Uçak Bakım-Onarım Teknisyeni / Uçak Bakım-Onarım Teknisyeni Hakkında

Konusu 'Meslekler' forumundadır ve Duru tarafından 28 Haziran 2009 başlatılmıştır.

 1. Duru

  Duru Administrator

  UÇAK MOTORLARI
  BAKIM-ONARIM TEKNİSYENİ


  TANIM
  Uçak mühendislerinin gözetimi ve denetimi altında uçak motorlarının ve diğer hava araçları motorlarının her türlü bakım ve onarımı, montaj ve servis işlerinin yapılması aşamalarında görev yapan kişidir.

  GÖREVLER
  - Uçakların motor kısmını kontrol eder, onarım ve bakımını yapar, - Mümkün olduğunca ekonomik davranarak, arızalı parçaların tekrar kullanıma sunulması veya servis dışı edilmesi işlemlerini yapar, - Bakım ve onarım kataloglarını okur, iş ve işlemleri takip eder, gerekli testleri yapar.

  KULLANILAN ALET VE MALZEMELER
  - Perçin makineleri, - Kesme aletleri, - Şekillendirme aletleri, - Mekanik/Elektronik ölçüm aletleri, - Motor test üniteleri (bremze vb.), - Yüzey düzgünlük ölçüm aletleri, - Çeşitli el aletleri ve avadanlıklar vb.

  MESLEĞİN GEREKTİRDİĞİ ÖZELLİKLER
  Uçak motorları bakım ve onarım teknisyeni olmak isteyenlerin; - Fiziğe ve özellikle mekanik konulara ilgili ve bu alanlarda başarılı, - Şekil ilişkilerini görebilen, - Ellerini eşgüdümle kullanabilen, - Sorumlu, dikkatli, kurallara uyan, - Başkaları ile işbirliği halinde çalışabilen, - Yenilikleri takip edebilen kimseler olmaları gerekir.

  ÇALIŞMA ORTAMI VE KOŞULLARI
  Uçak motorları bakım ve onarım teknisyenleri uçak fabrikalarında, uçak bakım ve onarım ünitelerinde çalışırlar. Çalışma ortamı genellikle kirli (yağ ve yakıt), kokulu ve gürültülüdür. Teknisyen, mühendis ve teknikerin denetiminde görevini yapar. İşini yürütürken birinci derecede alet ve makinelerle ilgilidir.

  ÇALIŞMA ALANLARI VE İŞ BULMA OLANAKLARI
  Özel hava yollarında, hava limanlarında, uçak fabrikalarında, uçak bakım-onarım atölyelerinde, Türk Hava Yolları'nda, uçak fabrikalarının üretim ve montaj hattında çalışırlar. Uçak motorları bakım-onarım teknisyenliği, gelecek görünümü açısından gelişen bir meslektir. Geniş bir iş ve çalışma alanı vardır.

  MESLEK EĞİTİMİNİN VERİLDİĞİ YERLER
  Mesleğin eğitimi Anadolu Teknik Lisesi, Uçak Bakım Teknisyenliği ve Gövde-Motor bölümünde verilmektedir.

  MESLEK EĞİTİMİNE GİRİŞ KOŞULLARI

  - Meslek eğitimini alabilmek için; İlköğretim okulu mezunu olmak, Anadolu Meslek, Anadolu Teknik Liseleri için Milli Eğitim Bakanlığı tarafından yapılan Orta Öğretim Kurumları Öğrenci Seçme ve Yerleştirme sınavını kazanmış olmak, gerekmektedir. - Türkiye'de tescil edilmiş sivil uçaklarla, Türk hava sahası içinde bulunan ve Uluslararası Sivil Havacılık Örgütü (ICAO) üyesi diğer bir devlete ait olan sivil uçak, helikopter ve planörler üzerinde müstakil olarak periyodik bakım, küçük tamir, revizyon ve uçuşa elverişlilik kontrolü yapabilmek için uçak bakım teknisyeni lisansına sahip olmak zorunludur. Lisansı olmayanların uçak bakım teknisyenliği yapmalarına müsaade edilmemektedir. - Ulaştırma Bakanlığı Sivil Havacılık Dairesi "Uçak Bakım Teknisyeni Lisans Talimatı"na göre; A Kategori Uçak Bakım Teknisyeni lisansları Ulaştırma Bakanlığı'nca, belgeler ise Ulaştırma Bakanlığı'nın yetkili kıldığı müesseselerce verilir. - Ulaştırma Bakanlığı'ndan lisans alabilmek için mutlaka Anadolu Teknik Lisesi Uçak Motorları Bakım-Onarım bölümünden mezun olmak gerekmektedir. Ama teknisyen olarak diploması olup da bir işyerinde çalışanlar, çalıştıkları süre en az (3) üç yıl olmak şartı ile bu işyerinden alacakları bir belge ile kanıtlamaları halinde Ulaştırma Bakanlığı'ndan lisans almak için, lisans sınavına başvurma hakkını elde ederler.

  EĞİTİMİN SÜRESİ VE İÇERİĞİ
  Anadolu teknik lisesinin öğrenim süresi (5) beş yıldır. İlköğretim okulu üzerine, birinci yıl hazırlık sınıfı olmak üzere geriye kalan (4) dört öğretim yılında yabancı dilde eğitim yapılmaktadır. Eğitim süresince genel kültür dersleri ve meslek dersleri verilmektedir. Mesleki derslerin uygulamaları işletme ve atölyelerde vcerilmektedir.

  MESLEKTE İLERLEME
  Anadolu Teknik Liselerinin; Uçak Bakım Teknisyenliği ve Gövde Motor, bölümünden mezun olanlar istedikleri takdirde, Makine, Otomotiv, Tarım Alet ve makineleri ön lisans programına sınavsız geçiş için başvurabilirler. Gereken koşullara sahip oldukları takdirde yerleştirilebilirler. Ayrıca, Anadolu Teknik Liselerinin; Uçak Bakım Teknisyenliği ve Gövde Motor bölümlerinden mezun olanlar Otomotiv öğretmenliği, Uçak gövde-motor (Sivil Havacılık Y.O.), Uçak gövde-motor bakım (Sivil Havacılık Y.O.), Mekatronik Öğretmenliği lisans programlarını tercih etmeleri durumunda ek puan almaları nedeniyle diğer bölümlerden mezun olanlara göre öncelikle yerleştirilmektedir.

  BENZER MESLEKLER:
  Motor Teknisyeni.


  BURS, KREDİ VE ÜCRET DURUMU

  Meslek eğitimi sırasında işletmelerde beceri eğitimi gören öğrencilere asgari ücretin %30'u oranında ücret ödenir.
  Eğitimini başarı ile tamamlayan ve girdiği sınavlardan başarılı olarak lisans almaya hak kazanan teknisyenler, çalıştıkları işyerlerine göre değişen oranlarda kazanç elde ederler. Bu kazanç iş bilgisi, tecrübe ve işe yatkınlığa göre değişmektedir.

  DAHA AYRINTILI BİLGİ İÇİN BAŞVURULABİLECEK YERLER
  - İlgili Eğitim Kurumları, - Türkiye İş Kurumu Genel Müdürlüğü Meslek Danışma Merkezi, - Bünyesinde Meslek Danışma Merkezi bulunan Türkiye İş Kurumu Genel Müdürlüğü İl ve Şube Müdürlükleri.
 2. Duru

  Duru Administrator

  Ce: Uçak Bakım-Onarım Teknisyeni / Uçak Bakım-Onarım Teknisyeni Hakkında

  UÇAK BAKIM


  Bu faaliyet sonucunda, ulusal ve uluslararası anlaşmaların belirlediği standartlarda
  Uçak Bakım alanındaki meslekleri tanıyacaksınız.


  A. ALANIN MEVCUT DURUMU VE GELECEĞİ


  Havacılık sektörü, küresel düzeyde hem sivil hem de askeri alanda sürekli ve
  dinamik bir gelişim içindedir. Bu nedenle havacılık stratejik bir sektör olarak ülkelerin yakın ilgisini çekmektedir.
  Hızla küreselleşmekte olan havacılık sektöründe rekabet büyük yoğunluk
  kazanmaktadır. Sanayileşmiş ülkeler havacılık sektörünün korunması ve rekabet gücünün geliştirilmesi için özel politikalar ve planlar üretip uygulamaktadırlar.
  1933 yılında kurulan Devlet Hava Yolları 1956 yılında Türk Hava Yolları olmuş ve
  1990’lı yıllara kadar tek rma iken günümüzde özel rmalarda kurularak ülkemizde
  havacılık sektörünün gelişmesi sağlanmıştır. Bu şirketler hem yurt içinde hem de yurt
  dışında hizmet vermektedirler. Şirket sayılarının artması ile uçak sayıları da artmıştır. Bu uçakların bakımları havacılık sektöründe önemli yer tutmaktadır.


  Dünyada havacılık sektörünün kurallarını belirleyen ABD’de; Federal Aviation


  Authorities(FAA), Avrupa’da Joint Aviation Authorities (JAA) olmak üzere iki otorite

  vardır. Ülkemiz 4 Nisan 2001 tarihinde Avrupa Sivil Havacılık Otoritesine( Joint Aviation Authorities -JAA) tam üye olmuştur. Bu tam üyelikle;

  Ø Havacılık ile ilgili kuralların ve prosedürlerin standart duruma getirilmesi,
  Ø Üye ülkeler arasına uçak, uçak parçası ve bakım personeli alışverişinin
  kolaylaştırılması,


  Ø Sivil havacılık faaliyetlerinde en yüksek emniyet standartlarının geliştirilmesi

  sağlanmıştır.


  Havacılık sektöründe “Uçuş Emniyeti” en önemli ilkedir. Bu ilke doğrultusunda


  uçuş ekipleri ve teknik personel, Uluslararası Havacılık Otoriteleri’nin belirlediği kurallara göre organize edilerek bu kurallara göre donatılmış eğitimli elemanlardır  Alanla ilgili Uluslararası JAR Havacılık yasaları geçerlidir.


  B. ALANIN ALTINDA YER ALAN MESLEKLER


  Uçak bakımı alanında iki meslek elemanı çalışmaktadır. Uçak bakım atölyelerinde

  çalışan bu elemanların görevleri “Uçuş Emniyeti” açısından çok büyük önem taşımaktadır.


  Bunlar;  Ø Uçak gövde-motor


  Ø Uçak elektroniği


  UÇAK GÖVDE-MOTOR TEKNİSYENİ

  Tanımı

  Uçak gövde-motor teknisyenliği, uçakların ve diğer hava araçlarının yapısı, güç


  sistemleri, mekanik ve elektrik sistemlerini kapsayan hat bakım işlemlerini yapan, “bakım çıkış sertikası” düzenleyebilen ve ayrıca faal olduğunun kontrolü basit testler gerektiren,“hat bakım sırasında değiştirilebilir birim” kapsamındaki aviyonik birimlerin sökme/takma işlemlerini Sivil Havacılık Yönetmeliklerine uygun olarak yapan meslek elemanıdır.

  Görevleri
  Ø Uçakların motor kısmını kontrol etmek.
  Ø Uçakların gövde onarım ve bakımını yapmak.
  Ø Uçakların motor onarım ve bakımını yapmak.
  Ø Arızalı parçaların tekrar kullanıma sunmak.
  Ø Arızalı parçaların servis dışı edilmesi işlemlerini yapmak.
  Ø Hat bakımı esnasında basit testler gerektiren aviyonik birimleri sökmek ve
  takmak.


  Ø Bakım çıkış sertikasını düzenlemek.

  Ø Bakım ve onarım kataloglarını okumak.
  Ø Bakım onarım testlerini yapmak.

  UÇAK ELEKTRONİK TEKNİSYENİ

  Tanımı


  Uçak elektronik teknisyenliği, uçakların ve diğer hava araçlarının aviyonik ve


  elektrik sistemlerinin her türlü bakım onarımı, montaj ve servis işlerinin yapılmasının

  ardından “bakım çıkış sertikası” düzenleyebilen ve uçak yapısı,güç sistemlerinin hat bakımı
  sırasında sökme takma işlemlerini Sivil Havacılık Yönetmeliklerine uygun olarak yapabilen meslek elemanıdır.
  Görevleri  Ø Uçakların aviyoniks sistemlerini kontrol etmek.
  Ø Uçakların elektrik sistemlerinin onarım ve bakımını yapmak.
  Ø Uçakların aviyonik sistemlerinin onarım ve bakımını yapmak.
  Ø Arızalı parçaları onararak tekrar kullanıma sunmak.
  Ø Arızalı parçaların servis dışı edilmesi işlemlerini yapmak.
  Ø Hat bakımı esnasında basit işlem gerektiren gövde ve motor birimlerini sökmek
  ve takmak.
  Ø Bakım çıkış sertikasını düzenlemek.

  Ø Bakım ve onarım kataloglarını okumak.
  Ø Bakım onarım testlerini yapmak.

  C. MESLEK ELEMANLARINDA ARANAN ÖZELLİKLER


  Ø Matematiksel yetenek
  Ø Uzay ilişkilerini görebilme gücüne ve çizim yeteneği
  Ø Fen bilimlerinde başarılı
  Ø Mekanik problem çözebilme yeteneği
  Ø Ellerini ustalıkla kullanabilme
  Ø Mekanik ve göz el koordinasyonu yeteneği yüksek
  Ø Görme problemleri olmayan
  Ø İşitme problemleri olmayan
  Ø Sabırlı ve dikkatli
  Ø Yorum ve analiz yeteneği

  D. ÇALIŞMA ORTAMI VE KOŞULLARI

  Uçak bakım alanında çalışacak meslek elemanları; sivil uçak bakım merkezleri,

  askeri hava ikmal bakım merkezleri ile uçak fabrikalarının hangar ve atölyelerinde çalışırlar.
  Uçak gövde ve motor teknisyeninde çalışma ortamı yağ, yakıt, kimyasal gazlar ve
  gürültülü, uçak elektronik teknisyeninde ise radyasyonlu ve elektrikli ortamlardır.Ancak
  daha önce belirtildiği gibi Avrupa Sivil Havacılık Otoritesi( Joint Aviation Authorities -JAA)
  tarafından iş kazalarına ve işçi sağlığına karşı çalışma ortamlarında maksimum emniyet için gerekli tedbirler ilgili bakım kuruluşu tarafından alınır. Teknisyenler, uçak mühendisleri sorumluluğunda görevlerini yapar. İşini yürütürken birinci derecede alet ve makinelerle ilgilidir.


  Uçak motoru üzerinde unutulan bir cıvata onlarca insanın hayatına ve milyonlarca dolarlık uçağın düşmesine sebep olabileceği unutulmamalıdır.


  E. İŞ BULMA İMKÂNLARI


  Uçak bakım alanında çalışacak meslek elemanları; sivil uçak bakım merkezleri,
  askeri hava ikmal bakım merkezleri, uçak fabrikaları gibi iş piyasasının ihtiyacına göre
  istihdam edilmektedir. Geniş bir iş ve çalışma alanı vardır.

  İstanbul Sabiha Gökçen Havaalanı 2008 yılında uluslararası Havacılık Bakım


  Onarım Merkezi (HABOM) olması ve sivil havacılıktaki gelişmeler bu alanda istihdam


  imkânını arttırmaktadır. Bununla beraber özel hacılık şirketleri kendi bakım merkezlerini ülkemizin çeşitli şehirlerinde kurmayı planlamaktadırlar.

  Ayrıca bayanlarda bu mesleklerde eğitim alıp teknisyen olarak çalışabilmektedir.

  F. EĞİTİM VE KARİYER İMKÂNLARI


  Uçak bakım alanı Anadolu Teknik Liselerinde dört yıl süre ile eğitim verilmektedir.


  Bu Eğitim okulda teorik, atölye ortamında ve işletmelerde uygulamalı olarak yapılmaktadır.

  Uçak Bakım alanından mezun olan öğrenciler sayısal puan türüne göre aşağıdaki
  lisans programlarına devam edebilirler.


  Ø Otomotiv Öğretmenliği.
  Ø Mekatronik Öğretmenliği.
  Ø Uçak Gövde- Motor(Sivil Havacılık Yüksekokulu).
  Ø Uçak Gövde- Motor Bakım (Sivil Havacılık Yüksekokulu).
  Ø Elektronik Öğretmenliği.
  Ø Elektronik ve Bilgisayar Öğretmenliği.
  Ø Elektronik ve Haberleşme Öğretmenliği.
  Ø Mekatronik Öğretmenliği.
  Ø Havacılık Elektrik Elektroniği(Sivil Havacılık Yüksekokulu).
  Ø Uçak Elektrik-Elektronik(Sivil Havacılık Yüksekokulu).
  Ø Kontrol Öğretmenliği
  Ø Telekomünikasyon Öğretmenliği

  Uçak Bakım Alanından mezun olan öğrenciler aşağıdaki meslek yüksek okulu
  programlarına sınavsız geçiş yapabilirler.

  Ø Makine
  Ø Otomotiv
  Ø Tarım Alet ve Makineleri
  Ø Biyomedikal Cihaz Teknolojisi
  Ø Elektrik
  Ø Elektrik-Elektronik Teknikerliği
  Ø Elektronik Haberleşme
  Ø Endüstriyel Elektronik
  Ø Endüstriyel Otomasyon
  Ø Ev Cihazları Teknolojisi

  Ø Hidroelektrik Santralları
  Ø Mekatronik
  Ø Otomotiv
  Ø Radyo Televizyon Tekniği
  Ø Termik Santral Makineleri
  Ø Termik Santrallerde Enerji Üretimi
  Ø Raylı Sistemler Elektrik-Elektronik Teknolojisi

  Ayrıca uçak bakımı alanında mezun olan öğrenciler, Türkiye’de tescil edilmiş sivil
  uçaklarla, Türk hava sahası içinde bulunan ve Uluslararası Sivil Havacılık Örgütü (ICAO) üyesi diğer bir devlete ait olan sivil uçak, helikopter ve planörler üzerinde müstakil olarak periyodik bakım, küçük tamir, revizyon ve uçuşa elverişlilik kontrolü yapabilmek için uçak bakım merkezlerinde iki yıl uygulamalı eğitimden sonra 21 yaşını dolduran meslek elemanı sertifika sınavına girmeye hak kazanır.


  Ulaştırma Bakanlığı Sivil Havacılık Dairesi “Uçak Bakım Teknisyeni Lisans
  Talimatı”na göre; A Kategori Uçak Bakım Teknisyeni lisansları Ulaştırma Bakanlığı’nca, belgeler ise Ulaştırma Bakanlığı’nın yetkili kıldığı müesseselerce verilir.


  Uçak Bakım alanında meslek eğitimini tamamlayarak Uçak Bakımı sektöründe

  çalışanların kariyerinde yükselmek ve gelişen teknolojiyi takip edebilmek için Avrupa Sivil Havacılık Otoritesine( Joint Aviation Authorities -JAA) göre iki yılda bir güncelleme eğitimleri zorunludur.
  Mesleki Eğitim Merkezleri çıraklık eğitimi uygulama kapsamına alınan illerde ve
  meslek dallarında aday çırak, çırak, kalfa ve ustalara eğitim vermek ve çeşitli meslek kursları açmak suretiyle sanayinin ihtiyaç duyduğu nitelikli ara insan gücünü yetiştirmek amacıyla ılan eğitim kurumlarıdır.


  Halk Eğitimi Merkezleri yaş** boyu öğrenme perspektifi içerisinde her zaman ve


  her yerde uygulanabilecek yaygın eğitim programları ile her yaş ve düzeyde bireylere eğitim sunmaktadır.

  Mesleki Eğitim Merkezlerinde, Uçak Bakım alanında eğitim verilmektedir. Modüler
  programlarla meslek liseleri arasında paralellik sağlandığından dolayı yatay ve dikey geçişler olabilecektir.

Sayfayı Paylaş