İngilizce Fiiller-İngilizce Fiiller ce Cümleler -İngilizce Fiillerin Okunuşu

Konusu 'İngilizce' forumundadır ve Tanem tarafından 31 Mart 2012 başlatılmıştır.

 1. Tanem

  Tanem Moderator

  İngilizce Fiiller İngilizce Fiiller-İngilizce Fiiller ce Cümleler -İngilizce Fiillerin Okunuşu


  Fiiller
  Fiil cümlenin en önemli elemanıdır. Ve :
  - Bir harekete veya olaya işaret eder. Bunlara aksiyon fiili denir.
  Mesela: take = almak, bring = getirmek, fly = uçmak, eat = yemek, run = koşmak, gibi veya
  - bir oluşumu (occurrence) belirtir:
  decompose = ayrışmak,

  glitter = parıldamak gibi, veya

  - yaşanılan hali açıklar :
  exist = var olmak,
  live = yaşamak,
  stand = durmak, dayanmak gibi

  - bazıları aksiyon değil, zihinseldir :
  dream = rüya görmek,
  hear = duymak,
  wonder = merak etmek,
  look = bakmak gibi

  Kısaca, fiiller iş,hareket, oluş, durum bildiren sözcüklerdir.

  Fiil, eylemi yapan kişiye, zaman kipine, cinsiyet vs. gibi birçok faktöre göre değişiklik gösterir.

  1-Geçişli Fiiller – Transitive Verbs :

  Geçişli fiil her şeyden önce bir aksiyon, hareket fiilidir. Cümledeki anlamının tam olabilmesi için mutlaka bir direkt nesneye ihtiyaç duyar. Yani, fiildeki hareket nesneye dolaysız şekilde aktarılır.
  Başka bir tanımla, nesne alabilen, yani eylemin etkisinin başka varlıklar üzerine geçtiğini belirten fiillere geçişli fiiller denir. Örnekler:
  I punched him. = Onu dövdüm.
  She kissed her daughter = Kızını öptü
  We love each other = Birbirimizi severiz.
  He saw his wife. = Karısını gördü.
 2. Tanem

  Tanem Moderator

  Ce: İngilizce Fiiller-İngilizce Fiiller ce Cümleler -İngilizce Fiillerin Okunuşu

  1-Geçişli Fiiller – Transitive Verbs :

  Geçişli fiil her şeyden önce bir aksiyon, hareket fiilidir. Cümledeki anlamının tam olabilmesi için mutlaka bir direkt nesneye ihtiyaç duyar. Yani, fiildeki hareket nesneye dolaysız şekilde aktarılır.
  Başka bir tanımla, nesne alabilen, yani eylemin etkisinin başka varlıklar üzerine geçtiğini belirten fiillere geçişli fiiller denir. Örnekler:
  I punched him. = Onu dövdüm.
  She kissed her daughter = Kızını öptü
  We love each other = Birbirimizi severiz.
  He saw his wife. = Karısını gördü.

  Cümlede direkt bir nesne yoksa, geçişli fiil tam değildir. Mesela;
  The child broke = Çocuk kırdı, Eksik
  The child broke the vase = Çocuk vazoyu kırdı, Tam
  Bir fiilin geçişli olup olmadığını anlamak kolaydır. Bunun için, hareket bir kimseye veya bir şeye mi yapılıyor diye sormak gerekir. Yanıt evet ise, fiil geçişlidir.

  The judge sentenced = Hakim mahkum etti, soru; kimi mahkum etti?
  The judge sentenced the murderer = Hakim caniyi mahkum etti.
  I see = Görüyorum, anlıyorum, soru kimi
  I see the sky. = Gökyüzünü görüyorum.

  2-Geçişsiz Fiiller : Intransitive Verbs :
  Geçişsiz fiil de bir aksiyon fiilidir. Ama direkt bir nesnesi yoktur. Aksiyon bir kimseye veya eşyaya nakledilmeden
  sona erer veya bir zarf tarafından değiştirilir. Bu fiillerle kurulan cümlelerde nesne bulunmaz; eylemin etkisi
  yalnız özne üzerindedir. Başka bir deyimle, öznenin yaptığı kendine dönüktür.

  Bir fiilin geçişsiz olup olmadığını anlamak için, aksiyonun bir şekilde, bir yönde veya bir dereceye kadar yapılıp
  yapılmadığını sormak gereklir.
 3. Tanem

  Tanem Moderator

  Ce: İngilizce Fiiller-İngilizce Fiiller ce Cümleler -İngilizce Fiillerin Okunuşu


  He died = Öldü ,
  I fell = Düştüm,
  You smiled = Gülümsedin
  Gördüğünüz gibi, yukarıdaki hareketlerin hiçbiri başka birisine veya başka bir şeye transfer edilmemiştir.

  3-Hem Geçişli hem Geçişsiz Olabilen Fiiller – Verbs That Function Both Transitive and İntransitive
  Bazı fiiller, duruma göre, geçişli de olabilir, geçişsiz de. Mesela,

  She laughed = Güldü, Geçişsiz
  She laughed at me = Bana güldü, Geçişli
  I understand = anlıyorum
  I understand her = Onu anlıyorum.

  4- Bağlantı Fiilleri – Linking Verbs = Copula
  Bağlantı Fiili cümledeki aksiyonu değil, özneyi tarif eder, özne hakkında malümat verir. Bazen fiil veya fiil benzeri bir unsurdur. Cümledeki özneyi yüklem ile bağlar, Bir hareket veya hali ifade etmez. Nitekim, copula sözcüğü Latince
  iki farklı şeyi birleştiren demektir.
  Bunun başlıca örneği ve en yaygın olanı, “olmak – to be” fiilidir.
  She is a nice girl. = O hoş bir kızdır.
  We are friends = Biz arkadaşız.
  Diğer bağlantı fiilleri şunlardır:
  become = olmak
  Get = elde etmek, almak
  Seem = görünmek
  Feel = hissetmek, duymak
  appear = görünmek
  Continue : devam etmek, sürdürmek
  Taste = tadmak
  Remain = kalmak,
  Sound = ses vermek, gibi görünmek
  Grow = büyümek, olmak,..laşmak, leşmek
  Stay = kalmak, ikamet etmek
  Look = görünmek,
  smell = kokmak
 4. Tanem

  Tanem Moderator

  Ce: İngilizce Fiiller-İngilizce Fiiller ce Cümleler -İngilizce Fiillerin Okunuşu

  Örnekler :
  She is a doctor of bioethics = Biyotik doktoru oldu.
  He became an engineer = O mühendis oldu.
  It smells bad = Kötü kokuyor
  He looks angry. = Kızgın görünüyor.
  You are growing old. = İhtiyarlıyorsun.
  I feel okay. = Kendimi iyi hissediyorum.
  She continued her speech = Konuşmasına devam etti.
  Dikkat : Yukarıdaki filler özneyi tanımlıyor, ancak öznenin yaptığı bir hareketi ifade etmiyor.


  Bağlantı fiili özneye ait içinde bulunulan özellik veya koşulu belirtir. Özneyi cümlede eşdeğer bir kelimeye bağlar.
  Check-up indicates that Merih is healthy = Check up Merih’in sağlıklı olduğunu gösteriyor.

  Özne Merih, healthy kelimesine bağlanmıştır ki bu kelime Merih için veya onu tanımlamak için söylenmiştir

  5-Düzenli (Kurallı) Fiiller – Regular Verbs:
  Düzenli Fiiller belli bir çekim kuralına tabidir. Örnekler :

  Want = istemek
  I want = İstiyorum
  You want = İstiyorsun
  She,he,it wants = istiyor
  We want = İstiyoruz
  You want = İstiyorsunuz
  They want = İstiyorlar
  Eat = Yemek
  I eat = Yerim
  You eat = Yersin
  Shew, he, it eats = Yer
  We eat = Yeriz
  You eat = yersiniz
  They eat = Yerler
  Like = Sevmek, beğenmek
  I like = severim
  You like = Seversin
  She, he, it likes = sever
  We like = Severiz
  You like = Seversin
  They like = Severler
 5. Tanem

  Tanem Moderator

  Ce: İngilizce Fiiller-İngilizce Fiiller ce Cümleler -İngilizce Fiillerin Okunuşu

  Gördüğünüz gibi, düzenli(kurallı) fiiller zamire göre değişmez. Tek istisna olan 3. halde(she,he, it), “s” takısı alır.

  İngilizcede fiillerin üç şekli bulunur. Birincisi kök (base) şekil veya birinci haldir. Buna infinitive (mastar) denir.

  İkincisi, basit geçmiş(simple past) halidir. Buna ikinci hal denir. Üçüncüsü past participle denen üçüncü halidir.
  Düzenli fiillerde 2.ve 3. şekli oluşturmak çok kolay olup, sadece kökün sonuna “ed” eklemek yeterlidir.
  Örnekler:
  Infinitive (1. hal) 2. Hal 3.Hal
  Like =sevmek liked liked
  Talk = konuşmak talked talked
  Walk = yürümek walked walked
  Work = çalışmak worked worked
  Learn = öğrenmek learned learned
  Look = bakmak looked looked

  6-Düzensiz (Kuralsız Fiiller)
  Ancak bir çok fiil yukarıdaki kalıba uymaz. Bunlara düzensiz (kuralsız) fiiller denir.
  Bu fiilerin 2. ve 3. halleri bir kurala tabi değildir. Gerçi Bazılarında bir kalıp görülür. Ama bunları kural olarak
  görmek yanlış olur. Örnekler :
  Spring = yaydan fırlamak sprang, sprung
  Drink = içmek drank drunk
  Blow = üflemek, esmek blew blown
  Kısaca, düzensiz fiillerin ikinci ve üçüncü halini ezberlemekten başka çare görünmüyor.
  Örnekler :

  Infinitive 2. Hal 3. Hal
  En önemli kuralsız fiil “to be (olmak) fiilidir.
  Am, are, is was, were been
  I am tired (I, she, he, it) was tired been (tüm zamirlerde)
  (You, we, they) are tired (You, we, they) were tired.
  (She, he, it) is tired

  become = olmak became become
  have = sahip olmak had had
  can = yapabilmek yardımcı fiili could could
  begin = başlamak began begun
  bend = bükmek, bükülmek bent bent
  bring = getirmek brought brought
  catch = yakalamak caught caught
  say = söylemek said said
  tell = anlatmak, demek told tol
  put = koymak put put
 6. Tanem

  Tanem Moderator

  Ce: İngilizce Fiiller-İngilizce Fiiller ce Cümleler -İngilizce Fiillerin Okunuşu

  Yardımcı Fiiller – Auxillary Verbs = Helping Verbs

  Yardımcı fiilin (auxillary verbs = helping verbs) fonksiyonu, cümledeki ana fiil hakkında anlam (semantic) veya sözdizimi (syntantic) bakımından ilave bilgiler vermektir.

  Ana fiil ile yardımcı fiil anlamsal (semantic) yönden birbirinden farklıdır. Yani, cümle içinde her ikisinin fonksiyonu farklıdır.

  Yardımcı fiiller esas fiille beraber, eylemin ne zaman yapılacağı hakkında bilgi verir

  Yardımcı fiilerin sayısı 3 ( üçtür):

  - To be

  - To do

  - To have


  Yukarıdaki üç grup yardımcı fiil aynı zamanda ana fiil olarak da kullanılabilir.


  Ayrıca, şu hususlara da dikkat edin :

  a) Her cümlede ana fiil ile beraber yardımcı fiil göremezsiniz.

  b) Cümlede, eating, running gibi “ing” li fiil (gerund) gördüğünüzde, ayrıca yardımcı fiil de mutlaka vardır.

  c) Bir cümlede en fazla 3 (üç) yardımcı fiil olabilir. Örnek :

  You should have been watching the news = Haberleri seyretmekte olmalıydın cümlesinde ; (should, have, been) yardımcı fiillerdir. Esas fiil ise, watching sözcüğüdür.  A) A) To be Fiili:


  1- Tanım ve Açıklama


  Türkçe dilbilgisinde motomot karşılığı yoktur. Türkçede fiilin sonuna eklenen son ekler to be fiilinin karşılığıdır.

  İngilizce dilinin en kuralsız fiilidir. Bukalemun gibi kılıktan kılığa girer. İstisnai bir fiildir. Orta derecede hatta ileri derecede İngilizce düzeyine ulaşmak için çok iyi anlaşılması şarttır.

  Zamana ve zamire göre birbirine hiç benzemeyen aşağıdaki şekilleri alır:

  being, been, am, are, is, was, were

  Toparlayalım: her ne kadar sözlükteki anlamı “olmak” ise de, tam karşılığı Türkçe ‘ de cins isimlerin sonuna gelen aşağıdaki eklerdir:

  ım-ın-um-sın-sin-dır-dir-dur-iz-ız-uz-siniz-sunuz


  “to be or not to be

  that is the question”

  Shakespeare’in Hamlet piyesindeki bu sözler, “to be” fiiline ün kazandırmış, hatta onu adeta kutsamıştır.


  2- Cümle İçinde Kısaltılarak Kullanılırlar.


  I am = I’m
  You are = You’re
  He is = He’s
  She is = She’s
  It is= It’s
  We are = We’re
  They are = They’re


  3- Tekil isimlerle is, çoğul isimlerle are kullanılır.

  He is a boy = O bir (erkek) çocuktur.

  She is a girl. = O bir kızdır.

  They are workers = Onlar işçidir.

  We are your children = Biz senin evlatlarınız.


 7. Tanem

  Tanem Moderator

  Ce: İngilizce Fiiller-İngilizce Fiiller ce Cümleler -İngilizce Fiillerin Okunuşu

  İstisna : to be fiilinin (I = ben) zamiri için hususi bir şekli vardır: am. Bu kelime sadece I için kullanılır. I daima büyük harf olarak ve noktası yazılır. Bazen resmi olmayan yazılarda I küçük harfle yazılır. O zaman üstünde nokta bulunur. “i” halini alır.

  I am (I’m) your admirer. = Ben hayranınızım.

  I am coming home = Eve geliyorum. (tavsiye edilmez)


  4- Geçmiş Zaman Halleri was ve were Şeklindedir.


  Was, am ve is in geçmiş zaman hali;

  Were ise are geçmiş zaman halidir.

  Yani: was tekil öznelerle, were çoğul öznelerle kullanılır.

  Örnekler:

  He was our man = O bizim adamımızdı.

  She was our leader = O bizim liderimizdi.

  They were our enemies = Onlar düşmanımızdı.

  I was upset. = Kızgındım.  5- Fonksiyonları


  To be fiili etrafımızdaki nesneleri tasvir etmek, niteliklerini,konumlarını belirtmek istediğimizde kullanacağımız temel fiildir.

  She is my sister = O benim kız kardeşimdir.

  You are my best friend = Sen en iyi arkadaşımsın

  You’re so kind. = Çok naziksiniz.


  - Hem yardımcı fiil hem de esas fiil olarak işlev görür.

  She is walking = O yürüyor, cümlesinde, is yardımcı fiil, walking ana fiildir.

  I am teaching you English = Size İngilizce öğretiyorum, cümlesinde am yardımcı fiil, teaching ana fiildir.
 8. Tanem

  Tanem Moderator

  Ce: İngilizce Fiiller-İngilizce Fiiller ce Cümleler -İngilizce Fiillerin Okunuşu

  She is a lady = O bir hanımdır cümlesinde is asıl fiildir.

  He is waiting form me. = O beni bekliyor. is yardımcı fiil, waiting asıl fiildir (ordinary verb)

  They are students = Onlar talebedir cümlesinde are esas fiildir.

  - Durum (hal) bildirir.

  I am so sad now. = Şimdi çok üzgünüm

  She is lovely = O enfes birisi

  You were in the kitchen, when I came in = Ben içeri girdiğimde, mutfaktaydın.

  We will be in Bodrum next week.= Önümüzdeki hafta Bodrum’da olacağız.

  Cümleleri bir hareketi değil, içinde bulunulan statik halleri anlatır. .

  - Hareket Bildirir

  Ancak, bu fiil, belirli anlamı olduğunda continuous (süreklilik gösteren) şekilde de kullanılır. Nitekim, aşağıdaki örneklerde “to be” fiili hal değil, hareket yani dinamizm bildirir.

  You are being very rude. = Çok kabalık ediyorsun.

  He was being careless = Dikkatsiz hareket ediyordu


  6) Aktif Cümleyi Pasif Cümleye Çevirmek İçin Kullanılır (Passive Voice)


  İngilizcede Pasif cümleler çok önemlidir. Pasif cümleler bir olayın veya hareketin üçüncü bir kişi ağzından anlatılmasıdır. Aktif cümleyi pasife döndürmek için “to be” fiili kaçınılmazdır.

  Aktif cümle : Someone has stolen my wallet = Birisi cüzdanımı çaldı.

  Pasif cümle : My wallet has been stolen = Cüzdanım çalındı.

  Örnekler :

  The bridge was built last year. = Köprü geçen yıl inşa edilmişti.

  Milk is used for making butter and cheese. = Süt yağ ve peynir yapmak için kullanılır.

  The stolen car has been found = Çalınan araba bulund
 9. Tanem

  Tanem Moderator

  Ce: İngilizce Fiiller-İngilizce Fiiller ce Cümleler -İngilizce Fiillerin Okunuşu

  7- Cümlenin başına getirilerek soru cümlesi yapılır.

  You are smiling = Gülümsüyorsun.

  Are you smiling? Gülümsüyor musun?

  She is talking = O konuşuyor.

  Is she talking = O konuşuyor mu??

  He was working = O çalışıyordu

  Was he working? Çalışıyor mu?


  8- “Were”Yardımcı Fiili Dilek Kipi (Subjunktive Mood) Yapımında Kullanılır


  If I were a rich man = Ah, bir zengin olsaydım.

  If I were you = Senin yerinde olsaydım


  9- Bağlaç Yapmak için Kullanılır


  The guy who is sitting next to you. = Yanıbaşında oturan adam
  The policeman who was chasing the robber = Soyguncuyu kovalayan polis.

  The workers who were paid poorly made a strike = Düşük ücret ödenen işçiler grev yaptı.

  10) There is, there are, there was, there were


  Türkçe'de "var" anlamına gelir . Tekiller ve sayılamayan isimler için “there is” , çoğullar içinse “there are" kullanılır. Böylece: is ve are şeklindeki to be fiili ile meydana getirilirler.

  Örnekler :


  There is a house in the garden. = Bahçede bir ev vardır.

  There are trees in the field. = Tarlada ağaçlar var.


  There is no money in my pocket. = Cebimde hiç para yok.

  There is a book on the table = Masanın üstünde bir kitap var.

  There are students in the garden = Bahçede talebe
 10. Tanem

  Tanem Moderator

  Ce: İngilizce Fiiller-İngilizce Fiiller ce Cümleler -İngilizce Fiillerin Okunuşu

  Are there flowers in the vase?= Vazoda çiçekler var mı?

  How many girls are there in the classroom? = Sııfta kaç kız var.

  Geçmiş zaman şekilleri there was, there were; Türkçeye vardı, vardılar kelimeleriyle tercüme edilir.

  There was nobody at home = Evde kimse toktu.

  There were three teachers in the teachers room. = Öğretmenler odasında üç öğretmen vardı.


  11- Dolambaçlı İfadeler (Roundabout ways of saying)


  Daha basit olarak, tek bir fiil ile ifade edilebilecek cümleler bazen “to be” yardımcı fiili ile dolambaçlı (roundabout) şekilde söylenir.


  Normal ifade To be ile dolambaçlı ifade


  Earlier, the world didn’t exist = Earlier, the world was not in existence (Önceleri dünya yoktu)


  - This rule doesn’t apply to small companies = This rule is not applicable to small companies.= (Bu kural küçük şirketlere uygulanmaz.)


  - We agree with each other = We are in agreement with each other (Birbirimizle anlaşıyoruz.)


  - Price hikes indicate inflation = Price hikes are indicative of inflation (Fiyat artışları enflasyon işaretidir. )


  - It violates the rules. = It is a violation of the rules.

  (Bu kuralların ihlalidir)


  - He abused his power = He was abusive of his power

  (Gücünü kötüye kullandı)
 11. Tanem

  Tanem Moderator

  Ce: İngilizce Fiiller-İngilizce Fiiller ce Cümleler -İngilizce Fiillerin Okunuşu


  - I have received your letter = I am in receipt of your letter

  (Mektubunuzu aldım.)


  - You possessed a big portfolio of securities = You were in possession of a big portfolio of securities (Büyük bir menkul kıymet portföyüne sahiptiniz.)


  - Turkey influences other countries = Turkey is influential on other countries. (Türkiye diğer ülkeleri etkiler.)


  - Our factory will operate soon = Our factory wil be operative soon. (Fabrikamız yakında faaliyete geçecek.)


  - We have to support the poor = We have to be supportive of the poor. (Yoksulları desteklemeliyiz.)


  - This word derives from Latin = This word is derived from Latin

  (Bu kelime Latince’den alınmadır.)


  - He desires (wants) a luxurious llife = He is desirous of a luxurious life. (O lüks bir hayat arzuluyor.)


  - The mother attended her daughter in the hospital = The mother was in attendance of her daughter in the hospital. (Anne, kızına hastanede refakat etti.)


  - I admit that I erred = I admit that I was in error. (Hata yaptığımı kabul ediyorum.)


  - What factors determine the result = What factors are determinative of the result. (Bu sonucu hangi faktörler belirler. )  - Globalization benefit from the breakthroughs in tecnology. = Globalization is benefited by the breakthroughs in technology. (Küreselleşme teknolojideki ilerlemelerden yararlanır.)


  - Poverty can promote personal success = Poverty can be promotive of personal success. (Yoksulluk kişisel başarıyı teşvik edebilir.)
 12. Tanem

  Tanem Moderator

  Ce: İngilizce Fiiller-İngilizce Fiiller ce Cümleler -İngilizce Fiillerin Okunuşu

  Real estate doesn’t always produce income = Real estate is not always productive of income . (Mülk her zaman gelir getirmez (üretmez).)


  - I can swim in deep water. = I am able to swim in deep water. (Derin suda yüzebilirim.)  - We can’t accept your offer = We are unable to accept your offer. (Teklifinizi kabul edemeyiz.)


  - The procedures bind every employee = The procedures are binding upon every employee. (Prosedürler, her çalışanı bağlar)  - He may enter this area = He is authorised to enter this area. (O bu alana girebilir (girmeye yetkilidir).)


  12) To be fiili ile emir veya istek cümleleri (Imperative)


  Be yourself! = Kendin gibi ol, doğal davran, başkalarını taklit etme


  Be careful! = Dikkatli ol,


  Be on the alert! = Teyakkuz halinde ol


  Don’t be foolish! = Enformel konuşmada “saçmalama, aptal olma” anlamında kullanılır


  Be my guest = Buyrun.

 13. Tanem

  Tanem Moderator

  Ce: İngilizce Fiiller-İngilizce Fiiller ce Cümleler -İngilizce Fiillerin Okunuşu


  B) B) To Have


  1) Tanımlar ve Açıklama


  En yaygın olarak kullanılan ve bilinen anlamında “sahiplik (iyelik)” bildirir.

  Üçüncü tekil şahıs halinde “has” şeklini alır. Mesela,
  She (he) has a pretty face = Güzel bir yüzü var.

  I have much money = Çok param var.

  We have some problems = Bazı sorunlarımız var.


  2) İkinci ve Üçüncü Hali “Had” Şeklindedir.


  They had a big house. = Büyük bir evleri vardı.= Büyük bir eve sahiptiler.

  We had lived in different cities. = Farklı şehirlerde yaşamıştık.

  3) Yemek, İçmek, Banyo yapmak vs gibi Eylemler için Kullanılırlar.


  - We have dinner at 7 o’clock. = Saat yedide akşam yemeği yeriz.


  - They have lunch at a restaurant. = Öğle yemeğini lokantada yerler.


  - I have a bath every morning. = Her sabah banyo yaparım

  - have a say = Söz sahibi olmak

  He has the final say in the family.


  4- To Have fiiliyle Emir veya istek cümleleri (Imperativs with have )

  - Have a look = Göz atmak

  Have a look at this report = Bu rapora bir göz at.
 14. Tanem

  Tanem Moderator

  Ce: İngilizce Fiiller-İngilizce Fiiller ce Cümleler -İngilizce Fiillerin Okunuşu

  Have a nice day! = İyi günler


  - Have a cigarette = Bir sigara al


  - Have a drink = Bir içki al.


  - Have a rest = İstirahat et.


  - Have a sit = Otur

  5- To Have fiiliyle Deyimler :


  - have’s and have-not’s = zenginler ve fakirler, varlıklılar ve yoksullar

  The have’s and have-not’s live together in a society = zenginler ve fakirler toplumda beraber yaşarlar.  6- Hem yardımcı fiil hem esas fiil olarak kullanılabilirler


  She has a new car = Onun yeni bir arabası var.

  I have some money = Param var , gibi cümlelerde ana fiildir.

  I have seen you = Seni gördüm, cümlesinde ise yardımcı fiildir.

  She has loved nobody = O kimseyi sevmedi.  7- “Have” Yardımcı Fiil Olarak Perfect Tense Kiplerini Yaratır

  Present Perfect Tense

  I have been to London many times = Çok kez Londra’da bulundum.

  He has seen so many countries = Bir çok ülke gördü.


 15. Tanem

  Tanem Moderator

  Ce: İngilizce Fiiller-İngilizce Fiiller ce Cümleler -İngilizce Fiillerin Okunuşu

  Present Perfect Continous Tense

  I have been learning English for five years = Beş yıldır İngilizce öğrenmekteyim.

  He has been working very hard = O çok sıkı çalışmakta.


  Past Perfect Tense

  I had done my homework before someone visited me = Birisi ziyaret etmeden önce ödevimi bitirmiştim.
  Ali was very hungry, because he hadn’t eaten anything for the whole day = Ali çok açtı, çünkü bütün gün hiçbir şey yememişti.


  Past Perfect Continous Tense

  I was so tired when I came home. I had been walking all the day. = Eve geldiğimde çok yorgundum. Bütün gün yürümüştüm.

  He looked so dirty because he had been fixing his car since early in the morning. = Çok kirli görünüyordu çünkü sabaın erkeninden berfi arabasını tamir etmekteydi.


  Bu zaman kipleri ilgili bölümlerde incelendiğinden ayrıntıya girmiyorum.

  8- Soru Cümleleri Yapar:


  Yardımcı fiil olarak soru cümleleri yapar:


  Have you got a car ? = Araban var mı?

  Have I seen you before = Seni daha önce gördüm mü?

  Has he been to the zoo = O hayvanat bahçesine gitti mi?


  9- Uzun sorulara kısa yanıtlar


  En uzun cümlelere dahi have ile çok kısa yanıtlar verilebilir.


  Have you seen your uncle dancing like a professional dancer ? (Amcanın profesyonel bir dansçı gibi dans ettiğini gördünmü?) uzun sorusuna aşağıdaki kısa yanıtlar verilebilir.


  Yes, I have veya No, I haven’t

 16. Tanem

  Tanem Moderator

  Ce: İngilizce Fiiller-İngilizce Fiiller ce Cümleler -İngilizce Fiillerin Okunuşu

  C- To Do  1- Tanım ve Açıklamalar:


  Üçüncü tekil şahısta “-es” takısı alır. Geçmiş zamanda “did”, past participle yani 3. halde “done” biçimini alır.

  Hem esas (ordinary) fiil olarak, hem de yardımcı fiil olarak görev yapar.

  İngilizcede en önemli fiillerden biridir veya en önemlisidir. Hem yardımcı fiil hem esas fiil olarak işlevini biraz ayrıntıya girerek incelememiz yararlı olur.

  Esas fiil olarak anlamı yapmak, etmektir. Fakat Türkçeye tercümede “to make” sözcüğünün karşılığı da aynıdır. İngilizce’de tabii ki bu iki kelime arasında farklar var. Dolayısıyla, ne zaman “do”, ne zaman “make” kullanılacağı haklı olarak tereddüt uyandırır. Aşağıdaki bilgiler bu karışıklığı önlemede size yararlı olacaktır.  2- “Do” Fiiliyle Kullanılan Günlük Faaliyetler


  - Gündelik uğraş ve işler “do” ile ifade edilir. Dikkat edilirse, bu işler genellikle fiziki bir nesne yaratmaz.


  - Job ( İş, görev).


  We always do our job properly. = Biz daima görevimizi düzgünce yaparız.


  - Work (çalışma).

  You did a good work = İyi iş yaptın

  - Homework (Ev ödevi)


  Students should always do their homework in time. = Talebeler görevlerini daima zamanında yapmalıdır.


  - Housework (Ev işi)


  My wife hates housework. = Eşim ev işinden nefret eder.

 17. Tanem

  Tanem Moderator

  Ce: İngilizce Fiiller-İngilizce Fiiller ce Cümleler -İngilizce Fiillerin Okunuşu

  (Do (the) cleaning = Temizlik yapmak)


  Who will do the cleaning? = Temizliği kim yapacak ?
  - (Do (the) washing up = Çamaşır yıkamak)


  Yesterday, my wife did the washing up while I was mending the roof. = Dün eşim ben çatıyı onarırken çamaşır yıkadı.


  - (Do (the) shopping = Alışveriş yapmak)


  It’s a pleasure to do shopping when you have money in your pocket. = Cepte para olunca alışveriş yapmak bir zevktir.


  3- Genellemeler:


  Genellemelerde do fiilini kullanılır. Yani, bir faaliyeti tam olarak isimlendiremiyorsanız, do fiiline başvurmanız gerekiyor. Bu durumda aşağıdaki kelimeler kullanılır:

  - Something (bir şey, herhangi bir şey)

  I want something to eat = Yiyecek (herhangi) bir şey istiyorum.

  - Nothing (hiçbir şey)

  I have nothing to give you = Sana verecek hiçbir şeyim yok.

  - Anything (herhangi bir şey, hiçbir şey)

  I don’t need anything = Hiçbir şeye ihtiyacım yok.

  - Everything (herşey)

  I can do everything to please her. = Onu memnun etmek için herşeyi yapabilirim.


  4- Do ile Cümleler
 18. Tanem

  Tanem Moderator

  Ce: İngilizce Fiiller-İngilizce Fiiller ce Cümleler -İngilizce Fiillerin Okunuşu

  4- Do ile Cümleler

  Birçok önemli ifadeler “do” fiilini alır. Bunların çoğu idiomatik yani deyimseldir ve hepsi birbirinden önemlidir. O kadar ki “do” nun bu kullanımlarını öğrenen bir insan İngilizce’de önemli bir merhale almış sayılır.


  - How do you do? = Tanıştığımıza memnun oldum.

  İlk kez tanışan veya tanıştırılan iki insan birbirine bu sözleri söyler.


  - Nothing doing = Yapılacak bir şey yok.

  İlgi çekici bir şey yok. Sana yardımcı olamam.

  There is nothing doing here. Let’s leave = Burada enterasan bir şey yok. Gidelim

  - That will do = Yeter, yeterli, bu kadarı kafi.

  That will do. I won’t listen to you anymore= Bu kadar yeter. Seni daha fazla dinlemeyeceğim.

  I can give you 100 Tl. Will that do? = Sana 100 TL verebilirim. Yeterli mi?

  I am afraid you ,will have to do with a spoonfull of sugar = Korkarım, bir kaşık dolusu şekerle yetinmek zorunda kalacaksın


  - It doesn’t do to... = Doğru veya tavsiyeye şayan değil.


  It doesn’t do to underestimate the rivals. = Rakipkeri küçümsemek doğru değildir.


  - Do better = Daha iyisini yapmak, daha iyi performans göstermek


  You have to do better in the next semester.= Gelecek yarıyıl daha iyi çalışmalısın.

  You’ve got CC. You could do better than that. = Notun CC. Bundan daha iyisini yapabilirdin.


  - Do badly = İşini becerememek, kötü performans göstermek

  The company did badly last year. = Şirket geçen yıl kötü performans gösterdi.


  Some students have done very badly in the last exam. = Bazı öğrenciler son sınavda çok başarısız oldular.
 19. Tanem

  Tanem Moderator

  Ce: İngilizce Fiiller-İngilizce Fiiller ce Cümleler -İngilizce Fiillerin Okunuşu


  - Do one’s best = Elinden geleni yapmak veya elinden gelenin en iyisini yapmak.


  She did her best to pass the exam = Sınavdan geçmek için elinden geleni yaptı.

  Do your best, leave the rest. = Elinden geleni yap. Gerisini bırak (İngiliz özdeyişi).


  - Do one’s duty = görevini yapmak


  Everybody should do his/her duty. = Herkes görevini yapmalıdır.


  - Do it one’s way = Bildiğin gibi yaşamak, yapmak

  I did everything my way = Herşeyi bildiğim şekilde yaptım.


  - Do military service = askerlik görevini yapmak.


  In Turkey, everybody is obliged to do milityary service = Türkiye’de herkes askerlik görevini yapmakla yükümlüdür.

  - Do no good = yararlı olmamak

  This behaviour will do you no good = Bu davranışın sana hiç yararı olmaz.

  - Do harm = zarar vermek

  Insects do harm to plants = Böcekler bitkilere zarar verir.

  - Do a favour = iyilik yapmak, ihsanda bulunmak.

  Do me a favour and shut up. = Bana bir iyilik yap ve sus.

  - Do business = iş yapmak, ticaret yapmak

  He isn’t a business man. He doesn’t know how to do business = O iş adamı değil. İş yapmasını bilmiyor.

  - Do the dance = dans etmek

  Come on, let’s do the cha cha = Haydi ça ça yapalım

  - Do (one’s) hair = saçını yaptırmak

 20. Tanem

  Tanem Moderator

  Ce: İngilizce Fiiller-İngilizce Fiiller ce Cümleler -İngilizce Fiillerin Okunuşu

  The same coiffeur is doing my hair for years = Yıllardır aynı kuaför saçımı yapıyor.


  - Do repair = tamirat yapmak, tamir etmek


  In our factory, we have a department to do the repair of machines. = Fabrikamızda tamirat yapan bir departmanımız var.


  - Do kilometres = hız yapmak,


  My car can do 130 kilometres an hour.= Arabam saatte 130 kilometre hız yapabilir.


  - Do it or leave it = İşine gelirse

  The prime minister said to his opponents: “Do it or leave it” = Başbakan, muhaliflere “İşinize gelirse” dedi.


  - Do’s and Don’t’s of a matter = Bir konuda yapılması veya yapılmaması gerekenler

  He knows the do’s and don’t’s of his job.= Mesleğinde neyin yapılıp neyin yapılmayacağını bilir.


  - to have to do nothing with someone or something = Birisiyle veya bir şeyle ilgili olmamak, yapacak işi olmamak

  I have nothing to do with you = Seninle alıp veremediğim yok.

  This has nothing to do with salesmanship = Bunun satıcılıkla hiç ilgisi yok.

  I have nothing to do today = Bugün yapacak hiç işim yok.  - Done = Bitmiş, Tamamlanmış, iyi pişmiş (yemek için)

  The chicken is done = Piliç iyi pişmiş.

  - Done for = Bitmiş, mahvolmuş, ölmek üzere

  The enemy army was done for in Dardanelles = Düşman ordusu Çanakkale’de mahvolmuştu.


  - To be done with = Ayrılmak, boşanmak

Sayfayı Paylaş