Deyimler / Deyimler hakkında...

Konusu 'Türk Dili ve Edebiyatı' forumundadır ve Duru tarafından 16 Ocak 2009 başlatılmıştır.

 1. Duru

  Duru Administrator

  Deyimler

  Kelime topluluklarının meydana getirdiği anlama deyim denir. Deyimlerin ana unsuru,bir durum ifadesi taşımalarıdır.Bu sebeple kullanışlarında dikkatli olmak gerekir.Deyimlerin,atasözleri ve fıkra-hikayeler olmak üzere iki büyük kaynağı vardır.

  Deyimler,dört gramer yapısından oluşmaktadır:

  1. Tek bir kelimeden ibaret olup,semantik manasına göre dikkate alınarak.
  2. Bileşil fiillerin kendisinden önce gelen kelimeye karşı elde ettiği hakimiyetle.
  3. İsmin fiile hakim oluşuyla.
  4. Her iki öğenin eşit oranda kalıplaşmasıyla meydana gelir.

  Deyimlerin ana karakterini anlamak için cümle içindeki kullanılışlarına dikkat etmek gerekir.Yukarıda sıralanan nitelikler göz önüne alınarak,deyimlerin gruplandırılması şöyle yapılabilir:

  1. ALAY VE EĞLENME MAKSADIYLA YAPILAN DEYİMLER:
  a-Tasviri olup fiil karakteri taşımadan kullanılanlar:
  ör:Ayran budalası
  b-Bir hüküm ifade edip atasözü değerine ulaşanlar:
  ör:Atı alan Üsküdar'ı geçti
  c-Hikaye karakteri gösterenler:
  ör:Hoppala
  d-Fiilin hakim olduğu deyimler:
  ör:Akıldan yana züğürt olmak

  2. HİKAYE DEYİMLERİ:

  a-Tasviri mahiyette olanlar:
  ör:Adet yerini bulsun
  b-Dua mahiyetinde olanlar:
  ör:Bereket versin
  c-Hitap olarak kullanılanlar
  ör:Ayol
  d-Üzüntüyü,eseflenmeyi ifade edenler:
  ör:Ah…aksi şeytan
  e-Konuşmayı devam ettirmek amacıyla kullanılanlar:
  ör:Ha,ne diyordum
  f-Teselli mahiyetinde kullanılanlar:
  ör:Adam sen de

  3. TASVİRİ NİTELİKTE DEYİMLER:

  a-Tasviri olanlar:
  ör:Kuyu anası
  b-Fiilin hakim olduğu deyimler:
  ör:Alçak gönüllü olmak

  4. MÜBALAĞA DEYİMLERİ:

  a-Tasviri mahiyette olanlar:
  ör:Ağzı açık kalmak
  b-Alay ve eğlenme ihtiva edenler:
  ör Dananın kuyruğunu koparmak
  c-Küçümseme,tahkir ve ihtar unsurlarını içine alanlar:
  ör:Yüreğinde dağ açılmak

  5. DUA DEYİMLERİ:

  a-Nezaket ve iltifat unsurlarının hakim olduğu dua deyimleri:
  ör:Allah bir arada kocatsın
  b-Vecize mahiyetinde olan dua deyimleri:
  ör:Nemrut'un ateşini Hz.İbrahim'e gülzar eden Allah,sizin de yaktığınız ateşi bize selamet nuru etsin.
  c-İstihza yollu söylenen ve dalkavukluk çeşnisi ile bulunan deyimler:
  ör:Allah akıl versin,çok yaşa
  d-Allah'a şükür anlamında yapılan deyimler:
  ör:Hamdolsun,bin şükür.
  e-Büyü,tılsım bozmak veya yapmak için kullanılan deyimler:
  ör:Üzerliksin hevasın,her dertlere devasın

  6. İLTİFAT,DALKAVUKLUK,YALTAKLANMA ve SEVGİ DEYİMLERİ:

  a-Saray çevresinde padişah ve diğer devlet ricalini tasvir,takdir ve dalkavukluk için kullanılan deyimler:
  ör Devletli,efendizadem
  b-Sevgiliye veya yaranılmak istenen kimseye karşı kullanılan hitap deyimleri:
  ör:A canım,canımın içi,ciğerimin köşesi,elmasım
  c-Sevgiliyi veya yaltaklık edileni tasvir için kullanılanlar:
  ör:Afeti can,gazali rana,hokka gibi ağızlı,kiraz gibi dudaklı
  d-Sevilen veya yaranılmak istenen şahsa söylenen,fiilin hakim olduğu deyimler:
  ör:Keremin arpa tarlası gibi yanmak
  e-Aşırı bir alçakgönüllülük veya kendini küçültmekle yapılan dalkavukluklar,yalvarmalar,dua mahiyetinde olanlar:
  ör:Bağışlayınız,af buyurunuz,Allah ömürler versin

  7. BEDDUALAR:

  a-Uzuvlar üzerine yapılan beddualar:
  ör:Ağzı kurusun,burnu kırılsın,elleri yumurcaktan kopsun
  b-Soyut anlam taşıyanlar:
  ör:Adı batsın,Aklı kurusun
  c-Vasıtala Beddualar:
  ör:Ziftin pekini ye
  d-Alay yollu beddualar:
  ör Deli diyenin tepesi delinsin,iki gözün bir delikten fırlasın
  8. İHTAR MAHİYETİNDE DEYİMLER:

  a-Tek kelimeden ibaret olanlar:
  ör Savul,yıkıl v.b.
  b-Soyut anlam taşıyanlar:
  ör:Hanya'yı Konya'yı haddini bildiririm.
  c-Uzuvlara dayanılarak yapılan ihtarlar:
  ör:Ağzını düzelt,dilini tut
  d-Vasıtalı ihtarlar:
  ör:Eşek sudan gelinceye kadar dövmek

  9. KÜFÜR VE HAKARET DEYİMLERİ:

  a-Tek kelime halinde olan,içinde tasviri,soyutluk ve hafif bir şekilde kıyaslama unsurları bulunan küfür ve hakaret deyimleri:
  ör:Alık,balkabağı,marsık,kınamsık
  b-Tek kelime halinde olan fiili hakaret deyimleri:
  ör:Zıbarmak,kudurtmak
  c-Birden fazla kelimeli fiili hakaret deyimleri:
  ör.Boyundan büyük işe kalkışmak
  d-Tasvir unsuru hakim olanlar:
  ör:Ayran budalası,düz taban,çenesi düşük
  e-Hayvanlardan yararlanılarak yapılan ve herif gibi kelimelerle beraber kullanılan ağır küfür ve hakaret deyimleri:
  ör:Ağanın beygiri,kılkuyruk herif,köpoğlu v.b.

  10. SEDAYI TAKLİDEN MEYDANA GELEN DEYİMLER:

  Bu deyimler,doğadaki tabii ses taklitleriyle yapıldıkları gibi anlamsız kelimelerin yan yana gelmesiyle de meydana gelebilirler. Bunlarda amaç,tasvir ettikleri semantik manadır.Söz konusu ses taklidi bir kelimeyle açıklanır.
  ör:Bıcı bıcı yapmak.
  Yukarıda deyimlerinin ve atasözlerinin gramer ve fonetik açıdan sahip oldukları özellikler sıralanmıştır.Şimdi bu iki türün birbirleriyle olan ilişkilerini gözden geçirmeye çalışacağız.

  Deyimlerin Atasözlerinden farkı şöyle özetlenebilir:

  1. Deyimler kavram ve durum bildirirler.
  2. Deyimlerin mecazlı anlamı vardır.
  3. Deyimlerin öyküsü,efsanesi ve kaynağı genellikle vardır.
  4. Deyimleri anlatım kalıbı olarak görebiliriz.
  5. Deyimlerde kesin hüküm,öğüt,yol göstericilik yoktur.Bu yüzden genel kural oluşturmazlar.

  Not: Atasözleri için de yukarıda belirtilen açıklamaların tersi geçerlidir.

  Deyimler ile atasözlerinin benzer tarafları şunlardır:

  1. Her ikisinde de kelimelerde mecaz,istiare ve kinaye vardır.
  2. Kelime dizilişleri değiştirilemez.
  3. Sözdeki kelimelerin eş anlamlısını kelimenin yerine koymak olumlu bir sonuç vermez,sözü bozar.
  4. Biçim yönünden birbirlerine benzerler.
  Aşağıdaki deyimler alfabetik olarak sıralanmışlardır.

  Abacı kebeci Olur olmaz kimseler,ne olduğu belirsiz kişiler
  Abanmak :Birine yük olmak,onun sırtından geçinmek.
  Acemilik etmek düşüncesizce hareket etmek.
  Açık bono vermek :Bir kimseye,istediği gibi davranma yetkisi vermek
  Adama benzemek düzelmek,göze hoş görünmek
  Af buyurunuz :Özür dilemeyi ifade eden bir deyim
  Agop'un kazı gibi yutmak :Önüne konulan her yemeği çabuk yemek
  Ağız gevşekliği sır tutmak hali.
  Ah edip eh işitmek daima feryat etmek.
  Ak sakaldan yok sakala gelmek : Çok yaşlanmak
  Alavere dalavere,Kürt Mehmet nöbete :Bir işte bütün yükü, sorumluluğu yetersiz kişiye bırakma durumunda söylenir.
  Allah hakkı için doğruyu söylemesi istenen kimseye verilen söz.
  Amma da yaptın olmayacak bir şey söyledin anlamında
  Arabayı düze çıkartmak sonunda işini kolaylaştırmak
  Astarı yüzünden pahalı :Gerçek değerinden fazlaya mal olmak
  Aşüftelik etmek :Hafif ve işveli davranmak
  Atma Recep din kardeşiyiz :Biz birbirimizin ne olduğunu biliriz' anlamında kullanılır.
  Ayvaz kasap hepsi bir hesap :Hepsi aynı hesaba geliyor anlamında
  Azrail olmak :Çok korkulu ve zorba olmak
  Baba,baba değil iskele babası saygı duyulmayan,hayırsız baba
  Başına feleğin tokmağı inmek :Bir felakete uğramak
  Bela aramak: Kavga sebebi yaratmak.
  Ben sarhoş,yolcu sarhoş: Herkesin garip bir tutum içinde bulunduğunu anlatmak için kullanılır.
  Beyni sulanmak: Bunamak.
  Bıyıkları balta kesmez olmak :Güçlü olmak,kimseden korkmamak
  Bızdık :Ufak çocuk
  Binin yarısı beş yüz o da ben de yok düşünceli kimseleri avutmak için teselli mahiyetinde söylenir.
  Bir avuç toprak olmak :Ölmek
  Bir çırpıda o anda
  Boşlamak :İlgisiz davranmak,ilgiyi kesmek
  Boyunun ölçüsünü almak: Biri tarafından ağzının payı verilmek
  Bulanık suda balık avlamak :Karışıklıktan yararlanıp menfaatini kollamak
  Burnu kokuyu iyi almak :Her şeyi önceden sezmek
  Büyüklük göstermek :Bağışlamak
  Büyük söylemek :övünmek
  Cafer ağanın abdest suyu :Tatsız,tuzsuz
  Caka yapmak :Gösteriş yapmak
  Cana işlemek :Çok tesir etmek
  Can atmak :Çok istemek
  Can ciğer samimi
  Candan yanmış :Adamakıllı tutulmuş
  Canı burnuna gelmek :Bir işte çok eziyet ve sıkıntı çekmek
  Canını şeytana satmak :Kötü işlerle uğraşmak
  Canın sağ olsun :Bir ziyan için söylenen teselli sözü
  Ceddine okumak soyuna sövmek
  Ceffel kalem etmek :Hemen hüküm vermek
  Cephe almak düşmanca hal takınmak
  Cıcığı çıkmak :Çok hırpalanmak
  Ciğeri beş para etmez değersiz kişi
  Cihan alem bilmek :Herkes tarafından bilinmek
  Cin fikirli :Çok zeki,açıkgöz
  Cumbadak dalmak :Ani olarak girmek,dalmak
  Curcuna koparmak :Gürültüyle çevreyi karıştırmak
  Curcunaya kalkmak :Kavga ve gürültü çıkarmaya kalkmak.
  Çabalama kaptan ben gidemem :Boşuna çabalama anlamında
  Çaçaron :Kavgacı,şirret
  Çağı geçmek :Yaşlanmak
  Çala kalem durmaksızın yazarak
  Çehresi atmak :Rengi sararmak
  Çehre uzatmak :Küsmek,somurtmak
  Çek arabanı defol anlamında
  Çeşnisine bakmak :Lezzetine bakmak
  Çevir kazı yanmasın sözünü çeviren kimseler için söylenir
  Çıkmaz ayın son çarşambası :Belirsiz ve uzak zaman
  Çiğ süt emmiş olmak soysuz ve namussuz olmak
  Çileden çıkmak :Hiddetlenerek sabrın taşması
  Çizmeden yukarı çıkmak :Haddini bilmemek
  Çoban kulübesinde padişah rüyası görmek durumuna uygun düşmeyen büyük ve olmayacak hayallere kapılmak
  Çorbada tuzu bulunmak :Emeği geçmiş olmak
  Çömlek hesabı :Baştan savma hesap
  Çöpçatan çatmak :Kısmet olmak
  Çürük tahtaya basmak :Umduğunu bulamamak,aldanmak
  Dağarcıkta bir şey kalmamak :her şeyi yitirmek
  Dalavere oyun,hileli iş
  Davulu yarık sır saklamayan,önüne gelene içini döken
  Dekbaz :Hileci
  Demir gibi olmak sağlam ve sıhhatte olmak
  Devede kulak :Kıyaslanan şeyler arasındaki orantısızlığı belli etmek için kullanılır.
  Dırdır etmek :Yerli yersiz söylenip durmak
  Dikili ağacı olmamak :Malı mülkü olmamak
  Dili çetrefilli olmak :Rahat ve düzgün konuşamamak
  Dilini zaptetmek :Konuşmamak
  Dişini sökmek :Zararsız hale getirmek
  Dokuz doğurmak :Korkudan ve heyecandan bitmek
  Dolmaları yutmak :Kanmak,aldanmak
  Dostlar alışverişte görsün :Laf olsun diye iş yapanlar için söylenir
  Döner taşım yok,öter kuşum yok :Hiçbir şeye sahip olmamak
  Dört dirhem bir çekirdek :Şık giyimli kimse
  Dudukuşu :Geveze
  Dümen suyundan gitmek :Karşısındakinin huyuna göre davranmak
  Dünyaya kazık kakmak :Ölmemek
  Ebussuut Efendi'nin gelini :Eski moda giyinen kadın
  Eceline susamak :Tehlikeli işlere girişmek
  Edepsizliği gündeliğe takılmak :Edepsizliği alışkanlık haline getirmek
  Efendilik yapmak saygılı hareket etmek
  Efendizadem :Beyim anlamında bir hitap
  Eğrisi doğrusuna gelmek :Uygunsuz yapılan işin tesadüfen uyumlu bitmesi
  Ekmeği dizinde :Nankör
  Elemtere fiş kem gözlere şiş :Nazar değmesin anlamında
  Eli çabuk :Tez iş gören
  Emeği geçmek :Bir işin yapılmasında yardımcı olmak
  Ensesinde boza pişirmek :Çok eziyet çektirmek
  Ermeni gelini gibi daima kırıtan,süzülen kadınlar için yapılan benzetme
  Ervahlarına yuf olsun sövgü
  Eski çamlar bardak oldu :Şartlar değişti anlamında kullanılır
  Eşek hoşaftan ne anlar :Anlayışsız,zevksiz insanlar için söylenir.
  Etek belde :Kıvrak ve becerikli
  Ev açmak :Ayrı ev tutmak
  Eyere de gelir semere de :Bütün işlere yarar anlamında
  Ez ez de suyunu iç :Hiç yararı olmayan bir işi tenkit etmek için kullanılır
  Ezilip büzülmek :Aşırı sıkılgan davranmak
  Fahiş faize batakçı müşteri :Benzer kişilikteki insanlar birbirini kolay bulur manasında
  Faka basmak :Güç duruma düşmek
  Falcı değilim ya :Ben olacağı bilemem anlamında
  Fare düşse başı yarılır :Bir yerin yoksulluğunu anlatmak için kullanılır.
  Farfara :Ağzında sır tutamayan kimse
  Fasulye gibi kendini nimetten saymak :Kendine olduğundan fazla değer vermek
  Feleğin çemberinden geçmiş :Tecrübeli,bilmiş
  Felekten bir gün çalmak :Eğlenceli bir gün geçirmek
  Ferteği çekmek :Kaçmak
  Fesat kumkuması :Hep kötülük düşünen
  Fıkırdamak :Kesik kesik gülmek
  Fıldır fıldır aramak :Israrla ve telaşla aramak
  Fırın süpürgesi :Zayıf,uzun boylu kimse
  Fincancı katırlarını ürkütmek :Kötü niyetli kişileri ürkütecek hareketlerde bulunmak
  Fitil almak :Öfkeyle parlamak
  Fol yok yumurta yok :Herhangi bir sebep veya ilişki bulunmaması
  Forsu kırılmak :İtibar ve onuru sarsılmak
  Fukara babası :Fakirleri kollayan kimse
  Fütur getirmek :Umutsuzluğa ve çaresizliğe düşmek
  Gafil baş,düşmana eş :İşlerinde hazırlıksız olan insan her zaman zor duruma düşebilir
  Gagasından yakalamak :Zayıf noktasından yakalamak
  Gavur ölüsü oldukça ağır
  Gavurun tembeli keşiş,Müslüman'ın tembeli derviş :Kendini büsbütün ibadete verip,dünyadan elini eteğini çeken kişiler için kinaye yollu söylenir.
  Gazali rana :Güzel,hoş ceylan gibi sevgili anlamında
  Geçmişi kandilli sövgü
  Gemi aslanı :Gösterişli,işe yaramayan adam
  Geyik etine girmek :Erginleşmek
  Gırtlağından kesmek :Yiyecek parasını kısıtlamak
  Giderayak :Gitmek üzereyken
  Girye bana hande sana :Önce karşısındakini düşünen kimsenin kullandığı bir deyim
  Giydirmek :Azarlamak
  Gök demir,yer bakır :İmkansızlıklar ve umutsuzluklar içinde bulunuşu anlatır.
  Gömlek değiştirmek :Tutum ve görüşlerini değiştirmek
  Göründü Sivas'ın bağları :Gerçekleşmesi beklenen bir şeyin ortaya çıktığına dair olanaklar belirdiğinde kullanılır.
  Göz nuru dökmek :Yapılan işte göz emeği bulunmak
  Güvendiği dağlara kar yağmak :Güveni sarsılmak
  Habbeyi kubbe yapmak :Önemsiz bir şeyi büyütmek
  Haber vermek :Bildirmek
  Hak getire :Yoktur anlamında
  Halep ordaysa arşın burada :Yapacağını yap anlamında sitem
  Ham ervah :Kara ruhlu kimse
  Hangi peygambere ümmet olacağını şaşırmak :Kimin sözünü ve yolunu tutacağını,ne yapacağını şaşırmak
  Hat çekmek :Önemsememek
  Hatun :Eski zaman beylerinin,hanımlarına olan hitabı
  Haymana öküzü :Hımbıl ve tembel kimse
  Hazır mezarın ölüsü :Hep hazıra konmak isteyen tembel kimseler için kullanılır
  Her gün papaz pilav yemez :Hep aynı şeyler yapılamaz
  Her işin hakkından gelmek :Her işi başarır olmak
  Her tarakta bezi olmak :Her işle ilgili olmak
  Hesaptan düşmek :Yok saymak
  Hır gür :Kavga
  Hiçe saymak :Hiç değer vermemek
  Hindi gibi kabarmak :Övünmek,böbürlenmek
  Hokka gibi oturmak dikilen elbisenin tam üzerine uyması
  Hoşbeş etmek sohbet etmek
  Hödük :Görgüsüz,anlayışsız kimse
  Hükümet sürmek :Ülkeyi yönetmek
  Hüt dağı gibi şişmek :Karnı şişmek
  Icığını cıcığını sormak :Bütün ayrıntıları öğrenmek
  Ikına sıkına :Güçlükle
  Ikınıp sıkınmak :İş yapmak için kendini zorlamak
  Ilıca ördeği sıcağa ve rahata düşkün
  Irağı yakın etmek :Güçlükleri ortadan kaldırmak
  Irgat gibi çalışmak :Çok çalışmak
  Irgat pazarına döndürmek :Bir yeri dağınık ve karışık hale sokmak
  Isınmak :1-Alışmak,2-Sevmek
  Isıtıp ısıtıp önüne koymak :Bir konuda ikide bir söz açmak
  Iska geçmek :Atlamak
  Iskartaya çıkmak :Eskimek
  Islak tavuk :Miskin kadın
  Islatmak dövmek
  Işık göstermek :Yol göstermek
  Ivır zıvır :Önemsiz şeyler
  İbibullah sivri külah :Yapayalnız,varlıksız olan kimse
  İbiş gibi :Alığa benzer
  İcabına bakmak :1-Gerekeni yapmak,2-Ortadan kaldırmak
  İç fırtınasına tutulmak :Morali bozulmak
  İç güveysinden hallice durumu şöyle böyle
  İfrit yardağı :Kötülüğe yardımcı olan
  İğne yutmuş :Çok bitkin ve sıkıntılı kişi
  İkisini bir kazana koysan kaynamazlar :Birbirine zıt insanları anlatmak için kullanılır.
  İki yakası bir yere gelmez :Bir türlü düzene kavuşamaz
  İlk göz ağrısı :İlk sevilen
  İmana gelmek :Merhamete gelmek
  İngiliz tabancası gibi kurulmak :Çalım satmak,kasılmak
  İpe un sermek :Gevşemek,bahane uydurup işten kaçınmak
  İp korkusunu boynuna almak :Ölümü göze almak
  İpliği pazara çıkmak :Herkese rezil olmak
  İstemem yan cebime koy :Rüşvet konusunda alay yollu söylenir
  İşi sıkışık olmak :İşi çok ve külfetli olmak
  İtsiz köye dönmek sakinleşmek,tenhalaşmak
  İyiden iyiye :Adamakıllı
  İyi gün dostu :İyi günlerde ortaya çıkan
  İzi belirsiz olmak :İz bırakmadan kaybolmak
  Kabak tadıvermek devamlı,ısrarlı bıktırmak
  Kabasını almak :Bir yerin temizliğini üstünkörü yapmak
  Kaçın kurrası :Birinin hiçbir oyuna gelmeyecek kadar açık göz, akıllı olduğunu anlatmak için kullanılır.
  Kağıt üzerinde kalması :Bir anlaşmanın resmiyette kalması,tatbik edilmemesi
  Kaleyi içinden fethetmek :Meseleyi karşı taraftan birinin yardımıyla halletmek
  Kalp ağrısı :Aşk acısı
  Kamburu çıkmak :Çok çalışmış olmak
  Kan akıtmak :Kurban kesmek
  Kan çanağı gibi :Çok kızarmış
  Kan ter içinde kalmak :Çok yorulmak
  Kapağı atmak :Gitmek,yerleşmek
  Kapısını aşındırmak :Çok gidip gelmek
  Kara gün dostu :İnsana sıkıntılı günlerinde yardım eden gerçek dost
  Kaşının altında gözün var dememek :Yaptığını beğenmemek,takdir etmemek
  Kedi ile harara girmek :Geçimsiz biriyle ortaklık etmek
  Kendine yontmak :Karşısındakileri düşünmeden kendi çıkarına göre davranmak
  Kıç atmak pek istemek
  Kınalar yakmak :Çok sevinmek
  Kimi kimsesi :Yakınları
  Kimseye eyvallah etmemek :Kimseye minnettar kalmamak
  Kimya gibi :Az bulunur
  Kont gibi :Yakışıklı ve şık giyinmiş
  Korkuluk :Gereksiz ve yararsız kimse
  Körün istediği bir göz,Allah verdi iki göz :Hayal ettiğinden daha fazlasına kavuşan kişiler için kullanılır.
  Kör şeytanın işi yok :Hep aksilikle karşılaşan kişiler tarafından sitem yollu olarak kullanılır.
  Kurdu koyunla barıştırmak :Kötü biriyle saf birini uzlaştırmak
  Külçe gibi oturmak :Yorgunlukla çökmek
  Kül yutmak :Kandırılmak,oyuna gelmek
  Laçka olmak :Eskimek,işe yaramaz halde olmak
  Laf altında kalmamak :Karşısındakinin sözünün altında kalmamak
  Laf ebesi :Çok konuşan kimseler için kullanılır.
  Lakke yapmak :Başkasının hakkını çalmak
  Lala paşa eğlendirmek: Nazik kişileri eğlendirmeye çalışmak
  Lamı cimi yok: Bir konu üzerinde itiraz kabul etmediğini bildirmek için kullanılır.
  Leb demeden leblebiyi anlamak :Anlayışlı,zeki olmak
  Leke sıçratmak :Bulandırmak
  Leşini çıkarmak :Kıyasıya dövmek
  Leyleği havada görmek :Çok dolaşanlara söylenir
  Limoni tabiatlı :Mızmız
  Lodosa tutulmuş gibi bocalamak :Ne yapacağını kestirememek
  Lokman hekimin ye dediği :Güzel,tatlı şey
  Lop yumurta :Kaynamış yumurta
  Lügat paralamak :Anlamını bilmediği halde,bilgiç konuşmak
  Lülüye gelmek :Aldanmak
  Lüpe konmak değerli bir şeyi emek harcamadan ele geçirmek
  Maça beyi gibi kurulmak saygısızca,kasılarak oturmak
  Madrabaz :Çıkarını hileli yollardan sağlayan kimse
  Mahalle çocuğu:Eğitimsiz çocuk
  Makaraya takmak :Alaya almak
  Marsık :Çok esmer kimse
  Merak getirmek :Kara sevdaya tutulmak
  Meryem Ana kandili gibi soluk (belirsiz) anlamında
  Meşe odunu :Kaba,anlayışsız adam
  Meydan vermek :Fırsat vermek
  Mısır'daki sağır sultan bile duydu duymayan kalmadı anlamında
  Mızrağı çuvala sığdıramamak :Gerçeğin asla saklanamayacağı anlamında kullanılır.
  Mis gibi burnunda tütmek :Çok özlemek
  Miskinler teknesi :Tembellerin toplandığı yer
  Mürai :Art düşünceli kimse
  Mürekkebi kurumamak daha pek yeni olmak
  Mürekkep yalamış okuyup,yazmış kimse
  Mürüvvetini görmek :İyi ve mutlu günlerini görmek
  Müslüman adam :1-Dindar kişi,2-Doğruluktan ayrılmayan kimse
  Nabzını yoklamak :Karşısındakinin ne düşündüğünü anlamaya çalışmak
  Nalına mıhına vurmak :Ne yapacağını kestirememek
  Namı nişanı kalmamak :Yok olmak,unutulmak
  Nanpareye muhtaç olmak pek yoksul olmak
  Nargile suyu :Tatsız içecek
  Nazı geçmek :İsteği geri çevrilmeyen kimse
  Ne ala memleket :Uygunsuz yapılan işleri kınamak için söylenir
  Neci oluyor :Ne karışıyor anlamında
  Nefsine yedirememek :Bir şeyi hazmedememek,kabul etmemek
  Nevri dönmek :Çok sinirlenip,bunun yüzünden belli olması
  Ne yüzle :Ne cesaretle anlamında
  Nispet vermek onu üzecek şekilde gösteriş yapmak
  Nobran :Kaba,sert,kırıcı(kimse)
  Noktası noktasına :Tastamam
  Nuh gemisi :Her çeşit insanın toplandığı yer
  Nuh nebiden kalma :Çok eskiden kalma
  Nur topu gibi :Güzel,şişman,beyaz (çocuk)
  Nur yüzlü :Temiz yüzlü kimse
  Nutku tutulmak :Üzüntüden,korkudan konuşamamak
  O bir düşeş o talih sonucu ele geçirilmiştir anlamında
  O gün bugün o gündenberi
  Oh demek :Rahat etmek
  Ok gibi ciğerine işledi :Yapılan bir hareketin çok üzmesi
  Ok yaydan çıktı :Vazgeçemeyeceği bir işi yapmak
  Olmuş armut gibi eline geçmek :Kolaylıkla,yorulmadan elde etmek
  Onun ipiyle kuyuya inilmez :Güven olmaz anlamında
  Oralı olmamak :Önemsememek
  O saat o anda
  O tarakta bezi olmamak :İlişkisi olmamak
  Oynak :Hafif meşrep kadın
  Oyun etmek :Hile yapmak,aldatmak
  Oyunun sakalı bitmek :Bitmiş olayları anlatan bu deyim,genellikle Karagöz oyunlarının sonunda kullanılır.
  Öbür dünyayı boylamak :Ölmek
  Öfke topuğa çıkmak :Çok öfkelenmek
  Öksüz babası :Öksüz ve yoksulları koruyan adam
  Öküz boyunduruğa bakar gibi bakmak :İstemeden,mecburen bakmak
  Ölçüsünü bildirmek :Haddini bildirmek,cezasını vermek
  Ömür adam :Hoşsohbet adam
  Önünü almak durdurmak
  Öp babanın elini sürpriz bir durum karşısında yaşanan şaşkınlığı anlatmak için kullanılır
  Örümcek kafalı :Eski kafalı,yeniliklere uyum gösteremeyen
  Ötmek durmadan anlamlı,anlamsız konuşmak
  Öve öve göklere çıkarmak :Çok övmek
  Öyle başa böyle traş :Alakasız durumları belirtir.
  Özü sözü bir :Verdiği sözleri tutan dürüst kimse
  Pabucuna kum dolmak :Engelle karşılaşmak
  Paçaları sıvamak :Hazırlanmak
  Paha biçmek değerini ölçmek
  Pancar kesilmek :Mahcup olup kızarmak
  Paparayı yemek paylanmak,azar işitmek
  Paraya para dememek :Kazancı bol olmak
  Para peşin kırmızı meşin :Alışverişin peşin olduğunu anlatır
  Patentasının altına almak :Egemenliği altına almak
  Pestil gibi olmak :Çok yorgun ve halsiz olmak
  Peşkeş çekmek :Bir iş yaptırmak için,kendine ait veya başkasına ait bir şeyi hediye etmek
  Pılı pırtı :Eski püskü,değersiz eşya
  *** etmek :Bozmak,işe yaramaz hale getirmek
  Pişmiş aşa soğuk su katmak :Yapılmakta olan bir işi bozmak
  Piyasaya düşmek :1-Çok bulunur olmak,2-Orta malı olmak
  Postal: Düşkün kadın
  Put kesilmek sessiz ve hareketsiz kalakalmak
  Püsküllü bela :Kişinin başını derde sokan kişi veya durum
  Rabbime emanet :Herhangi bir şeyin,kimsenin korumasını tanrıya bırakmak
  Rafta kurabiye var ama size göre değil :İşinize yaramaz anlamında
  Rahat yüzüne hasret kaldı :Huzursuz olmak,rahat edememek
  Ramazan keyfi oruç tutanlardaki sinirlilik hali
  Rengi atmak :Çok heyecanlanıp solmak,sararmak
  Rengi olmamak silik olmak
  Renk senfonisi :Birbiriyle uyuşan renkler bütünü
  Rest çekmek :Kesinlikle kabul etmemek
  Rızkını taştan çıkarmak :En zor şartlarda bile geçimini sağlamak
  Rufailer karışır :İşin karmaşıklığını anlatır
  Ruhu bile duymaz :Yapılan bir işten hiç haberi olmaz anlamında
  Ruhuna hitap etmek :Herhangi bir şeyden çok etkilenmek
  Rüya gibi :Gelip geçici şeyleri anlatmak için kullanılır
  Rüyasında görse hayra yormaz olacağına ihtimal vermemek
  Rüzgar ekip fırtına biçmek :Yapılan kötülüğe karşı daha büyük kötülüğe uğramak
  Rüzgar gelecek delikleri tıkamak :Her türlü tedbiri almak
  Saat gibi düzgün çalışan
  Saat on bir buçuğu çalmak :Yaşı çok ilerlemek
  Sacayak olmak :Üç kişi bir araya gelip çok samimi olmak
  Saçı uzun,aklı kısa düşüncesiz,aptal
  Sağlam ayakkabı değil :Güven duyulacak kimse değil, doğruluğu konusunda şüphe duyulur
  Sakala soğan doğramak :1-Aldatmak,2-hakaret etmek
  Saman gibi :Tatsız,tutsuz
  Sapı silik serseri
  Sarı Yahudi paraya düşkün kişi
  Sazına bülbül koymak :Çok güzel çalmak
  Sefalar getirdiniz :Eskiden çok kullanılan,hoş geldiniz sözü
  Sel önünden kütük kapmak :Zor bir iş başarmak
  Sen sağ ben selamet :Yapacak bir şey kalmamak
  Sıtma görmemiş ses :Gür ve kalın sesli
  Sidik yarışı :Gerekli gereksiz rekabete girmek
  Söyleye söyleye dilimde tüy bitti : Çok öğüt verdiği halde sözü dinlenilmeyen insanların içinde bulunduğu durumu anlatır.
  Sütüne havale etmek :Karakterine,insanlık duygusuna bırakmak
  Şafak atmak :Korkmak,şaşırmak
  Şahbaz :Becerikli ve çevik
  Şapa oturmak :Çaresiz kalmak
  Şaşkın bakkal :Hesabını şaşıran kimse
  Şerbetli :kötü işler yapmayı huy edinmiş kimse
  Şeşi beş görmek :İyi görmemek,yanılmak
  Şeytan çekici sevimli ve akıllı çocuk
  Şeytan diyor ki :İçinden zararlı bir şeyler yap diyen ses
  Şifayı kapmak :Hastalanmak
  Şimşek gibi :Büyük bir hızla
  Şirret karı :Geçimsiz,huysuz,yaygaracı kadın
  Şom ağızlı :Kötümser,olayları devamlı kötüye yoran kimse
  Şöhreti afakı tutmak :Herkes tarafından bilinir hale gelmek
  Şöyle bir bakmak :1-Üstünkörü,2-İnceler gibi manalı bakmak
  Şunu bunu bilmem :Mazeret kabul etmem,özür dinlemem
  Taban çekmek :Gitmek
  Tabanvayla gitmek :Yürümek
  Tadını kaçırmak :Zevkini bozmak
  Takıp takıştırmak :Çok süslenmek
  Talihi yar olmak :Şansı yardım etmek
  Tantuna gitmek :1-Öldürülmek,2-Belaya uğramak
  Tasamın on beşi :Umrumda değil anlamında
  Taş yağar,kıyamet kopar :Felaketli,korkunç zaman
  Taş yürekli :Acıması olmayan kimse
  Tavşan boku :Ne faydası,ne de zararı olan kimse
  Tebeşire peynir bakışlı :İyi göremeyen,şaşı
  Tencere yuvarlanmış,kapağını bulmuş :Birbirine uygun,eşit şeyleri anlatmak için kullanılır.
  Tiği teber şahı levent :her şeyini tüketmiş kimseleri anlatmak için söylenir.
  Tosunum :Gürbüz kimseler için kullanılır
  Tut kelin perçeminden :Boşuna uğraşma,onda yok anlamında…
  Tüy dikmek :Kötü bir durumu daha çok kötüleştirecek harekette bulunmak
  Ucu dokunmak :Herhangi bir işten zarar görmek
  Uç vermek :Görünmek,yetişmek,belirmek
  Ufağını tefeğini toplamak :Kendine ait ne varsa toplamak
  Ufuk açılmak :yeni imkanlar belirmek
  Ulan :Nefret,öfke ifade eden bir hitap şekli
  Ulu orta konuşmak düşünmeden söylemek,rastgele söylemek
  Ununu elemiş eleğini duvara asmış :Yapacağını yapmış
  Utandınsa yüzüne kalbur tut :Utanmanın gereksizliğini anlatır
  Uyku ölümün kardeşidir : Uyuyan kimsenin dünya ile ilgisi kesilir. Olup bitenden haberi olmaz.
  Uzağı görmek :Bir işin sonucunu,nasıl gelişeceğini önceden tahmin edebilmek.Tedbirli hareket etmek.
  Uzun boylu :Ayrıntıları hesap ederek,etraflıca düşünmek.
  Uzun uzadıya :Çok ayrıntılı olarak
  Uzun yaşın ahiri ölüm :Ne kadar uzun yaşanırsa yaşansın,bütün canlılar bir gün mutlak öleceklerdir.
  Ücüğünden cücüğüne :Bütün yönleriyle
  Üç aşağı,beş yukarı :Belirlenmiş bir sayıdan biraz fazla veya biraz az olarak.
  Üçe beşe bakmamak :Çok fazla pazarlık etmeden alışveriş yapmak
  Ümidi boşa çıkmamak :Beklediğini,umduğunu bulmak
  Üsküdar dolmuşu gibi birbirinin üzerine :Çok kalabalık yer
  Üst perdeden başlamak :Ağzını bozmak
  Üstünde durmak :Israr etmek
  Üstüne almak :Ödev olarak kabul etmek,bilmek.
  Üstüne basmak :Konuya değinmek
  Üstüne varmak :Öfkelendirecek söz veya harekette ısrar etmek
  Üstüne vurmak :Eklemek
  Üstünüze iyilik sağlık :Hastalıkla ilgili konuşurken söylenir
  Üvey evlat muamelesi görmek :Ayrı ve hor görülmek
  Üzerine tuz biber ekmek :Bir kimsenin acısını fazlalaştıracak, derdini derinleştirecek davranışlarda bulunmak.
  Üzerinize afiyet : Ben hastayım.Sizi etkilememesini dilerim.
  Üzüm üzüm üzülmek :Çok üzülmek
  Üzüm yemek değil,bekçi dövmek : Önemli işler dururken vakit öldüren kişiler için kullanılır.
  Vadesi gelmek :Ömrünün sonuna gelmek
  Vakit geçirmek :Gereksiz işlerle uğraşmak
  Vakit nakittir :Zaman en değerli varlığımızdır.
  Vara yoğa karışmak :Her şeye karışmak
  Vardığın yer körse,sen de gözünü kapa :İnsanlar,çevresindekiler ile iyi ilişkiler kurmak isterlerse onlara uymak zorundadırlar.
  Var kuvveti pazuya vermek :Kolunun kuvvetine güvenmek.
  Vebali boynuna :Günahı ona ait anlamında
  Veledizina :Babası belli olmayan
  Verilmiş sadakası olmak :Bir belayı,kazayı zarar görmeden atlatmak
  Vık dedirtmemek ses bile çıkarttırmamak
  Vız gelip tırıs gitmek :Hiç aldırmamak
  Vız gelmek :Önemsiz görünmek.Aldırış etmemek.
  Vidin kalesi gibi metin olmak dayanıklı ve sabırlı olmak.
  Voli vurmak :Vurgun vurmak
  Voyvoda kesilmek :Zalim olmak.
  Vur abalıya sessiz ve sakin kimselere yapılan zulüm ve haksızlığı belirtmek için kullanılır
  Vur patlasın çal oynasın :Büyük eğlenceler için söylenir
  Vurucu güç :Çok etkili silahlarla donatıldığı için savaş gücü yüksek askeri birlik.
  Vuslat kıyamete kalmak :Kavuşma ümidi olmamak
  Vücuda getirmek :Var etmek.
  Vücudunu ortadan kaldırmak :Öldürmek
  Yabana atmak dikkate almamak
  Yabana söylemek saçma ve yersiz konuşmak
  Ya bu deveyi gütmeli,ya bu diyardan gitmeli :Mecburi durumlarda bir işin mutlaka yapılması gerektiğini belirtmek için söylenir.
  Ya devlet başa,ya kuzgun leşe :Büyük bir zafer için her tehlikenin, hatta ölümün bile göze alındığını belirtir.
  Yağmur olsa kimsenin tarlasına yağmaz :Kimseye faydası ve yardımı yoktur anlamında
  Ya herro,ya merro seçim yapılması gereken durumlarda söylenir.
  Yahudi pazarlığı :Kıyasıya yapılan pazarlık
  Yakadan geçirmek :Evlat edinmek.
  Yaka paça :Hırpalayarak
  Yalancı pehlivan sözde kahraman
  Yalova kaymakamı değersiz olduğu halde çalım satan kişilere söylenir
  Yangın var diye bağırmak :Bir şeyden çok bıkmak,bezmek.
  Yaptığını bilmemek :Aklı başında olmamak
  Yediği naneyi kokutmak :Uygunsuzluğunu ortaya koymak.
  Yel kayadan ne alır :İmkansız bir durumu belirtmek için kullanılır.
  Yıldırım gibi :Büyük bir hızla.
  Yıldızı parlamak :Şans yüzüne gülmek
  Yiyip bitirmek :1-Onmaz hale getirmek,2-Devamlı eziyet etmek
  Yobaz :Kaba,sofu.
  Yolu düşmek :Bir rastlantı sonucu gelmek.
  Yosma :Güzel ve süslü kadın
  Yuf ervahına :Lanet olsun anlamındaki bir karşı çıkma sözü.
  Yüreği geniş olmak :Gamsız olmak,her şeyi kaldırabilmek.
  Yürekte var,elde yok :Yetenekli olup,imkansızlıklar yüzünden bunu geliştiremeyen insanlar için söylenir
  Yüz yüze gelmek :Karşılaşmak
  Zahmet çekmek :Eziyet ve yorgunluğa düşmek
  Zahmet etmek :Yorulmak.
  Zartalos :Yellenmek
  Zebunu olmak :Birine çok düşkün olmak
  Zehir etmek :Tadını kaçırmak
  Zehir zemberek :Çok acı
  Zembereği boşanmak :Uzun uzun gülmek
  Zerre kadar :Yok denecek kadar
  Zevahiri kurtarmak :Bir işi yarım yamalak yapıp eleştiri almamak
  Zeval bulmak :Yok olmak.
  Zıvanadan çıkmak :Çok öfkelenmek
  Zihne dank etmek :Uzun zamandır anlaşılamayan bir şeyi,herhangi bir olayın araya girmesiyle birdenbire anlamak.
  Zil gibi parasız ve aç
  Zilleri takıp oynamak :Çok sevinmek
  Zilsiz oynamak :Çok sevinmek
  Zokayı yutmak :Aldatılmak
  Zurnacının karşısında limon yemek :Uygunsuz bir davranışta bulunarak,çalışamaz hale getirmek.
  Zurnayı biz çaldık,parsayı o topladı :Haksızlık edip hazıra konanlar için söylenir
  Züğürt tesellisi :Boş,yersiz avutma
  Zümrüt gibi :Yemyeşil
 2. Duru

  Duru Administrator

  Ce: Deyimler / Deyimler hakkında...

  Deyimlerimizin Hikayesi..

  Atı Alan Üsküdar’ı Geçti

  Zamanında Bolu beyine baş kaldıran Köroğlu’nun dillerde yağızmı yağız atı çalınır. Bütün civarı arar tarar yok. Bir kimse birde istanbul’daki pazarları dolaş der. İstanbul’da pazarları dolaşırken atına rastlar.
  Pazar sahibine şu ata bir bineyim hele der. Pazarcıda buyur der .
  Eski sahibinin kokusunu alan ve tanıyan at şahlanıp, dört nala ordan uzaklaşır.Pazarcı peşine düşer fakat Köroğlu bir kayığa binip Üsküdar’ı geçer. Dövünen pazarcıya ihtiyarın biri gelip , “ah evlat! atı alan Üsküdarı geçti. O köroğluydu ,atın gerçek sahibi” der…

  İnsanoğlu Kuş Misali

  Zamanında Üsküdar’da bir “Miskinler Tekkesi” bulunurmuş. Adından da anlaşılacağı üzere buraya yurdun en tembel, en miskin insanları takılırmış. İşte burada iki miskin kendilerine iki sandalye bulup oturuyorlarmış. Gel zaman git zaman havalar gittikçe soğumaya başlamış. Tekkeninde penceresi açık ama kimsenin ayağa kalkıp pencereyi kapatmaya mecali yok.
  Birinci miskin: Yahu havalar iyice soğudu, şu pencereyi kapatmak lazım.
  İkinci miskin: Doğru söylüyorsun mirim, kapatmak lazım.
  Aradan saatler geçer, haftalar geçer, hatta ay geçer, yine aynı diyalog aralarında sürer gider. Sonunda birinci miskin daha fazla dayanamaz bütün gücünü toplayıp karşı pencereye ulaşır, camı kapatır ve hemen oracıktaki bir iskemleye kendini bırakır. Sonra öteki miskin arkadaşına şunları der: “Ya mirim gördün mü, insanoğlu kuş misali. Dün neredeydim, bugün neredeyim” der…

  Gemileri Yakmak

  Gemiyle işgale gittikleri bir yerde ordusu rakibin gücü karşısında korku duymaya başlayınca Sezar askerlerini yüksek bir tepeye çıkartır ve aşağıda kalan bir kaç askere gemileri ateşe vermeleri emrini verir. Geldikleri gemiler gözlerinin ününde çatır çatır yanan ordu şok geçirmiştir. Sezar “Gördüğünüz gibi gemileri yaktık artık dönüş yok ya bu savaşı kazanırsınız ya da hepimiz burada ölürüz” şeklinde bir konuşma yapar. Savaş Sezar’ın ordularının ezici zaferiyle sonuçlanır…

  Hoşafın Yağı Kesildi

  Yeniçeri ocaklarında efrada yemek dağıtılırken mutfak meydancısı elinde tuttuğu üzeri ayet ve dualar yazılı kallavi koca kepçe ile evvela yağlı yemekleri ve pilavı dağıtır, sonra da hoşaflara daldırırmış.
  Hal böyle olunca, sofralara gelen hoşaf bakracının üstünde, bir parmak kalınlığında yağ tabakası yüzermiş. Bu durumu gören Yeniçeri ağalarından akıllı birisi meydancıya emir vererek “Kepçeyi yağlı yemeklere batırmadan evvel temiz iken hoşafları dağıt, sonra yemek tevziatına geç…” demiş.
  Demiş amma, bu sefer sofralara giden hoşaf bakraçlarının üzerinde yağ tabakasını göremeyen Yeniçeriler isyan bayrağını çekmişler:
  - “Hakkımızı yiyorlar, istihkakımızdan çalıyorlar, zira hoşafın yağını bile kestiler, yağlı hoşaf isterük…” diye bağırmışlar.

  Dimyat’a Pirince Giderken Evdeki Bulgurdan Olmak

  Dimyat Mısır’da, Süveyş Kanalı ağzında ve Portsait yakınlarında bir iskeledir. Eskiden Mısır’ın meşhur pirinçleri, ince hasırdan örülmüş torbalar içinde buradan Türkiye gelirdi.
  Dimyat’a pirinç almak için giden bir Türk tüccarının bindiği gemi Akdenizde Arap Korsanları tarafından soyulmuş ve adamcağızın kemerindeki bütün altınlarını almışlar.
  Binbir müşkilat içinde Türkiye’ye dönen pirinç tüccarı o yıl iflas etmek durumuna düşmüş. İstanbul’dan kalkmış, memleketi olan Karaman’a gitmiş. O sene tarlasından kalkan buğdayları da bulgur tüccarlarına sattığından, kendi ev halkı kışın bulgursuz kalmışlar. “Dimyat’a pirince giderken evdeki bulgurdan olmak” sözünün aslı buradan kalmıştır.

  Yanlış Hesap, Bağdat’tan Döner

  İstanbul kapalı çarşıya kervanlar gelir. Tüccarların siparişleri kumaş, kürk, baharat neyse dağıtılır. Daha sonra tüccarlardan paraları tahsil edilirmiş.
  Yine bir alış veriş sonrasında, tüccarın biri hesap yaparken dört işlem hilleri ile kervancıyı 400-500 altın içerde bırakır.
  Hesaptaki yanlışlığı anlayamayan kervancı Bağdat, Hicaz ve Mısır’a seferine çıkar.
  Tüccarda, “Şimdi bu Mısır’dan 6-7 ayda zor döner. Bende bu parayı işletirim” diye düşünür.
  Kervancı yol uzun, zaman bol bütün hesapları tekrar tekrar inceler.
  Tüccarın yaptığı hileyi anlar.Kervan Bağdat’a girmek üzereyken, kervanı oğlu ve güvendiği bir kişiye emanet eder,
  -Siz beni Bağdatta bekleyin. der.
  İyi bir Arap atı alıp dört nala İstanbula dönmeye başlar.
  Yolda, bu adam bu parayı hemen öyle vermez diye düşünüp bir plan kurar. İstanbuldaki dostlarında plan için yardım ister.
  Ertesi gün tüccarın dükkanına iki kadın gelir. Tüccara ;
  -Sorup soruşturduk bu civarda en dürüst ,en güvenilir kişi sizmişsiniz.Biz Hicaza gideceğiz.Size bu iki çantayı emanet etmek istiyoruz, derler.

  Çantaları açıp tüccara gösterirler.Çantaların için inci.altın,pırlanta envayi çeşit müccevher.
  -Olurda gelemezsek bunlar size helali hoş olsun.bize bir dua okutur,belki bir hayrat yaptırırsın.derler.
  Bunları duyan tüccar sevinçten uçar.Kadınları hürmet ,ziyafet.
  Bu sırada kervancı içeri girer. Bunu gören tüccar, daha kervancı lafa başlamadan;
  -Yahu hoşgeldin. Bizim hesapta bir yanlışlık olmuş. Paralarını ayırdım. Çocuklarada tenbihledim, eğer ölürsem kervancının parasının mutlaka verin. Ben kul hakkı yemem kardeşim, der.
  Parayı hemen verir. Bu sırada kadınlar,
  –Biz bu sene gitmekten vazgeçtik .Kısmetse seneye !.deyip dükkan
  çıkarlar.
  Oyuna geldiğini anlayan tüccar ,kervancıının peşinden koşup ,
  -Hani sen mısıra gidecektin .yaktın beni! diye bağırır.
  Atına binen kervancı,
  -Yanlış hesap adamı Bağdat’tan dödürür, der ve yoluna gider.

  Halep Oradaysa Arşın Burada

  Vaktiyle adamın biri kısa bir müddet halep’te kalmış. Yurduna dönünce de yerli yersiz konuşmaya, “Ben Halep’te şöyle yaptım, böyle yaptın” gibi atıp tutmaya başlamış. öyle ki övünmelerinden halka gına gelmiş.
  Günlerden birinde köy odasında oturulurken söz cirit oyunundan, uzun atlamadan açılmış. Bizim övünme meraklısı dayanamayıp söze girmiş: “Ben Halep’te iken 15 arşın atladım.” Sabrı tükenenlerden biri itiraz etmiş:
  - Yapma be iki gözüm, 15 arşın atlamak kim, sen kim?
  - Canım ne var 15 arşında, atladım işte!
  O sırada aralarında bulunan marangoz, malzemeleri arasındaki arşını çıkarıp ortaya koymuş:
  - Halep oradaysa arşın burada! Haydi, atla da görelim.
  O günden sonra palavracı her nerede bir kuru sıkı atsa, halk kendisine “Arşın burada!” demeye başlamış ve bu söz bir deyim olarak yaygınlaşmış.

  Bugün dahi, geçmişte yaptığı bir şey ile övünen veya yapmadığını yapmış gibi söyleyen insanlara, halihazır şartlar altında da aynı başarıyı göstermesi arzusunu izhar( anlamları açığa çıkarma, toplayır biriktirme) için söylenir.

  Yaş Tahtaya Basmak

  Eski devirlerde de ahşap evlerin ve konakların umumi temizliği yapılırken, tahtalar arap sabunu ile ovulurmuş. Böyle anlarda ıslak tahtalar çok kaygan olup, üzerinde ayağı kayıp düşenler çok olurmuş.
  Sultan Hamit devrinde bir Gürcü Hasan Fehmi Paşa varmış. Hukuk akademisinde, Dünya Hukuku dersi okuturmuş. daha sonraları Selanik Sofya’da valilik de yapmıştı. Bir gün konağında temizlik yapılıyormuş.
  Tahta merdivenlerden inerken, ıslak basamaklarda ayağı kayan Paşa, düşmüş. Birkaç gün topallayarak gzmiş. Hukuk talebeleri birbirleriyle fısıldaşarak:
  - Bizim hoca, yaş tahtaya basmış, diye bu olayı alaya almışlar.
  Bu deyim, aldatılmak, kandırılmak manasında kullanılır.

Sayfayı Paylaş