Hürrem Sultan Kimdir Hayatı Biyoğrafisi Hakkında

Konusu 'Osmanlı İmparatorluğu' forumundadır ve Duru tarafından 5 Aralık 2008 başlatılmıştır.

 1. Duru

  Duru Administrator

  [​IMG]
  [​IMG]
  Hürrem Sultan Portresi
  İtalyan ekolü. Anonim. Muhtemelen aynı sanatçı tarafından yapılmış. Portrede Sultan, saçları örgülü,
  tülbent sarılı başı incilerin dolaştığı hayali bir başlıkla ve sol profilden resmedilmiş. 26x21.5cm.
  [​IMG]

  Hürrem Sultan, (1506 - 1558)
  Kanuni Sultan Süleyman'ın eşi ve Osmanlı tarihinde önemli roller oynamış bir sultandır. Bir Osmanlı padişahıyla nikahla evlenmiş tek kadın olarak bilinir. Leh asıllı Yahudi bir ailede doğan Hürrem Sultan'ın asıl adı Roxelanne'dı (Anastasiya Lisowska). Güzelliği nedeniyle küçük yaşta 1520 tarihinde bugünkü Ukrayna sınırları içinde bulunan Rohatyn şehrinden kaçırılmıştır. (Bölge 1184-1939 yılları arasında Polonya Kırallığı sınırları içersinde bulunuyordu. Daha sonra Kırım Hanı tarafından Osmanlı sarayına sunulan Hürrem Sultan, sarayda özel bir eğitim gördü. Dişiliği, zekası ve becerisi ile padişahın dikkatini çekmeyi bildi. Harem kadınları ve saray ileri gelenleri arasında da kendine yer edindi.
  Hürrem Sultan saraya geldiğinde Kanuni'nin cariyelerinden biri olan Mahidevran Sultan'dan Mustafa isimli bir oğlu vardı. Mustafa zamanla çok sevilen bir şehzade haline geldi. Mustafa'nın Kanuni'den sonra padişah olmasına kesin gözüyle bakılıyordu. Bu da Mahidevran Sultan'ın Valide Sultan olacağı anlamına geliyordu. Oysa Hürrem Sultan her bakımdan Mahidevran Sultan'ın önüne geçti ve Kanuni'nin güven ve sevgisini kazanarak onun nikahlı eşi oldu. Bazı kaynaklar çeşitli entrikalar uygulayarak 16. yüzyıl Osmanlı tarihini olumsuz yönde etkilediği iddia ederler. Kızı Mihrimah Sultan'ı Vezir-i Azam Rüstem Paşa ile evlendirerek Vezir-i Azam'la bir ittifak oluşturdu. Kanuni, yeniçeriler tarafından çok sevilen oğlu Mustafa'yı kendisini tahttan indirmeyi planladığı inancıyla öldürttü. Hürrem Sultan'ın Kanuni'yi bu kararda etkilediği inancı yaygındır. Şehzade Mustafa'nın öldürülmesinden sonra Mahidevran Sultan iyice gözden düştü. Yaşamının büyük bir bölümünü fakir olarak oğlunun mezarının bulunduğu Bursa'da geçirdi. Ancak Hürrem Sultan'ın ölmesinden sonra Hürrem Sultan'ın oğlu padişah II. Selim Mahidevran Sultan'a maaş bağlattı ve oğlu Mustafa'nın türbesini yaptırttı.
  Devlet yönetiminde etkili olan Hürrem Sultan, İran savaşını destekledi. Ruslar ve Lehlerle barış içinde yaşanılmasını sağladı. Bu dönemde Ruslar Kazan ve Astrahan Hanlıklarına hakim olup doğuya doğru yayılmaya başladılar. Tüm bunlara rağmen, eşi Kanuni Sultan Süleyman'dan önce 52 yaşındayken öldü ve oğlu II. Selim'in tahta çıkışını göremedi.Cenazesi İstanbul'da Süleymaniye Camii haziresindeki Hürrem Sultan Türbesi'ne gömüldü.

  [​IMG]
  [​IMG]
  Ülkeler fatihi Kanuni Sultan Süleyman'ın gönlünü Hürrem Sultan fethetti. Muhteşem Süleyman' ın Hürrem Sultan'a aşkı sevgili karısının kolları ve gözyaşları arasında ölmesine kadar sürdü ve ondan sonra da devam etti. Aşk mı? Onların aşkı devlet erkinin üstünde bir aşktı.Kanuni'nin hareminde beyleri ve Kırım hanları tarafından sunulmuş pek çok cariye vardı. Fakat Kanuni, Hürrem'i tanıdığı günden beri cazibesine kapılmış, ona aşık olmuştu  [​IMG]
  [​IMG]
  . Osmanlı'nın en güçlü kadınlarından Hürrem Sultan'ın Slav asıllı olduğu söylenir. Ukraynalılar ise Hürrem Sultan'ın Ukraynalı Roxelana olduğundan emin. İlk kez saraya, bir yabancı kadın, padişah eşi olarak Hürrem Sultan'la girmiştir.Hürrem Sultan, Rus asıllı olan bu cariye Kanuni Sultan Süleyman'ın karısı olarak imparatorluk yönetimini etkilemiş, oğullarının taht mücadelesinde oynadığı rol, daha doğrusu oğlu 2'nci Selim'i tahta geçirme çabası ile Osmanlı döneminin en güçlü kadınlarından biri olmuştur. Kanuni'nin aşırı güven ve sevgisini kazanarak onun nikahlı eşi olduktan sonra belli bir plan dahilinde çalıştı, el altından
  [​IMG]

  çeşitli entrikalar uygulayarak on altıncı yüzyıl Osmanlı tarihini olumsuz yönde etkiledi. Kanuni'nin, Gülbahar Hatun'dan olan veliahtı Sultan Mustafa'yı ortadan kaldırmak için çeşitli entrikalar ile önce Gülbahar Hatun'u, ardından kırk yaşındaki veliaht Mustafa'yı boğdurttu. Devlet yönetimine de hakim olan Hürrem Sultan, İran savaşını destekledi. Ruslar ve Lehlerle barış içinde yaşanılmasını sağladı.
  [​IMG]
  [​IMG]

  [​IMG]
  İstanbul'da bugün Haseki olarak anılan semtte yaptırdığı külliye ile adına külliye tesis edilen ilk padişah eşi olma özelliğine de sahiptirOsmanlının kudretli padişahlarından Kanuni Sultan Süleyman 'ın ''Muhibbi Divanı''ndaki aşk şiirleri, onun yalnız güçlü bir devlet yöneticisi ve imparatorluk kurucusu olduğu kadar, gönül dünyasındaki zenginliğini anlatmaktadır. "Cihan Padişahı; aynı zamanda aşk şairidir.
  [​IMG]
  [​IMG]

  Çıktığı uzun seferler sırasında çok sevdiği Hürrem Sultan'a aşk
  şiirleriyle bezenmiş mektuplar göndemiştir,
  N'ola baksam şem'i hüsnüne gönül pervaneveş
  Dostum sen şem olacak âşıkım pervanedir.<
  Gülşen-i hüsnünde dil mürgün yine saydetmeye
  Zülfünün ağında Muhibbî hâli anın divanedir
  Hürrem Sultan ise mektuplarına, ;Hazret-i Sultanım&quot; diye
  başlar ve &;Yüz(ümü) yere koyup, kutsal ayağınızın bastığı toprağı
  [​IMG]
  [​IMG]

  [​IMG]
  öptükten sonra, benim devletimin güneşi ve sermayesi sultanım, eğer
  bu ayrılığın ateşine yanmış ciğeri kebap, göğsü harab, gözü yaş
  dolu, gecesini gündüzden ayırt edemeyen, özlem denizine düşmüş çaresiz
  aşkınız ile divane, Ferhat ile Mecnun'dan beter tutkun kölenizi
  sorarsanız, ne ki sultanımdan ayrıyım&quot; diye dil döker, saraydan
  ve şehir ahalisinden yazmayı da ihmal etmez:
  &quot;Padişahım yine cariyenizi topraktan kaldırıp, tezkire gönderip,
  Mahmut Çelebi'den beş bin filori bağışlamışsınız. Bir günün için
  Allah'ın bin yardımı olsun. Şimdi benim sultanım, bu ne zahmet idi,
  kutsal bıyığınızın kılı bana beşbin filoriden değerlidir. O bağış
  bize canımızdan fazla minnettir. Benim sultanım, ondan sonra şehir
  [​IMG]

  etrafından sorarsanız, şimdilik hastalık vardır.
  Hürrem Sultan'ın tarihte oynadığı rol, bu tatlı dil ile daha da
  anlaşılır hale geliyor.
  Topkapı müzesi arşivindeki mektuplar da bu aşkın kanıtlarından bazılarıdır
  [​IMG]
  [​IMG]

  Hürrem Sultan'dan Kanuni ye mektup...
  Yüzümü yere koyup, mutluluk sığınağı ayağınızın topraklarınızı öptükten sonra, benim devletimin güneşi ve saadetimin sermayesi sultanım, eğer bu ayrılık ateşine yanmış, ciğeri kebap, sinesi harap,gözleri yaş dolu, gecesi gündüzü belirsiz olan, hasret deryasına gark bi-çare, aşkınız ile müptela, Ferhat ile Mecnun'dan beter şeyda kölenizi sorarsanız; ne zamandır ki sultanımdan ayrıyım, bülbül gibi ah u feryadım

  [​IMG]


  dinlemeyip,ayrılığınızdan dolayı öyle bir halim var ki, Allah, kafir olan kullarına dair vermesin. Benim devletim, benim sultanım, özellikle, bir buçuk ay olduğu halde sizden bir haber gelmemesi yüzünden, Allah biliyor ki , hiçbir şekilde rahatlık yüzü görmeyip, gece gündüz ağlayıp, kendi hayatımdan el çekip,cihan gözüme dar oldu. Ne yapacağımı bilmeden ağlayıp gözyaşları içinde gözüm kapıları gözlerken, ol ferdü rabbü'l alemin, aleme rahmet eden subhan-ı Yezdan, cümle aleme inayet nazarın edip, fetih haberi ve müjdeli haberlerini yetiştirdi. Ve bu haberi işitince Allah biliyor ki, benim padişahım, benim sultanım, ölmüş idim taze can buldum. ………Benim Sultanım, şehir hakkında soracak olursanız; şimdilik henüz hastalık devam etmektedir. Ancak önceki gibi değildir. İnşallah Sultanım gelince, Allah'ın inayetiyle de geçer gider. Azizlerimiz, hazan yaprağı dökülünce geçer derler.
  Benim Sultanım, sık sık mübarek mektubunuzu gönderirsiniz diye, tazarru ve iltimas ederim. Zira ki, billah yalan değil, bir iki hafta geçip de ulak gelmezse alem gulguleye gelir. Türlü türlü sözler söylenir Yoksa sadece kendi nefsim için istediğimi sanmayın.

  Hürrem....
  [​IMG]

  SUNUM DURU
 2. Almira

  Almira Administrator

  Ce: Hürrem Sultan Kimdir Hayatı Biyoğrafisi Hakkında

  [​IMG]
  [​IMG]

  Hürrem Sultan, (1506 - 1558) Kanuni Sultan Süleyman eşi ve Osmanlı tarihinde önemli roller oynamış bir sultandır. Bir Osmanlı padişahıyla nikahla evlenmiş tek kadın olarak bilinir. Ukrayna da oturan Polonyalı Ortodoks bir ailede doğan Hürrem Sultan 9;ın asıl adı Roxelanne ;dı (Anastasiya Lisowska). Güzelliği nedeniyle küçük yaşta 1520 tarihinde bugünkü Ukrayna sınırları içinde bulunan Rohatyn şehrinden kaçırılmıştır. (Bölge 1184-1939 yılları arasında Polonya Krallığı sınırları içersinde bulunuyordu.) Daha sonra Kırım Hanı tarafından Osmanlı sarayına sunulan Hürrem Sultan, sarayda özel bir eğitim gördü. Dişiliği, zekası ve becerisi ile padişahın dikkatini çekmeyi bildi. Harem kadınları ve saray ileri gelenleri arasında da kendine yer edindi.


  [​IMG]

  [​IMG]

  [​IMG]

  Hürrem Sultan saraya geldiğinde Kanuni

  cariyelerinden biri olan Mahidevran Sultan ;dan Mustafa isimli bir oğlu vardı. Mustafa zamanla çok sevilen bir şehzade haline geldi. Mustafa ;nın Kanuniden sonra padişah olmasına kesin gözüyle bakılıyordu. Bu da Mahidevran Sultan'ın Valide Sultan olacağı anlamına geliyordu. Oysa Hürrem Sultan her bakımdan Mahidevran Sulta ın önüne geçti ve Kanuni;nin güven ve sevgisini kazanarak onun nikahlı eşi oldu. Bazı kaynaklar çeşitli entrikalar uygulayarak 16. yüzyıl Osmanlı tarihini olumsuz yönde etkilediği iddia ederler. Kızı Mihrimah Sultanı Vezir-i Azam Rüstem Paşa ile evlendirerek Vezir-i Azam;la bir ittifak oluşturdu. Kanuni, yeniçeriler tarafından çok sevilen oğlu yı kendisini tahttan indirmeyi planladığı inancıyla öldürttü. Hürrem SultanKanunibu kararda etkilediği inancı yaygındır. Şehzade ;nın öldürülmesinden sonra Mahidevran Sultan iyice gözden düştü. Yaşamının büyük bir bölümünü fakir olarak oğlunun mezarının bulunduğu Bursageçirdi. Ancak Hürrem Sultanölmesinden sonra Hürrem Sultanoğlu padişah II. Selim Mahidevran Sultan maaş bağlattı ve oğlu  [​IMG]

  [​IMG]

  Haseki Hürrem Sultan Hamamı

  [​IMG]  Hürrem Sultan-Türbesi

  [​IMG]

  Devlet yönetiminde etkili olan Hürrem Sultan, İran savaşını destekledi. Ruslar ve Lehlerle barış içinde yaşanılmasını sağladı. Bu dönemde Ruslar Kazan ve Astrahan Hanlıklarına hakim olup doğuya doğru yayılmaya başladılar. Tüm bunlara rağmen, eşi Kanuni Sultan Süleyman39;dan önce 52 yaşındayken öldü ve oğlu II. Selim;in tahta çıkışını göremedi.Cenazesi İstanbul;da Süleymaniye Camii haziresindeki Hürrem Sultan Türbesine gömüldü.


 3. Oneyouu

  Oneyouu New Member

  Ce: Hürrem Sultan Kimdir Hayatı Biyoğrafisi Hakkında

  Harika bir konu olmuş ellerine sağlık DURU.


  Bende bu kitabı okumanızı tavsiye ederim


  [​IMG]
 4. _kanka**

  _kanka** Administrator

  Ce: Hürrem Sultan Kimdir Hayatı Biyoğrafisi Hakkında

  best offf hürremmmm)))))
 5. Duru

  Duru Administrator

  Ce: Hürrem Sultan Kimdir Hayatı Biyoğrafisi Hakkında

  sağolunuz:alkış:
 6. Melek

  Melek Super Moderator

  Ce: Hürrem Sultan Kimdir Hayatı Biyoğrafisi Hakkında

  Hürrem Sultan (1506 - 1558) Hürrem Sultan, 1506 yılında doğdu. Kanuni Sultan Süleyman'ın eşi ve Osmanlı tarihinde önemli roller oynamış bir haseki sultandır. Aslen Rus olan Hürrem Sultan'ın asıl adı Roxelanne'dır. Güzelliği nedeniyle küçük yaşta Kırım hanı tarafından Osmanlı sarayına sunulan Hürrem Sultan, sarayda özel bir eğitim gördü. Dişiliği, zekası ve becerisi ile padişahın dikkatini çekmeyi bildi. Harem kadınları ve saray ileri gelenleri arasında kendine yer edindi
 7. Almira

  Almira Administrator

  Ce: Hürrem Sultan Kimdir Hayatı Biyoğrafisi Hakkında

  [​IMG]

  [​IMG]
 8. Tırtıl

  Tırtıl Moderator

  Ce: Hürrem Sultan Kimdir Hayatı Biyoğrafisi Hakkında

  Bu kadının kitabını iki defa okudum yinede sevkle okurum
 9. Burcu

  Burcu New Member

  Ce: Hürrem Sultan Kimdir Hayatı Biyoğrafisi Hakkında

  :gül: admine teşekür ederim. gerçekden çok aydınlatıcı oldu bu bilgiler. :hoşçakal: çok genç ölmüş ama hürrem sultan.. :(
 10. HÜRGENERAL

  HÜRGENERAL New Member

  Ce: Hürrem Sultan Kimdir Hayatı Biyoğrafisi Hakkında

  misafırlerın baktığı konuların en tepesinde hürrem sultan konusu gelıyo bende bakım dedım nede olsa bişey bilmiyorsan mıletın yaptığını yap bende öyle yaptım:)
 11. Duru

  Duru Administrator

  Ce: Hürrem Sultan Kimdir Hayatı Biyoğrafisi Hakkında

  Hürrem Sultan nasıl öldü! (Roxelana)


  [​IMG]

  [​IMG]

  [​IMG]

  Hürrem Sultan ya da Hürrem Haseki Sultan (d. 1500 veya 1506 - ö. 1558) doğum adı: Aleksandra Lisowska Avrupa'da tanındığı ad: Roxelana. Osmanlı padişahı I. Süleyman'ın eşi ve sonraki padişah II. Selim'in annesidir.


  Hürrem Sultan, Kanuni Sultan Süleyman'a bir kız, dört oğlan çocuğu doğurdu. En büyük oğlu Mehmet Şehzade tahta çıkamadan öldürüldü. İkinci oğlu Selim tahta çıktı. Diğer çocukları da Beyazıt ve Cihangir Şehzadeleridir. Kızı Mihrimah Sultan'ı Vezir-i Azam Rüstem Paşa ile evlendirerek Vezir-i Azam'la bir ittifak oluşturdu. Kanuni, yeniçeriler tarafından çok sevilen oğlu Mustafa'yı kendisini tahttan indirmeyi planladığı inancıyla öldürttü. Hürrem Sultan'ın Kanuni'yi bu kararda etkilediği inancı yaygındır. Şehzade Mustafa'nın öldürülmesinden sonra Mahidevran Sultan iyice gözden düştü. Yaşamının büyük bir bölümünü fakir olarak oğlunun mezarının bulunduğu Bursa'da geçirdi. Ancak Hürrem Sultan'ın ölümünden sonra Hürrem Sultan'ın oğlu padişah II. Selim Mahidevran Sultan'a maaş bağlattı ve oğlu Mustafa'nın türbesini yaptırttı.
  Devlet yönetiminde etkili olan Hürrem Sultan, İran savaşını destekledi. Ruslar ve Lehlerle barış içinde yaşanılmasını sağladı. Bu dönemde Ruslar Kazan ve Astrahan Hanlıklarına hakim olup doğuya doğru yayılmaya başladılar.
  Hürrem Sultan 18 Nisan 1558 tarihinde eşi Kanuni Sultan Süleyman'dan 8 sene önce 52 yaşındayken öldü. Oğlu II. Selim'in tahta çıkışını göremedi. Süleymaniye Camisi Külliyesi içinde kendisi için yaptırılan türbeye gömüldü. Türbenin iç duvarları bir cennet bahçesini tasvir eden İznik çinileriyle kaplıdır

  [​IMG]
 12. Ayça_

  Ayça_ New Member

  Ce: Hürrem Sultan Kimdir Hayatı Biyoğrafisi Hakkında

  çok güzel bir sunum olmuş ******tebrik ederim*******
 13. Ayça_

  Ayça_ New Member

  Ce: Hürrem Sultan Kimdir Hayatı Biyoğrafisi Hakkında

  muhteşem yüzyılın gözdesi hürrem sultan
 14. Fadime

  Fadime New Member

  Ce: Hürrem Sultan Kimdir Hayatı Biyoğrafisi Hakkında

  :çak::seviyor::pişti::ateş::bayılcam::aglarım::confused::ponpon::keyif:
 15. jhon

  jhon New Member

  Ce: Hürrem Sultan Kimdir Hayatı Biyoğrafisi Hakkında

  Bravo admİn,teŞekkÜr ederİm.
 16. Almira

  Almira Administrator

  Ce: Hürrem Sultan Kimdir Hayatı Biyoğrafisi Hakkında

  Hürrem Sultan
  Hürrem Sultan'a Birde Bu Gözle BAKIN
  [​IMG]
  [​IMG]

  Hürrem Sultan; hep entrikalarla, oyunlarla anlatılıyor. Oysa o, bunlardan çok hayırlarıyla anılması gereken bir kadın. Bir ömre sığmayacak kadar çok hayratı var. Bulgaris-tan'dan Mekke'ye kadar pek çok şehri, ihtiyacı olan yapılarla süslemiş. Ölmeden bir yıl önce, Peygamber Efendimiz'in (sas) hadis-i şerifine nail olabilmek için Kudüs'te yaptırdığı 'Haseki Sultan İmareti' bunlardan biri sadece.
  Tarih, 18 Nisan 1558. Yedi iklime nam salmış Muhteşem Süleyman'ın sarayında yas var. Hükümdarın gözünden bile sakındığı, hası, hasekisi, Hürrem Sultan ebedi âleme intikal etti. Ardında kalanlar ise sadece, daha çok romanlarda, dizilerde bahsedilen cinayetler, entrikalar ve kıskançlıklar...
  Peki, büyük bir devletin adı en çok bilinen kadın sultanını anlatmaya, bunlar yeterli mi? Günün şartları göz önüne alınmadan yapılan acımasız eleştiriler, Hürrem Sultan'ı hep kötü anlattı, anlatmaya da devam ediyor.
  [​IMG]

  Sultan üzerine yapılmış gerçek bir akademik çalışma olmamasına rağmen, Batılı hayalperestler ya da bazı kesimler onun, Kanuni ile geçirdiği 40 yıllık ömürde sadece ihtiraslarını görüyor, hayırseverliğine değinmiyor. Ama, Hürrem Sultan ömrünü, hakkında söylenenleri gölgede bırakacak hayırlarla donatmış. İşte onun unutulan özelliği: 'Hayırseverliği!'

  [​IMG]

  Pek çok şehirde adı yaşıyor!
  O, yardımseverliğini saraya geldiği ilk yıllarda gösterir. Cariyeyken aldığı maaşı, "Burada, paraya ihtiyacım olmuyor!" diyerek Mekke'ye göndermek ister. Fakat, cariyelerin bağışta bulunması için azat edilmesi gerekir. O da, Kanuni Sultan Süleyman'a mektup yazarak halini arz eder. Padişah, onu özgür bırakır. Hürrem de, yıllık altı bin altın bağışta bulunur Mekke'ye. Cariyeliğinde yaptığı yardımlar, Haseki Sultan olduktan sonra da, çeşitli şehirlere yaptırdığı cami, imaret, kervansaray gibi hayratlarla devam eder. Eserlerin çoğu da, Mimar Sinan'a yaptırılır.
  Bunlardan biri, Ahmet Refik'in, 'Türk Mimarları' kitabında yazdığı Edirne su yolları. Hürrem Sultan, savaş zamanında Kanuni ile kışı geçirdiği, nazarında pek kıymetli olan Edirne'ye, 1539'da Mimar Sinan'a talimat vererek, 20. yüzyıla kadar kullanılacak bir su yolu yaptırmış. Edirne'nin Küçükdöllük köyündeki su yolu kemerleri hâlâ ayakta. İslam Ansiklopedisi'ne göre; Uzunköprü'de de, Haseki Sultan adını taşıyan bir kervansaray ve cami inşa ettirmiş.

  [​IMG]
  Mimar Sinan'ın eserlerinin yazılı olduğu tezkirelere göre, Hürrem Sultan, Mekke ve Medine'ye de kendi adıyla imaret yaptırmış fakat bu yapılar, günümüze ulaşamamış. Bulgaristan'ın, eski adı Cisr-i Mustafa Paşa olan Svilengrad kasabasına da uzanmış Sultan'ın eli. Tezkireler, onun bu kasabaya, Haseki Sultan adını taşıyan cami, imaret ve kervansaray yaptırdığını bildiriyor. İstanbul ve Kudüs ise, Hürrem hakkında anlatılan olumsuz halleri gölgede bırakacak, en önemli yapılara sahip şehirler.
  [​IMG]

  [​IMG]
  [​IMG]
  Haseki Hastanesi'ni de o yaptırmış!
  Sultan, İstanbul'a 1538'de inşasına başlanan ve 1550'de tamamlanan bir külliye yaptırıyor: Haseki Sultan Külliyesi. Külliye; cami, medrese, sıbyan mektebi, çeşme, imaret ve darüşşifadan oluşuyor. 1551 tarihli vakfiyede, külliyenin ilk yapılan biriminin cami olduğu, medrese ve sıbyan mektebinin bundan bir yıl sonra, darüşşifanın da on iki yıl sonra inşa edildiği bildiriliyor. Cami, bugünkü Haseki Caddesi'nin bir yanında medrese, sıbyan mektebi, imaret ve darüşşifa diğer yanına inşa edilmiş. Caminin hemen

  [​IMG]
  karşısında bulunan medrese 1530'da inşa edilmiş klasik bir yapı. Külliye'ye bağlı imaret ise 1550 yılında, Hürrem Sultan'ın isteği üzerine Kanuni tarafından yaptırılıyor. Günümüzde, Haseki Eğitim ve Araştırma Hastanesi olarak hizmet veren yer ise, adını Hürrem Sultan'ın külliye için yaptırdığı Darüşşifa'dan alıyor. Atıl durumda bekleyen Külliye, şimdi restorasyonda.
  Vakıflara gelir için bir hamam!
  Sultanahmet Camii ve Ayasofya arasına 1553'te, Mimar Sinan'ın yaptığı çifte hamam Hürrem Sultan'ın İstanbul'daki bir başka hayratı. Burayı, vakıflarına gelir sağlamak amacıyla yaptırıyor. Bugün halen varlığını koruyor ama hamam olarak değil. Kudüs'se, bağrında halen yaşayan son hayratını taşıyor.

  [​IMG]
  [​IMG]

  Kudüs'teki imarette, ne kadar yemek dağıtıldığının, o dönemlerden kalma çetelesi. Çetelede, imarette günlük 999 yoksula bir tas çorba, bir somun ekmek verildiği yazıyor.
  Kudüs'ü bekleyen Osmanlı: Haseki Sultan İmareti
  Kudüs, Hürrem Sultan'ın yardımlarını ulaştırdığı son şehir. Ölümünden bir yıl önce, ortamı raporlamaya giden Abdülkerim'in, "Sa'âdetlü sultanım, bu diyarın fukarası çoktur." diye mektup yazması üzerine buraya bir imaret yaptırır. Tarihçi Amy Singer'in, "Osmanlı'da Hayırseverlik Kudüs'te Bir Haseki Sultan İmareti" adlı kitapta anlattığına göre; Hürrem Sultan, Kudüs'e inşa ettirdiği imarete olan hislerini, Peygamber Efendimiz'in (sas), "Bir insan öldüğünde, ameli kesilir. Defter-i a'mâli kapanır. Yalnız sadaka-i cariyesi, ilmi eseri, kendisine dua eden hayırlı bir evladı olan kimsenin defter-i a'mâli kapanmaz." hadis-i
  [​IMG]
  şerifiyle anlatır mektuplarda. İmarethane halen varlığını devam ettiriyor. İlk günkü gibi fakirlere yemek dağıtılıyor. Aynı zamanda yetimhane olarak kullanılıyor. El-Vâd ile Akabetü't takiye caddelerinin birleştiği noktada, Via Dolorosa'nın güneyindeki tepeye çıkan yokuşta bulunan imarethanenin vakfiyesi ve ilk dönemlerden kalma yemek kazanları ise Kudüs'te bir müzede sergileniyor.
  [​IMG]
 17. _esrarengiz_

  _esrarengiz_ New Member

  Ce: Hürrem Sultan Kimdir Hayatı Biyoğrafisi Hakkında

  Ya bu muhteşem yüzyıl dizisinde Herrem Sultanı çok kötü biri gibi gösteriyorlar ama biraz araştırınca çok da kötü olmadığı anlaşılıyor..şimdi bu kadın iyi mi kötü mü ?
 18. BÖCÜ DAYI

  BÖCÜ DAYI Member

  Ce: Hürrem Sultan Kimdir Hayatı Biyoğrafisi Hakkında


  Elinize sağlık Duru ve Almira..

  Esrarengiz Hürreme kötü diyemem.. Ha nerden biliyorsun diyeceksin ama o da analık iç güdüsüyle oğlunu tahta geçirmek istemiş.. Eh biraz entrika yapmış ama gerçeği en iyi tarih bilir..

  Ben severim Hürremi yinede..
 19. _esrarengiz_

  _esrarengiz_ New Member

  Ce: Hürrem Sultan Kimdir Hayatı Biyoğrafisi Hakkında

 20. Duru

  Duru Administrator

  Ce: Hürrem Sultan Kimdir Hayatı Biyoğrafisi Hakkında

  Kanuni-Hürrem Şehzade Mustafa nın Öldürülmesi Osmanlının Duraklama Sebebidir

  [​IMG]

  [​IMG]
  Şehzade Mustafa Olayı

  Şehzade Mustafa, I. Süleyman'ın Mahidevran Sultan'dan olan ilk çocuğudur. Şehzade Mustafa yetişkinliğe ulaşınca Osmanlı geleneğine uyarak Amasya'ya vali olarak gönderildi. Gene gelenek olduğu üzere annesi Mahidevran Sultan da oğluyla birlikte Amasya 'ya gitti. Şehzade Mustafa'nın I. Süleyman'ın en büyük oğlu olması ve sevilen bir şehzade olması nedeniyle babasından sonra tahta çıkması bekleniyordu. Ancak Süleyman 1553 yılında oğlu Mustafa'yı kendisini tahttan indirmeyi planladığı inancıyla Ereğli ovasında boğdurttu  Şehzade Mustafa çok iyi eğitilmiş bir şehzade, çok cesur ve başarılı bir askerdi de aynı zamanda. Halk ve asker nezlinde de çok sevilirdi.


  Şehzade mustafa kanuni'nin beş oğlundan biridir. Şehzade Mehmet'in ölümünden sonra, tahtı haketmesine rağmen hürrem sultan ve damat rüstem paşanın kanuni'ye yaptıkları baskı sonucu boğdurulur


  kimi aydınlara göre Osmanlının yukselısten duraklamaya
  gecısındekı donum noktası sehzade mustafanın hurrem sultanın entrikaları sonucu kanuni tarafından 38 yasında bogdurulmasıdır. halk tarafından cok sevılen sehzade mustafanın oldurulmesı osmanlıda ınfıal yaratmıstır. ve 1600 lerde baslayacak olan celali ayaklanmalarına on ayak olmustur.


  cellatlar saldırdığında kendisini perdenin arkasından izleyen babası kanuni'ye "yerin cehennem olacak baba" diye haykırmıştır.


  Rivayete göre Kanuni infaz sırasında orada bulunarak olayı izlemiş öldürülmesinden sonra başında yas tutmuştur. Ve ölene kadar Mustafa’nın pişmanlığıyla yaşamıştır.


  hürrem'den doğma kardeşlerinden cihangir'in şehzade Muıstafa nın öldürülmesi üzerine üzüntüden öldüğü, bayezid'in ise hürrem'e* "o bizim güvencemizdi, şimdi yaşıyor olmanın sebebi annem olmandır" demiştir


  Sultan mustafa'da da denir. ordu ve halk tarafından cok sevilirdi. hatta bu asiri sevgi sonunu da hazirladi. kendi oglunun padisah olmasini isteyen aleksandra lisovska ile yonetimde daha etkili olmak isteyen rüstem pasa'nin birlikte hazirladigi bir komplo sonucunda kanuni tarafindan idam ettirildi. rustem pasa onun muhrunu calarak onun kaleminden cesitli mektuplar hazirlamis ve bunlari daha sonra kanuni ye teslim etmistir. olumu ardindan halk ve ordu da rustem pasa yi yerinden etmis lakin onun yerine gelen ve cok iyi bir sadrazam olan damad kara ahmet paşa da rustem pasa nin entrikalarindan nasibini alacak ve idam edilerek yerini tekrar ona birakacaktir. sultan mustafanin arakasından pek cok agıt ver mesriye yazilmis devletin kotu gidisi bu olaya baglanmıstır.


  1. taçyalılı yahyanın şehzade mustafa hakkında yazdığı şiir

  MEDED meded bu cihanın yıkıldı bir yanı
  Ecel celalileri aldı Mustafa Han'ı
  Dolundu mihr-i cemali bozuldu erkanı
  Vebale koydular al ile al-i Osman'ı

  Yalancının o kuru bühtanı, buğz-ı pinhanı
  Akıtdı yaşımızı yakdı nar-ı hicranı

  N'olaydı görmeye idi bu macerayı
  Yazıklar ane ki reva gördü bu re'yi gözüm
  Nesim-i subh gibi yerde koyma ahımızı
  Hakaret eylediler nesl-i padişahimizi

  Bunun gibi işi kim gördü kim işitti aceb
  Ki oğluna kıya bir server-i Ömer-meşreb
  ilahi cennet-i firdevs ana durağ olsun
  Nizam-ı alem olan padişah sağ olsun

  boğdurulması anadolu'da büyük yankı uyandırmıştır. halk ve asker tarafından sevilen bu şehzade o kadar saygı duyulan biridir ki boğdurultuktan sonra akasından halk ağıtlar yakmıştır. hatta düzmece mustafa'lar peydah olmuştur. sultan süleyman bile oğlunun arkasından içli şiirler yazmıştır. nihat genç anadolu halkının tepkisini şöyle dile getirir. 'anadolu bu olaydan sonra merkeze her zaman mesafeli durdu. hep anadolu'nun yüreğinde bir acı olarak kaldı mustafa'nın boğdurulması.


  Şehzade Mustafa Kanuni Sultan Süleyman’ın’Hürrem Sultan dan olmayan iki oğlundan biridir. Şehzade Mehmet kendi eceli ile öldükten sonra Hürrem Sultan için kendi oğlu Şehzade Bayezid’e tek rakip olarak Şehzade Mustafa kalmıştır.

  [​IMG]
  [​IMG]  [​IMG]

  Devlet idaresinde ilk defa kadın nüfuzu, Kanuni’nin eşi Hürrem Haseki Sultan ile girmiş ve son derece zarar vermiştir. Kanuni döneminde en liyakatli Veliaht-Şehzade olan, devlet adamları ile halk ve ordu tarafından çok sevilen Şehzade Mustafa’nın idamı, büyük bir hukuki haksızlık olduğu gibi devletin istikbali için de çok uğursuz bir olay olmuştur. Kanuni’nin (kızı Mihrimah Sultan’ın kocası) damadı Hırvat asıllı Rüstem Paşa ile (Ukrayna’da bir bölge olan) Rutenya’lı bir papazın kızı olup 9-10 yaşında esir alınan eşi Hürrem Sultan’ın (Aleksandra Lisovska) entrikaları ve padişahı uzun yıllar içinde yanıltmaları ve inandırmaları sonucunda; devlet, bürokrasi, ordu ve toplum içinde sosyo-psikolojik yönden derin etkileri olan, devletin yıkılışının başlangıcı sayılabilecek hatalı eylem ve davranışlar meydana gelmiştir.  Şehzade Mustafa öldürüldükten sonra Hürrem Sultan’ın oğlu Şehzade Bayezid bazı politik ve askeri hatalar yaparak padişahın gözünden düşmüş ve daha sonra bizzat İran şahı tarafından öldürülmüştür. Şehzade Bayezid’in de ölümünden de sonra taht Kanuni’nin oğulları arasındaki en yeteneksiz en vasıfsız olana, Sarı Selim’e kalmıştır. kanuni'den sonra tahta geçen Sarı Selim ile birlikte duraklama devri başlar.Sarı Selim İstanbul da ölen ilk Osmanlı padişahıdır 2.Selim in bir hamam eğlencesinde cariye kovalarken öldüğü söylenmektedir,içkiye düşkünlüğü ile tanınan 2. Selim rahatına düşkünlüğüyle de bilinir ve devlet işleriyle uğraşmaktansa zevk sefa içinde yaşamayı tercih etmiştir.Hatta dönemindeki askeri başarılardan olan kıbrısın fethinide kıbrısın üzümlerinden çok güzel şaraplar yapıldığı için gerçekleştirdiği söylenmektedir,şiirlerini genellikle eşi nurbanu sultana yazmıştır genelde dış siyasette barışçıl bir anlayış gütmüş Almanya ve venedikle barış ilan etmiştir. Rusya ile başarısız savaşlar yapılmış ve bu sorun Osmanlının başına gelecekte bela olmuştur inebahtı da 142 gemi ve 20. bin askerimizi kaybettiğimiz savaştan sonra Osmanlı donanması yeniden kurulmak zorunda kalmıştır don Volga projesi de başarısız olmuştur Tunus Seferinde İspanyollara Açe Seferinde Portekizlilere karşı sağladığı üstünlükleri gösterilebilecek olan tek başarılarıdır ancak Tunus zaten Barbaros Hayrettin Paşa tarafından 40 sene önce fethedilmişti 2. Selim yemenide yeniden feth etmiştir görüldüğü gibi genelde deniz savaşları yapan karada kesinlikle başarısız olmuş ,denizde de Osmanlı donanmasını bitirmiş olan 2. selim zamanın dünyanın en büyük gücü olan Osmanlı ordusunu zamanın en güçlü ordusunu boş yollarda plansız ve programsız bir şekilde yıpratmıştır ve duraklama döneminin ilk padişahı olarak tarihteki yerini almıştır.

  Osmanlı devletinde şehzade Mustafa olayında sonra padişah olan tek Mustafa
  1.Mustafa dır oda şeyhülislam tarafından akli melekeleri yerinde olmayan bir kişinin halifelik yapamayacağı gerekçesiyle tahttan indirilmiştir.  Şehzade Mustafa dan 400 sene sonra Osmanlı topraklarında doğan bir başka Mustafa duraklamadan gerilemeye oradan çöküşe doğru gitmekte olan Osmanlı imparatorluğunun içinden yeni bir yükseliş yolunu açacak halkın şehzade Mustafa olayından sonra merkezi yönetime karşı koyduğu mesafeyi yakınlığa çevirecek ve Türkiye Cumhuriyeti Devletini kuracaktır.O Mustafa Kemal Atatürk tür ,bu kaderin çözülemez düğümlerinde biridir ve kimin doğru kimin ise yanlış bir iş yaptığını çok güzel bir şekilde göstermektedir bu kesinlikle bir tesadüf değildir Allahın Adaleti bence böyle bir şey olmalıdır.Şehzade Mustafa nın ve Mustafa Kemal Atatürk in ruhları şad mekanları Cennet olsun.

  [​IMG]

Sayfayı Paylaş