir. İcranın ve okuyucunun ses yapısına göre bazen transpoze çalma, bazen de akort değiştirme alışkanlığı vardır (Misket düzenindeki parçaların Bozuk düzende Sİ, LA, RE perdesi üzerinde çalınması gibi). Buradan da kişilerin seslerine göre düzen yapıldığı ortaya çıkar. İcra edilecek parçanın ses genişliğine göre düzen düşünebilir. (Dokuz perdeli bir cura ile bir buçuk oktav ses genişliğindeki bir parça Bağlama düzeni yapmayı gerektirir). Bazen bağlama üzerindeki tel kalınlığı istenilen akortu yapmaya elverişli olmayabilir. Bu durumda da değişik düzen yapılabilir. Ayrıca hızlı hareketi gerektiren parçalarda daha kolay çalınabilecek başka bir düzende çalınma yoluna gidilebilir. Konservatuarlar gibi bağlamanın eğitiminin yapıldığı kurumlarda düzen kavramının açıklık kazanması, hızlı icra, temrin, ajilite gibi çalışmalar için de düzen değiştirilebilir. Bazen de duyulmak istenen karar sesi için düzen değiştirildiğine rastlanır. Bağlama bazı yörelerin kendine özgü olan yöresel sazlarına benzetilmek istenir. Bunun için de bağlamanın telleri benzetilmek istenen sazın özelliklerine göre değiştirilir ve düzenlenir (Karadeniz parçalarını bağlamada çalarken kemençe akortu yapıldığı gibi). Çok özel hallerde, profesyonel icralarda, ebadı birbirinden farklı olan sazları kendi bünyelerine uygun olmayan düzenlerde de çalma durumu ortaya çıkabilir. Yukarıda bahsedilen konulardan da anlaşıldığı gibi düzen yapmayı gerektiren bir çok sebep vardır. Bağlama s saz notası notaları nota saz notaları türkü notalar bağlama bağlama dersi bağlama dersleri

  Düzenler şu durumlara göre ortaya çıkmışlardır.

  1- Dizilere göre; 2- Melodik yapıya göre; 3- Seslerine göre; 4- Tavırlarına göre; 5- Çalınacak ezgiye göre; 6- Ritmik yapıya göre; 7-Bağlamanın boy ve ebadına göre; 8- Bağlamanın tel durumuna göre;9- Yörelere göre; 10- İnsan topluluklarına göre (Boy, kavim, aşiret,vb.); 11- İcra durumuna göre; 12- Kişiye göre; 13- Ortam ve isteğe göre; 14- Diğer (çalışma, egzersiz, gösterivb.) Bağlama s saz notası notaları nota saz notaları türkü notaları bağlama bağlama dersi bağlama dersleri

  Evrenselleşme yolunda hızla ilerleyen bağlamada, ulusal ortak zevkin ve tercihlerin oluşmasında önemli adımlar atılmaktadır. Ancak bu gelişmenin tek düzeleşme ve bağlamanın yalnızca belli bir yönünü içine alarak oluşma tehlikesi belirmiştir. Gerçek entellektüellerin toplumu bu anlamda ileriye taşıyamaması ve serbest piyasa üretimlerinde pazar kaygısı güdülmesi bu oluşumun temel etkenlerindendir. Unutulmamalıdır ki; Anadolu kültürü ve bağlı olarak müziği bir bütündür ve bu bütünün ilerici nitelikli olan her değeri özenle korunmalı, geliştirilmeli ve geleceğe aktarılmalıdır

  MÜZİK VE NOTA BİLGİLERİ

  [​IMG]

  [​IMG]

  [​IMG]
 3. Almira

  Almira Administrator

  Ce: BaĞlama Derslerİ & Saz Öğrenme & Bağlama Öğren Bağlama Dersleri

  GENEL MÜZİK BİLGİSİ

  Solfej notaları melodileriyle seslendirmektir.Bona ise notaları sadece ritmik değerleriyle okumadır.Nota Öğrenirken iki temel bilgi esastır.Bunlar ritim değeri ve nota değeridir.Birbiri ardına eşit aralıklı,düzenlerle sıralanan vuruşlara ritim denir. Basit Ritimler
  2/4 , 3/4 , 4/4 (C) şeklinde gösterilirler..
  Bileşik Ritimler
  Basit Ritmlerin birbirine eklenmesiyle oluşurlar.Örnek olarak:
  5/8 , 6/8 , 7/8 , 8/8 , 9/8

  Müzik , “İnsanların kelimeler ile anlatamadığı duygu, düşünce ve hislerini melodik seslerle anlatma sanatıdır”. Müziğin diğer bir tanımı ise “insanların kendi yapılarına uygun, yaşadğı ortama göre sesleri kullanma sanatıdır” şeklindedir.

  SES : Bir cismin titreşiminden meydana gelen dalgaların hava yolu ile kulağımıza ulaşmasına denir.

  SESİN DUYULMASI ( İşitme ) : İnsanlarda işitmeyi ve duymayı sağlayan organı kulaktır. Dış kulağa iletilen ses, orta kulağa intikal eder. Orta kulaktan ise iç kulağa geçerek sinirler aracılığı ile beyine ulaşır. Böylece ses beyinde canlandırılmış diğer bir deyişle duyulmuş olur.

  SESİN HIZI : Sesin herhangi bir cisim veya maddeden çıktığı andan itibaren bulunduğu ortama göre belirli bir ulaşma hızı vardır. Bu konuda yapılan çalışmalara göre durgun ve ısı derecesi sıfır olan bir ortamda ses saniyede 340 metre hız yapar.

  SESİN TİTREŞİM ÖZELLİKLERİ : Seslerin incelik - kalınlık dereceleri ve zamana göre titreşim özellikleri vardır. Örneğin LA sesi bir saniyede 440 titreşim gerçekleştirir. Diğer sesler de buna göre düzenlenmiştir.

  MÜZİK SESLERİ : Müzik sesleri İnsan Sesleri ve Müzik Aletleri Sesleri olmak üzere ikiye ayrılır.
  İnsan Sesleri : İnsan sesleri , Kadın Sesleri ve Erkek sesleri olarak iki guruba ayrılır.
  Erkek Sesleri : Tenor (İnce), Bariton (Orta) , Bas (Kalın) olarak üçe ayrılır.
  Kadin Sesleri : Soprano (İnce) , Mezzo Soprano (Orta), Alto olarak üçe ayrılır.


  SES MERDİVENİ: İnsan kulağı ile duyulması imkanı olan seslerin en kalınından en incesine kadar sıralanış biçimine ses merdiveni denir. Ses Merdiveni üç bölüme ayrılır : Bunlar Kaba Bölge, Orta Bölge ve Tiz Bölgedir.
  ARALIK : İki nota arasındaki mesafeye yani ses farkına denir.

  SÜRE : Notaların vermiş olduğu zaman bütünlüğüne süre denir. Sesli Süre ve Sessiz Süre olmak üzere iki çeşit süre vardır. Sesli süreler notaların seslendiriliş zamanını, sessiz süreler ise notalar arası bekleme zamanını ifade eder. Sessiz süreler Müzikte ES işareti ile tanımlanır.
 4. Almira

  Almira Administrator

  Ce: BaĞlama Derslerİ & Saz Öğrenme & Bağlama Öğren Bağlama Dersleri

  TAM SES : İki bitişik notanın veya derecenin gösterdiği aralığa Tam Ses denir. Bu notaların gösterdiği küçük aralıklara da Yarım Ses denir

  KOMA : İki tam ses arasındaki dokuz küçük sesin her birine verilen isimdir.

  ÖLÇÜ : Bir müzik eserinin eşit süreli bölümlerine Ölçü denir. Ölçü çizgileri porteye dikey olarak konulur. Her ölçüde ölçü rakamı kadar nota süreleri vardır.

  EKSİK ÖLÇÜ ( ANAKRUS ) : Bazı eserlerde ilk ölçü çizgisinden önce gelen ölçülere verilen isimdir
  NOTALARI SÜSLEYEREK ÇALMAK
  [​IMG]
 5. cirkin_kral

  cirkin_kral New Member

  Ce: BaĞlama Derslerİ & Saz Öğrenme & Bağlama Öğren Bağlama Dersleri

  güzel bir paylaşım olmuş elinize sağlık bu terimleri bi öğrensem bağlamayı öğrendim demektir..................tesekkürler........
 6. Almira

  Almira Administrator

 7. Almira

  Almira Administrator

 8. Viole

  Viole Administrator

 9. Viole

  Viole Administrator

  Ce: BaĞlama Derslerİ & Saz Öğrenme & Bağlama Öğren Bağlama Dersleri

  Bağlama eğitimi -Bağlama öğrenme


  [FLASH]http://www.youtube.com/v/acZgPbiXRgM?version=3&hl=en_US"[/FLASH]
 10. Viole

  Viole Administrator

  Ce: BaĞlama Derslerİ & Saz Öğrenme & Bağlama Öğren Bağlama Dersleri

  BaĞlama nota dersi

  [FLASH]http://www.youtube.com/v/BXwdc-knpwU?version=3&hl=en_US"[/FLASH]
 11. Viole

  Viole Administrator

  Ce: BaĞlama Derslerİ & Saz Öğrenme & Bağlama Öğren Bağlama Dersleri

  [FLASH]http://www.youtube.com/v/NBSBu8TNJkc?version=3&hl=en_US"[/FLASH]
 12. ameeeeeeet

  ameeeeeeet Guest

  Ce: BaĞlama Derslerİ & Saz Öğrenme & Bağlama Öğren Bağlama Dersleri

  eeeeeeeeee
 13. Viole

  Viole Administrator

  Ce: BaĞlama Derslerİ & Saz Öğrenme & Bağlama Öğren Bağlama Dersleri

  kuyruğuna basılmış gibi ne barinni
 14. Almira

  Almira Administrator

  Ce: BaĞlama Derslerİ & Saz Öğrenme & Bağlama Öğren Bağlama Dersleri

  Pratik Öneriler:
  [​IMG]  Bağlama düzeninde en alt boş tel re telidir.Orta boş tel sol teli,en üst tel ise la telidir.Temel olarak alt tel boş olarak re sesinden başlar ve mi sesine kadar iner.Pratik olarak ifade etmek gerekirse bir notadan sonraki 3.perde onun bir alt sesidir.Örneğin alt boş tel re sesidir 3 perde aşağıya inersek mi sesini buluruz istisna olarak si ile do ve mi ile fa sesleri yan yanadır.Si notasının hemen altında do notası vardır.Yine aynı şekilde mi notasının hemen altında fa notası vardır.


  İyi bir bağlama icracısı olabilmek için düzenli bağlama egzersizleri yapmak gereklidir.Ne kadar çok bağlama egzersizi yaparsak o kadar çok parmaklarımıza hakim oluruz.Ve o kadar da notalara temiz basarız.Şu anda usta sayılabilecek tüm bağlamacılar çok iyi bağlama çalmalarına rağmen günde 2-3 saat egzersiz yapmaktadırlar.Tabiki o parmaklara duyguları verebilmek içinde çok iyi bir dinleyici olmak gerekmektedir.
  Bağlama nın Bölümleri


  Gövde: Tekne denilen bu kısım armudi biçimindedir. Genelde tekne dut ağacından oyularak yapılır.Ayrıca kestane, meşe ve kayın (gürgen) hatta kavak ağaçları da kullanılır. Fakat günümüzde dilimler halinde yapıştırılarak yapılan tekneler (yaprak saz) daha çok kullanılmaktadır.
  Göğüs: Teknenin üzerine yapıştırılan tabla, sık elyaflı ağaçlardan yapılır. (Kızılçam, ladin, köknar gibi). Tek parça olabileceği gibi, kenarlara başka renkli ağaçlar da konulabilir.
  Sap: Sazın perdelerinin bulunduğu kısımdır. Sert ağaçlardan yapılır.
  Perdeler: Sapa bağlanan, notaların yerlerini belirleyen misinalardır. Sap üzerinde 7 ile 30 arasında bulunur.
  Burgular: Bir ucu alt eşiğe bağlanan tellerin üst kısımda bağlandığı sapın uç kısmındaki deliklere yerleştirilen bir nevi makara işlevi gören özel şekil verilmiş tahta parçacıklarıdır. Tel uçlarının sarılı bulunduğu �kulak� olarak da isimlendirilen burgular, çevrilmek sureti ile tellerin gerginliğini, gevşetmek ya da arttırmak vazifesini görür. Akort işlevini gerçekleştirmeye yarar.
  Üst Eşik: Burgulardan gelen tellerin, sap üzerinde eşit aralıklarla ve belli yükseklikte tutulmasına yarar. Genellikle sert ağaçtan sap üzerine oyularak takılır.
  Orta eşik: Sap üzerinden gelen tellerin tellerin, göğüs üzerinde eşit aralıklarda ve belli yükseklikte durmasını sağladığı gibi telin titreşimini de göğüs vasıtasıyla tekneye iletir. Göğüs üstüne yapıştırılmaz. Gergin tellerle göğüs arasına sıkıştırılır.
  Alt eşik: adına tarak da denen tellerin tekneyle bağlandığı sert ağaçtan yapılı kısımdır.
  Teller : Eskiden at kılı ve bağırsaktan yapılan teller şimdi çeliktir.Orta ve büyük boy sazlarda düz tellerin yanında sırma tellerde kullanılmaktadır. Kısa sap (çöğür saz) ta tel sayısı ve kalınlıkları şöyledir:
  Alt teller; iki adet 0,18mm çelik tel ve bir adet ince sırma tel olmak üzere 3 tanedir.
  Orta teller; 2 adet 0,28 veya 0,30mm çelik tel
  Üst teller;1 adet 0,18mm çelik tel ve bir adet kalın sırma tel.Toplam tel sayısı 7 tanedir.Uzun sap bağlama da tel sayısı ve kalınlıkları:
  Alt teller; iki adet 0,20mm çelik tel ve bir ince sırma
  Orta teller; Kısa sapla aynıdır.
  Üst teller;1 adet 0,20mm çelik tel ve bir adet kalın sırma.Toplam tel sayısı 7 tanedir.
 15. Almira

  Almira Administrator

  Ce: BaĞlama Derslerİ & Saz Öğrenme & Bağlama Öğren Bağlama Dersleri

  BAĞLAMA EGZERSİZLERİ 1  Aşağıda verilen notaların altındaki rakamlar parmak numaralarıdır Yani hangi notaya hangi parmakla basacağınızı gösterir.Resimde parmak numaraları belirtilmiştir.Sıfır rakamı ise notaya parmak basılmayacağını yada diğer bir deyişle boş tele vuracağımızı ifade eder[​IMG]

  [​IMG] [​IMG] [​IMG] [​IMG] [​IMG]

  BAĞLAMA EGZERSİZLERİ II  Aşağıda verilen notaların altındaki rakamlar parmak numaralarıdır Yani hangi notaya hangi parmakla basacağınızı gösterir.Resimde parmak numaraları belirtilmiştir.Sıfır rakamı ise notaya parmak basılmayacağını yada diğer bir deyişle boş tele vuracağımızı ifade eder[​IMG] Aşağıda verilen örnekler her ne kadar kolay görünse de parmakların gelişimi açısından çok önemlidir.Bu egzersizlerin size faydalı sağlaması için en önemli faktör süreklilik ve düzenliliktir. Elleriniz 20 25 saniye sonra ağrımaya başlayacaktır.Eğer bağlamaya yeni başladıysanız çok daha önce ağrımaya başlayacaktır.Kesinlikle egzersizleri bırakmayınız ve ellerini ne kadar ağrırsa ağrısın bir anda egzersizleri bırakmayınız .Elleriniz ağrımaya başlarsa egzersizi bırakmak yerine süratini yavaşlatın.Göreceksiniz çok kısa süre sonra elleriniz bağlamanın üzerinde kayacaktır.Site de verilen tüm egzersizleri uygulamaya çalışın.

  [​IMG]
  [​IMG]
  [​IMG]


  BAĞLAMA EGZERSİZLERİ-MIZRAP ÇALIŞMALARI


  Aşağıda verilen örneklerin notaları tartım değerleri ile kolay anlaşılması açısından şehir örnekleri ile verilmiştir.
  [​IMG]
  Heeep si Van
  [​IMG]
  İ ne bo lu
  [​IMG]
  İz mir
  [​IMG]
  Ka ra man
  [​IMG]
  Te raa zi
  [​IMG]
  An ka ra  Aşağıdaki egzersizleri sırasıyla belli aralıklarla yapın .Bunlar temel egzersizlerdir .Parmak ve mızrap geliştirmek için temel olarak önemli egzersizlerdir.1.Egzersizi yaptıktan sonra parmaklarınızı dinlendirin ve sırayla diğerlerini yapın Her zaman belirttiğimiz gibi yorulsanız bile egzersizleri asla bırakmayınız sadece tempoyu biraz düşürebilirsiniz. 1.Egzersiz2.Egzersiz3. Egzersiz [​IMG][​IMG][​IMG]
 16. Almira

  Almira Administrator

  Ce: BaĞlama Derslerİ & Saz Öğrenme & Bağlama Öğren Bağlama Dersleri

  BAĞLAMA EGZERSİZLERİ II  Aşağıda verilen notaların altındaki rakamlar parmak numaralarıdır Yani hangi notaya hangi parmakla basacağınızı gösterir.Resimde parmak numaraları belirtilmiştir.Sıfır rakamı ise notaya parmak basılmayacağını yada diğer bir deyişle boş tele vuracağımızı ifade eder[​IMG] Aşağıda verilen örnekler her ne kadar kolay görünse de parmakların gelişimi açısından çok önemlidir.Bu egzersizlerin size faydalı sağlaması için en önemli faktör süreklilik ve düzenliliktir. Elleriniz 20 25 saniye sonra ağrımaya başlayacaktır.Eğer bağlamaya yeni başladıysanız çok daha önce ağrımaya başlayacaktır.Kesinlikle egzersizleri bırakmayınız ve ellerini ne kadar ağrırsa ağrısın bir anda egzersizleri bırakmayınız .Elleriniz ağrımaya başlarsa egzersizi bırakmak yerine süratini yavaşlatın.Göreceksiniz çok kısa süre sonra elleriniz bağlamanın üzerinde kayacaktır.Site de verilen tüm egzersizleri uygulamaya çalışın.

  [​IMG]
  [​IMG]
  [​IMG]


  BAĞLAMA EGZERSİZLERİ-MIZRAP ÇALIŞMALARI
  Aşağıda verilen örneklerin notaları tartım değerleri ile kolay anlaşılması açısından şehir örnekleri ile verilmiştir.
  [​IMG]
  Heeep si Van
  [​IMG]
  İ ne bo lu
  [​IMG]
  İz mir
  [​IMG]
  Ka ra man
  [​IMG]
  Te raa zi
  [​IMG]
  An ka ra  Aşağıdaki egzersizleri sırasıyla belli aralıklarla yapın .Bunlar temel egzersizlerdir .Parmak ve mızrap geliştirmek için temel olarak önemli egzersizlerdir.1.Egzersizi yaptıktan sonra parmaklarınızı dinlendirin ve sırayla diğerlerini yapın Her zaman belirttiğimiz gibi yorulsanız bile egzersizleri asla bırakmayınız sadece tempoyu biraz düşürebilirsiniz. 1.Egzersiz2.Egzersiz3. Egzersiz [​IMG][​IMG][​IMG]


 17. Almira

  Almira Administrator

  Ce: BaĞlama Derslerİ & Saz Öğrenme & Bağlama Öğren Bağlama Dersleri


  BAĞLAMA EGZERSİZLERİ-NOTALARI SÜSLEYEREK ÇALMAK  Birinci şekildeki nota bildiğiniz gibi bir dörtlük notadır.Parça çalınırken sol notasına bir dörtlük süresi içinde basılır ancak süsleme yaparken la notasına ikinci parmakla basarız ancak notaların toplam değeri(1/4) değişmemek üzere 4 adet 1/16 notaya dönüşür.Her ikisinde de sol notasına bir defa vurarız;ancak,ikinci şekilde diğer notalara parmak çarparak basarız.2. şekilde notaların altında yazan numaralrınilki (1) mızrap vurduğumuz notadır.Daha sonra gelen 2 ise parmağımızla çarparak oluşturduğumuznotalardır. [​IMG]
  1. Şekil [​IMG] 2 .Şekil


  3. ve 4. şekil de aynı 1 ve 2. şekildeki gibi çalınmaktadır.Yandaki notalar 1. ve 3.şekildeki gibi yazılır;ancak 2 . ve 4. şekildeki gibi çalınır. [​IMG]3. Şekil
  [​IMG] 4 .Şekil
 18. Almira

  Almira Administrator

  Ce: BaĞlama Derslerİ & Saz Öğrenme & Bağlama Öğren Bağlama Dersleri

  [​IMG] [​IMG] [​IMG] [​IMG] [​IMG]

  BAĞLAMA EGZERSİZLERİ II
 19. Almira

  Almira Administrator

  Ce: BaĞlama Derslerİ & Saz Öğrenme & Bağlama Öğren Bağlama Dersleri

  Aşağıda verilen notaların altındaki rakamlar parmak numaralarıdır Yani hangi notaya hangi parmakla basacağınızı gösterir.Resimde parmak numaraları belirtilmiştir.Sıfır rakamı ise notaya parmak basılmayacağını yada diğer bir deyişle boş tele vuracağımızı ifade eder[​IMG] Aşağıda verilen örnekler her ne kadar kolay görünse de parmakların gelişimi açısından çok önemlidir.Bu egzersizlerin size faydalı sağlaması için en önemli faktör süreklilik ve düzenliliktir. Elleriniz 20 25 saniye sonra ağrımaya başlayacaktır.Eğer bağlamaya yeni başladıysanız çok daha önce ağrımaya başlayacaktır.Kesinlikle egzersizleri bırakmayınız ve ellerini ne kadar ağrırsa ağrısın bir anda egzersizleri bırakmayınız .Elleriniz ağrımaya başlarsa egzersizi bırakmak yerine süratini yavaşlatın.Göreceksiniz çok kısa süre sonra elleriniz bağlamanın üzerinde kayacaktır.Site de verilen tüm egzersizleri uygulamaya çalışın.

  [​IMG]
  [​IMG]
  [​IMG]


  BAĞLAMA EGZERSİZLERİ-MIZRAP ÇALIŞMALARI
 20. Almira

  Almira Administrator

  Ce: BaĞlama Derslerİ & Saz Öğrenme & Bağlama Öğren Bağlama Dersleri

  Aşağıda verilen örneklerin notaları tartım değerleri ile kolay anlaşılması açısından şehir örnekleri ile verilmiştir.
  [​IMG]
  Heeep si Van
  [​IMG]
  İ ne bo lu
  [​IMG]
  İz mir
  [​IMG]
  Ka ra man
  [​IMG]
  Te raa zi
  [​IMG]
  An ka ra  Aşağıdaki egzersizleri sırasıyla belli aralıklarla yapın .Bunlar temel egzersizlerdir .Parmak ve mızrap geliştirmek için temel olarak önemli egzersizlerdir.1.Egzersizi yaptıktan sonra parmaklarınızı dinlendirin ve sırayla diğerlerini yapın Her zaman belirttiğimiz gibi yorulsanız bile egzersizleri asla bırakmayınız sadece tempoyu biraz düşürebilirsiniz. 1.Egzersiz2.Egzersiz3. Egzersiz [​IMG][​IMG][​IMG]

  BAĞLAMA EGZERSİZLERİ-NOTALARI SÜSLEYEREK ÇALMAK

Sayfayı Paylaş