Ordu Doğa Güzelikleri .Ordu ,Ünye ,Fatsa,Perşembe Resimleri Manzaraları

Konusu 'Karadeniz Bölgesi' forumundadır ve Almira tarafından 28 Aralık 2010 başlatılmıştır.

 1. Almira

  Almira Administrator

  Ünye, Doğu Karadeniz Bölgesi'ninen gelişmiş ilçelerindendir, Ordu
  [​IMG]


  iline bağlı bir ilçedir. Doğusunda Fatsa, batısında Terme, güneyinde Kumru,ilçeleriyle komşudur. Kuzey sınırını Karadeniz çizer.

  [​IMG]

  Ünye sahil şeridinde Fatsa ve Terme ilçelerine, içerde Akkuş, İkizce ve Çaybaşı ilçeleriyle komşudur.1970 yılındanbu güne il olmayı bekliyor
  .
  [​IMG]

  Ama gönlümüzde ap ayrı bir güzellik iklimidir ÜNYE.Coğrafi konum olarak ordu merkez ilçeye 63 km samsun merkez ilçeye 90 km mesafededir.Nazif kadınları, erkeklerin celallendiğinde erkan-ı orduları
  [​IMG]
  yıktığı nurdan güllerin açtığı bir hamdü senadır ÜNYE.Mehmetciklerin nigarı,aşkın ve sevdanın kale burcudur,ebrar insanların yurdu erişilmezdir ÜNYE...
  İklim
  İlçede tipik bir Karadeniz iklimi gözükmektedir.
  Ekonomi
  İlçe ekonomisi temel olarak tarıma dayanmaktadır. Gerçekten özellikle fındık tarımı ilçe ekonomisinin can damarını oluşturmaktadır. Gerek fındık tarımı ile uğraşan aileler, gerek fındık ticareti ile uğraşan ticarethaneler ve gerekse de fındık kırma tesisleri ekonominin can damarını
  oluşturmaktadır. İlçe yerleşkesinin büyük kısmını fındık bahçeleri
  [​IMG]

  kaplamaktadır. Fındık dışındaki ürünler ekonomik hayatta büyük bir yer kaplamayan, ailelerin genelde kendi ihtiyaçları için yetiştirdikleri ya da köylülerin pazarda sattıkları ürünlerdir. Ünye hurması, mısır, pancar diye bilinen kara lahana da yetiştirilmekte, son yıllarda iklimin elverişliliği nedeniyle kivi üretimi artmaktadır.
  [​IMG]

  Tarım dışında ilçenin en büyük sanayi kuruluşu Ünye Çimento Fabrikasıdır. Ünye limanı beklenen canlılığa bir türlü kavuşamamıştır.Fakat içerisinde kurulan Ünye Tersanesi sayesinde gemi onarım ve yapım çalışmalarıyla daha aktif bir rol üstlenmiştir. Ünye un fabrikası ÜNSAN ortaçaplı bir un fabrikasıdır. Son yıllarda teksitil
  [​IMG]


  atölyeleri sayısında bir canlanma gözükmektedir. Esnaf işletmeleri tarımdan sonraki en önemli geçim kaynağıdır. Gerçekten esnafların şehrin siyasi hayatına da yön vermekte olduğu gözlenmektedir.
  Sosyal Yaşam

  [​IMG]


  Ekonominin can damarı olan fındık sosyal yaşamı da belirlemektedir. Fındığın hasat zamanı olan temmuz sonu ve ağustos aylarında ilçenin boşaldığı, insanların köylere gittikleri gözlenmektedir. Hasat mevsiminden önce ise Ünye en canlı dönemini yaşamaktadır. Son yıllarda açılan Ünye İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi ile Meslek Yüksekokulunun etkisiyle sosyal yaşamın hareketliliği dikkat çekmektedir

  [​IMG]
 2. Almira

  Almira Administrator

  Ce: Ordu Doğa Güzelikleri .Ordu ,Ünye ,Fatsa,Perşembe Resimleri Manzaraları

  Fatsa- Ordu ilinin ve Karadeniz Bölgesi'nin ilçesidir. Konumu
  itibariyle, Samsun'un 110 km kuzeyindedir.Ordu ilçe merkezinin de 55 km kuzeyinde bulunmaktadır.Bölge ekonomisine yön veren şehirlerin başında gelir.

  [​IMG]

  Fındık üretiminin yaygın olması ile tanınan ilçe, bu özelliği ile Türkiye'nin dünyada en fazla organik üretim alanına sahip 30. ülke olmasına önemli derecede katkıda bulunmuştur.
  Fındık

  [​IMG]

  [​IMG]

  Fatsa coğrafi konumu nedeniyle tarih boyunca idari ve ticari bir merkez olmuştur. Özellikle ekonomisinin tarıma dayalı olması, bu özelliği kazandıran emellerden biridir. 2010 TÜİK verilerine göre ilçe nüfusu 65.384'dir.

  [​IMG]

  Tarihte Fanise, Phadsane, Pytane ve Facha olarak adlandırılan bölgelerde bulunmaktadır. Türkler tarafından kesin olarak 1380 yılında alınmıştır. Osmanlı İmparatorluğu döneminde, ilçedeki ticaretin hareketli olması, imparatorluğun ekonomi bakımından ilerleme kaydetmesini sağlamıştı. İpekyolu'nun ilçeye yakın olması, Fatsa'ya uzunca bir süre parasal bakımdan kazanç sağlamıştır. Fakat, coğrafi keşifler sonucunda, bu yolun fazla işlev görmemesi nedeniyle, ekonomik hareketlilikte duraklamalar meydana gelmiştir.

  [​IMG]

  2006'da kurulan Ordu Üniversitesi'ne bağlı Fatsa Deniz Bilimleri Fakültesi bu ilçede bulunmaktadır.

  1 Tarih
  1.1 Osmanlı Dönemi (1427-1922)
  1.1.1 İdari Taksimat
  1.1.2 Sosyal Yapı
  1.1.2.1 Müslümanlar
  1.1.2.2 Gayrımüslimler
  1.2 Kafkas Göçleri ve Balkan Mübadilleri (1864-1923)
  1.2.1 Kafkas Muhacirleri
  1.2.2 Balkan Mübadilleri
  1.3 Cumhuriyetin İlk Yıllarında Fatsa (1923-1938)
  1.4 Fatsa'da Devrimci Yol Harekatı
  2 Coğrafya ve İklim
  3 Nüfus
  4 Yönetim
  5 Belediye
  6 Ekonomi
  6.1 Tarım
  6.1.1 19.yüzyıldan 20.yüzyıla kadar
  6.1.2 Günümüz ekonomisi
  6.2 Hayvancılık
  6.3 Sanayi
  7 Eğitim
  8 Kültür
  9 Kardeş şehirler
  10 Notlar
  11 Kaynaklar
  12 Dış bağlantılar

  [​IMG]

  Şehrin ilk çağ tarihi ile ilgili bilgiler yeteri kadar bulunmamaktadır. Tarihi eserlerinin tahribi, o dönemlere ait kaynak yetersizliği, arkeolojik araştırmalara yeteri kadar önem verilmemesi, şehir hakkında az bilgilere ulaşılmasına neden olmuştur.

  [​IMG]

  M.Ö. 400 yılında Fatsa ve çevresinde Kolhlar, Driller, Halipler, Mossinoikler ve Tibarenler gibi Yunan asıllı olmayan yerli kabileler yaşamıştır. Döneme ait önemli buluntulara Yapraklı köyü mevkisinde Çıngırt Kaya ve çevresinde rastlanmıştır.

  [​IMG]

  M.Ö. 675 yılından itibaren sırası ile Kimmerler, Persler, M.Ö. 547 yılında, Makedonyalı imparator Büyük İskender, M.Ö. 334 yılında, komutanları ise M.Ö. 312 - 208 yılları arasında, Fatsa ve çevresine hakim olmuştur. Fatsa'da ilk çağ dönemlerinden en dikkat çekeni ise Pontus devridir. Pontus, M.Ö. 280 - M.S. 263 yılları arasında Fatsa'da egemen olmuştur. Pont hakimiyeti dönemi, Side olarak anılan yörenin daha da güçlenmesine neden olmuştur

  [​IMG]
 3. Almira

  Almira Administrator

  Ce: Ordu Doğa Güzelikleri .Ordu ,Ünye ,Fatsa,Perşembe Resimleri Manzaraları

  Fatsa'nın tarih sahnesinde önemli bir yer alması M.S. 1. yüzyıl'da başlamıştır. Mitridatın ölümünden sonra II. Farnak, M.Ö. 65-42 yılları arasında Roma'ya bağlı bir krallık olan Pont Devleti'nin başına geçmiştir. .Farnak, bugünkü Fatsa'nın bulunduğu yerde hükümdarlığını

  [​IMG]

  sürdürürken, Roma'nın iç karışıklıklarından faydalanarak hem bağımsızlığını kazanmak hem de idaresini genişletmek için çalışmış fakat başarılı olamamıştır. II.Farnak, Fatsa'nın eski hükümet binasının bulunduğu alandır. kızı Fanizan adına bir şato inşa ettirmiştir. Bu şatodan dolayı kasabaya Fanizan adı verilmiştir. Sonraki yüzyıllarda Fanise, Phadsane, Pytane ve Faça adları ile anılan kasaba son olarak Fatsa adını almıştır.


  [​IMG]


  Pont Devletinin sınırları içerisinde Fatsa yer almaktaydı. Kasaba, Şarl Teksiye'de, Fatizan şatosu, vilayet yıllıklarında ise Vadisane olarak adlandırılmaktadır. II.Farnak'tan sonra bölgeye ayrı bir sülaleden gelen Polemen hükümdarlık yapmıştır. M.S. 63 yılında Pont devri , Roma İmparatorluğu tarafından ortadan kaldırılmış, M.S. 395 yılında ise bu topraklar Roma İmparatorluğu tarafından, Bizans İmparatorluğu'na devredilmiştir.M.S. 391 yılından itibaren Anadolu'ya giren Peçenek ve Kuman Türklerinin akınları sonucu, Fatsa'ya ilk Türkler giriş yapmıştır.


  [​IMG]


  Türklerin Fatsa yöresine kesin olarak yerleşmeleri, 1071 Malazgirt Savaşı sonrası meydana gelen akınlar sonucu sağlamıştır. Danişmend Gazi'nin beylerinden Sevli Bey, Ladik yöresinden harekete geçerek kısa sürede; Samsun, Ünye, Fatsa ve Giresun bölgelerini fethedip, Trabzon'a kadar ilerlemeyi başarmıştır. Bu olaylardan sonra yerleşen oymaklar


  [​IMG]


  sayesinde Türkleşme ve İslamlaşma süreci başlamıştır. Bu oymaklardan en önemlisi Çepni'lerdir. Çepniler bu alt yapıyı sağladıktan sonra 1380 yılında Hacı Emiroğulları adlı bir Türk Beyliğinin hakimiyet dönemi başlamıştır. 1427-1428 yılları arasında Yörgüç Paşa'nın Canik seferi ile Fatsa, Osmanlı İmparatorluğu'nun sınırları içerisinde dahil edilmiştir. Hacı Emiroğulları dönemi Fatsa'daki Türk nüfusunun temelini oluşturmuştur.


  [​IMG]


  13. ve 14. yüzyıllarda, kıyı kesiminde Ceneviz kolonilerinin etkileri görülmekteydi. Sahildeki tabya, Cenevizliler tarafından depo olarak kullanılmıştır. Bu zaman dilimi içerisinde Fatsa, Karadeniz'in öneml
  [​IMG]


  i ticaret merkezlerinden biri olmuştur. Cenevizlilerin Karadeniz hakimiyetleri, II. Mehmet döneminde sona erdiği için Fatsa'yı bu dönem içerisinde terk etmişlerdir.. Fatsa'da Türk


  Nüfus
  ordunun önlüleri


  Kadir İnanır
  Halit Akçatepe
  Soner Arıca
  Gülşen
  Gaye Aksu
  Ahmet Yenilmez
  Erdoğan Arıca
  Mehmet Hilmi Güler
  Kamil Sönmez
  Erdal Beşikçioğlu
  Harun Tekin(mor ve ötesi vokalisti)
  Levent İnanır
  Zeki Çol(telelig programı yorumcusu)
  Güngör Coşkun
  Aydan Uysal
  Mehmet Akif Alakurt
  Hekimoğlu
  Gürkan Uygun
  Fatih Yaman
  Tuğrul Şan
  Aydın Beyoğlu
  Grup Tomakinler
  Coşkun Gök
  Ayşe Taş
  Cem Çelebi
  Burçin Birben
  Tuncer Tercan
  Ümit Tokca
  [​IMG]


  [​IMG]
  [​IMG]


  [​IMG]


  1918 yılında yapılan nüfus Sayımında Fatsa'nın toplam nüfusu 43.980'dü. Bu nüfusun 39.046' sı Müslüman halktan oluşmaktaydı. 1927 yılı nüfus sayımında nüfusun düşmesini tetikleyen bazı nedenler vardı. Bunların
  [​IMG]

  başlıcaları; Gayrımüslim nüfusun çeşitli nedenlerle göç etmesi ve uzun süren I.Dünya Savaşı ile Kurtuluş Savaşı sırasında çok sayıda yurttaşın hayatını kaybetmesidir. Buna rağmen fazla nüfus kaybı olmamıştır. Bu nedeni sağlayan emel ise, yüksek doğum oranıdır.


  [​IMG]

  1990 yılına kadar köy nüfusunun, kent nüfusuna göre fazla olduğu görülmektedir. 1990 yılından sonra ise köy nüfusu ile kent nüfusu denkleşmeye başlamıştır. 1960'ta köy nüfusunun azalmasını nedeni ise, Kumru ve Korgan ilçelerinin kurulup Fatsa'dan ayrılmasıdır. 1990 yılındada belirgin olarak, köy nüfusunun azaldığı görülmektedir. Bunu
  [​IMG]


  nedeni de köylerden şehir merkezine yapılan göçtür. Genel olarak; köydeki geçim sıkıntıları, nüfusun artması, üretimin azalıp tüketimin artması, öğretim amaçlı yer değiştirmeler ve terör olayları göçleri zorlamıştır. 1927 yılında, % 90 oranı geçen köy nüfusu 1997 yılında, % 50 oranına düşmüştür.


  [​IMG]
 4. Almira

  Almira Administrator

  Ce: Ordu Doğa Güzelikleri .Ordu ,Ünye ,Fatsa,Perşembe Resimleri Manzaraları

  Perşembe, --Ordu ilinin bir ilçesidir. Eski adı "Vona" olan ilçe, vona yarım adasında yer alır.

  [​IMG]  [​IMG] Perşembe[​IMG]


  Perşembe, uzun zaman Roma ve Bizans hakimiyetinde kalmıştır. 1461 yılında Fatih Sultan Mehmet'in Trabzon Rum Pontus imparatorluğunu

  [​IMG]


  ortadan kaldırmasından sonra Vona Osmanlı imparatorluğunun
  hakimiyetine girmiştir. 1945 yılında ise İlçe olmuştur. Ordu-Samsun
  [​IMG]
  devlet karayolu üzerinde Vona tabii liman koyunda kordon tepesi eteğinde kurulmuştur. Kuzeyinde Karadeniz, doğusunda Ordu, batısında Fatsa, güneyinde Ordu-Ulubey ve Fatsa İlçeleri ile sınırlıdır. İl Merkezine 13 km. uzaklıktadır.
  Nüfus

  İlçenin nüfusu 2008 nüfus sayımına göre 10288'dir. Bunun ? ilçe merkezinde, ? ise kasaba ve köylerde yaşamaktadır.
  İlçe bağlısı olarak merkez hariç olmak üzere ilçe merkezine bağlı; ? belde, ? köy ve ? mahalleden oluşmaktadır.


  Perşembe Turizm

  [​IMG]  Perşembe sahili boyunca daha çok devlet karayolunun deniz kısmında bir çok yeme içme ve dinlenme mekanları bulunur. Perşembe,kumsalları

  [​IMG]

  ile ünlüdür. Çaka doğal plajı,bunların en tanınmışıdır. Bu plaj ileri düzeyde turistik hale getirilmesi için Perşembe Kaymakamlığı,Belediyesi ve İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü, Valiliğimizin öncülüğünde ve himayesinde ortaklaşa olarak çalışmalarını yürütmektedir.

  [​IMG]

  Perşembe,tam bir dinlenme ve tatil yeridir. Sakindir,havası hoştur. Gürültü ve görüntü kirliliğinden tümüyle uzaktır. Önümüzdeki birkaç yıl içinde Perşembe bir turizm cazibe merkezi olacaktır. Perşembeli bir


  [​IMG]

  büyük iş adamı,turizm yatırımları için,ciddi çalışmalar yapmaktadırlar.
  [​IMG]


  Kıyılar,son derece güzel manzaralara sahiptir. Kıyı boyunca Çeşmeönü, Aktaş, Çerli Köyü, Mersin, Çaytepe Yason burnu Yarımadası, Çatı.
  [​IMG]


  Büyükağız, Okçulu Koyu, Mederesönü başlı başına birer dinlenme,gezi ve spor beldeleridir.

  [​IMG]
 5. Ayça_

  Ayça_ New Member

  Ce: Ordu Doğa Güzelikleri .Ordu ,Ünye ,Fatsa,Perşembe Resimleri Manzaraları

  emeklerine sağlık
 6. Almira

  Almira Administrator

  Ce: Ordu Doğa Güzelikleri .Ordu ,Ünye ,Fatsa,Perşembe Resimleri Manzaraları

  ordu ünye görselleri, ordu ünye, ünye kıyısından manzaralar, fatsa manzaralari, eski fatsa kadınlar pazarı resimleri, ünye fotoğrafları, ordu ünyeden resimler, ordu üniversitesi, ordu ünye üniversitesi fotografları, ordunun doğa ile ilgili bilgi, çaytepe köyü manzara, ordu, ordu resimleri, hoynat adası, fatsa fotoğrafları, fatsa, ordu doğa resimleri, ordu manzaraları, ünyenin tarihi yerleri, fatsanin resim goster, ünyedeki önemli olaylar, samsun ünye, ünye, ordu fatsa eski halleri, karadeniz manzaraları,

Sayfayı Paylaş