Doğu Türkistan / Doğu Türkistan Hakkında Genel Bilgiler

Konusu 'Türk Dünyası' forumundadır ve Duru tarafından 25 Mart 2009 başlatılmıştır.

 1. Duru

  Duru Administrator

  [​IMG]

  Coğrafî Konumu ve Nüfus Yapısı

  Doğu Türkistan Türk Cumhuriyeti, yaklaşık 73º-96º doğu boylamları ile 35º-49º kuzey enlemleri arasında yer alan çok geniş bir araziye sahiptir.
  Doğu Türkistan’ın kuzeybatısında Kazakistan, kuzeyinde Altay Cumhuriyeti, kuzeydoğusunda Moğolistan, doğusunda Çin, güneyinde Çin’e bağlı Tibet Özerk Bölgesi, güneybatısında Keşmir ve Pakistan, batısında ise Tacikistan ve Kırgızistan yer alır.
  Doğu Türkistan’ın yüzölçümü 1.823.418 km²’dir. Bu arazinin 1/3’üne yakınını çöller (yaklaşık 600.000 km²’si), 90.000 km²’sini ormanlıklar ve geri kalanını da tarıma elverişli topraklar ve dağlık bölgeler oluşturmaktadır (Saray 1994: 1). Çin Halk Cumhuriyeti idaresindeki toprakların 1/5 kısmına eşit olan Doğu Türkistan, yüzölçümü bakımından dünya ülkeleri arasında 19. sırada yer alır (Kâşgarlı 1998: 13).
  Doğu Türkistan’ın kuzeyinde Altay Dağları, güneyinde ise Karakurum Çölü ile Altun Dağı (Kûnlun) ve Pamir Dağları bulunur. Bütün Türk toplulukları tarafından kutsal bir dağ olarak kabul edilen Tanrı Dağları ise, ülkeyi boydan boya bölecek şekilde tam ortada yer alır. Tanrı Dağlarının böldüğü iki havza, Tarım ve Cungarya havzalarıdır (Saray 1994: 1).
  Günümüzde Doğu Türkistan’da 12 vilâyet, 16 şehir ve 86 ilçe mevcut olup Çinliler bu toprakları 1 merkezî şehir, 7 vilâyet, 5 otonom oblast, 6 otonom ilçeye bölerek idare etmektedirler.
  Uygur otonom bölgesinin başkenti ve merkezî şehri Urumçi’dir. Hoten vilâyeti, Yarkent vilâyeti, Kâşgar vilâyeti, Aksu vilâyeti, Turfan vilâyeti, Kumul vilâyeti ve Urumçi vilâyeti, Uygur otonom bölgesine bağlı vilâyetlerdir.
  Bugün Doğu Türkistan’ın demografik yapısına dair tam bir bilgiye sahip değiliz. Elimizdeki bilgiler eski yılların nüfus sayımlarına dayanmaktadır. Çok sağlıklı olmasa da genel tabloyu göstermesi açısından bakılacak olursa, Çin’deki 1993 nüfus sayımına göre, Doğu Türkistan topraklarında 16.052.648 kişi yaşamaktadır. Bu nüfusun milliyetlere göre dağılımı ise şöyledir:
  Uygur Türkleri: 7.598.468, genel nüfusun % 47'si,
  Çinliler (Han): 6.036.948, genel nüfusun % 37'si,
  Kazak Türkleri: 1.196.416, genel nüfusun % 7.3'ü,
  Müslüman Çinli: 732.294, genel nüfusun % 4.0'ünü,
  Kırgız Türk'ü: 154.282, genel nüfusun % 1'i,
  Moğol: 149.198, genel nüfusun % 0.8'i,
  Şibe: 36.785
  Mançu: 18.856
  Özbek Türk'ü: 12.782
  Rus: 8.563
  Dogur: 5.827
  Tatar Türk'ü: 4.440

Sayfayı Paylaş