Yıldırımlar Nasıl Oluşur ?Şimşek ve yıldırım Nasıl Oluşur-Gök Gürültüsü Nedir

Konusu 'Nedir-Sözlük' forumundadır ve Almira tarafından 11 Mayıs 2011 başlatılmıştır.

 1. Almira

  Almira Administrator

  Yıldırımlar Nasıl Oluşur ?Şimşek ve yıldırım Nasıl Olışur-Gök Gürültüsü Nedir
  [​IMG] [​IMG]
  Bir şimşek animasyonu  Yıldırım, gök gürültüsü ve şimşekle görülen, gökyüzü ile yer arasındaki elektrik boşalmasıdır.[1][2] Şimşek, bir bulutun tabanı ile yer arasında, iki bulut arasında veya bir bulut içinde elektrik boşalırken oluşan kırık
  [​IMG]


  çizgi biçimindeki geçici ışığa denir.[3][4] Gök gürültüsü ise, şimşek çakması ya da yıldırım düşmesinden yaklaşık 5 6 saniye sonra duyulan, patlamaya benzer çok yüksek sestir. Çünkü ışık hızı ses hızından
  [​IMG]
  fazladır. Volkanik patlamalar ve kum fırtınaları esnasında da, toz veya kül bulutu içerisindeki statik elektrik nedeniyle yıldırım oluşabilir[kaynak


  [​IMG]

  yazılar Vikipedi, özgür ansiklopedi
  DÜZENLEYEN ALMİRA
 2. Almira

  Almira Administrator

  Ce: Yıldırımlar Nasıl Oluşur ?Şimşek ve yıldırım Nasıl Olışur-Gök Gürültüsü Nedir

  Yıldırım Nasıl Düşer, Yıldırım-Yıldırımın Oluşumu-
  Yıldırımın Oluşumu HAKINDA

  [​IMG]

  Havanın iyi bir iletken olmaması bünyesinde yüksek gerilimli bulutları oluşturur. Fiziki sebeplerden ötürü, bulutun yüklenmesi sırasında yere yakın olan kısmi negatif değerle şarj olmuştur (%85 ihtimal). Bu sırada yer de bulut boyunca pozitif yüklenir. Bazı koşullarda bunun tersi yüklenme de olabilmektedir (%15 ihtimal). Fırtınanın artmasıyla buluttaki negatif yük oranı ve buna bağlı olarak da yerdeki pozitif yük ayrışması hızlanarak devam eder. Bulutla yer arasındaki potansiyel fark arttıkça aradaki havanın da delinmesi kolaylaşır ve belli bir değerden sonra havanın delinmesiyle oluşan iletken kanal boyunca buluttan toprağa veya topraktan buluta deşarj baslar. Bulutla bulut arasında olan deşarja simsek ve bulut – toprak deşarjına ise yıldırım denir.

  [​IMG]
  Yıldırımın Oluşumu: Yıldırımın oluşması için öncelikle yıldırım bulutunun oluşması ve sonrasında bu bulutun elektriksel olarak yüklenmesi gerekmektedir. Günümüzde yıldırım bulutunun oluşumu rahatlıkla açıklanabilse de bu bulutun elektriksel olarak nasıl yüklendiği konusunda kesin bilgiler yoktur. Ancak bu durum bazı teoriler ile açıklanabilmektedir.


  Yıldırım boşalmasının çıkış noktası, atmosferde yüksek miktarda nem bulunması ve sıcak hava akımları yardımıyla yüklü bulutların oluşmasıdır. Hava akımları, yere yakın hava tabakalarının iyice ısınması ile oluşur. Çok büyük yüksekliklerden aşağı inen soğuk hava ile bu hava tabakası yer değiştirir. Nem ise yüksek sıcaklıkta buharlaşma ile meydana gelir. Hava, yukarı çıkışı sırasında soğur ve belirli bir yükseklikte su buharına doyacağı bir sıcaklığa erişir. Daha fazla yükselmesi kondenzasyona sebep olur ve bulut oluşur. Yıldırım bulutunun oluşumunda üç asama söz konusudur.
  -Gençlik
  -Olgunluk
  -Yaşlılık
  Gençlik aşamasında aşağıdan yukarı doğru ve kenarlardan ortaya doğru hava akımları artar. Bu durum yaklaşık 10 – 15 dakika sürer. Olgunluk aşamasında yağmurlar oluşur. Sıfıra yakın sıcaklık derecelerinde iyice azalan bulut kaldırma kuvveti şiddetli yağmurlara sebep olur. Bu sırada yukarıdan aşağıya hareket eden soğuk rüzgarlar görülür. Bunlar yere ulaştıklarında kısa süreli, şiddetli fırtınalara sebep olurlar. Bu asama yaklaşık 15 – 30 dakika sürer. Yaşlılık aşamasında ise hava akımları artık son bulmuştur. Yaklaşık 30 dakika sürer.
  Yıldırım bulutlarında elektrik yüklerinin nasıl oluştuğu henüz net bir şekilde bilinmemektedir. Tarih boyunca bu konuda çeşitli teorilerle bulutların yüklenmesi açıklanmaya çalışılmıştır. Bu teorilerden biri Simpson ve Lomonosow’ un teorisidir. Bu iki araştırmacıya göre bulutlardaki yükler hava akimi yardımıyla oluşmaktadır. Sıcak ve soğuk havanın yer değiştirmesi sonucunda oluşan hava akimi bulutlardaki su damlacıklarını harekete geçirir. Hareket halindeki su damlacıkları, birbirleriyle sürtünmesiyle, yüklü hale geçerler. Bulutlardaki hava


  akımları su damlacıklarının dağılmasına ve tekrar birleşmesine sebep olurlar. Yapılan laboratuar çalışmalarında dağılan su damlacıklarından küçük damlacıkların negatif, büyük damlacıkların ise pozitif olarak yüklendiği gözlenmiştir. Bu bilgilere göre büyük su damlacıkları yani pozitif yüklü damlacıklar bulutun alt kademelerinde ve rüzgar hızının büyük olduğu bölümlerde olmalılar.
  Küçük, negatif yüklü, su damlacıkları ise rüzgar tarafından itilmeli ve bulutun daha yukarı kısımlarında dağılmalılar. Yıldırım bulutundaki yüklerin bu şekilde meydana geldiği kabul edilecek olursa bulutun alt kısımları pozitif yüklü olacağından yıldırım deşarjı da pozitif kutsiyette olacaktır. Yapılan gözlemler pozitif kutsiyetteki yıldırım deşarjlarının %5-20 civarında olduğunu, deşarjların yaklaşık %80- 95′ inin negatif kutsiyette olduğunu göstermektedir. Dolayısıyla Simpson ve
  [​IMG]

  Lomonosow’ un teorileri yıldırım bulutlarındaki elektrik yüklerinin meydana gelişini tam olarak açıklayamamaktadır. Bu konuda ikinci bir teori de Elster ve Geitel tarafından ortaya konulmuştur. Onlara göre bulutların yüklenmesi tesirle elektriklenme ile açıklanmaktadır.
  Dünya yüzeyindeki elektrik yükü –5×105 C kabul edilirse bu yükün içinde bulunan su damlacıkları alt uçları pozitif ve üst uçları negatif olmak üzere kutuplanırlar. Yerçekimi etkisiyle aşağıya doğru düsen büyük su damlacıkları havanın oldukça yavaş hareket eden iyonlarına yaklaşırlar ve bu sırada su damlacığının pozitif alt ucu havanın negatif iyonunu absorbe ederken pozitif iyonu da iter. Böylece ağır su damlacıkları negatif elektrikli parçacıklar haline gelir. Ayni şekilde kutuplanan küçük su damlacıkları yukarıya doğru hareket ederken havanın pozitif iyonlarını absorbe ederler ve negatif iyonları iterler. Böylece hafif su damlacıkları da pozitif elektrikli parçacıklar haline gelirler. Bu teoriye göre bulutun alt kısımlarında negatif yükler bulunmaktadır. Teori negatif kutsiyetteki yıldırım deşarjlarını

  [​IMG]
  açıklayabilmektedir gibi gözükse de aslında eksik yanları mevcuttur.
  Bir yıldırım bulutunun su damlacıklarından çok buz kristalleri ve kar parçacıklarından oluştuğu düşünülürse, bu buz kristalleri ve kar parçacıklarının dünyanın elektrik alanı ile kutuplanma olasılıkları oldukça düşüktür. Bu konu üzerine üçüncü bir teori de J. I. Frenkel tarafından ortaya atılmıştır. Frenkel’ e göre havada her iki işaretli iyonlar var olduğundan, dünyanın negatif elektrik yükleri kaçmaya ve iyonosferin pozitif elektrik yükleri ile birleşmeye yatkındır. Dolayısıyla dünyanın azalan elektrik yükünü sürekli olarak takviye edecek bir olayın olması gerekmektedir. Dünyanın elektrik yükünün sabit kalmasında en önemli rolü negatif yıldırım deşarjları sağlayacaktır. Bu teoriye göre her iki işaretli iyonlardan oluşan hava ile küçük su damlacıkları veya buz
  [​IMG]
  kristallerinden meydana gelen bir ortam göz önüne alınır ve havanın negatif iyonlarının daha küçük su damlacıklarına veya buz kristallerine konduğu var sayılır. Buna göre bulut, negatif elektrikli su damlacıkları ve pozitif iyonlu havadan oluşur.
  Bir yıldırım boşalmasının oluşabilmesi için elektrik alan şiddetinin 2500kV/m değerine ulaşması gerekmektedir. Buluttaki elektrik alan şiddeti değeri yeterince arttığında bulut – bulut veya bulut – yeryüzü deşarjı görülür. Eğer yeryüzündeki alan çeşitli sebeplerden ötürü (yüksek kuleler, gökdelenler, v.b.) bozulmuşsa bu takdirde de yeryüzü bulut deşarjı görülebilmektedir. Bulut yeryüzü deşarjı, bulutun pozitif veya negatif yüklü bölgelerinden aşağıya veya yeryüzündeki pozitif veya negatif yüklü sivri uçlarından yukarıya başlayabildiği için, dört çeşitte olabilir
  .
  Yukarıya Çıkan Yıldırım Bu tip yıldırımlar genelde yerin pozitif yüklü sivri bölgelerinden, bulutun negatif yüklü bölgesine başlayan ön boşalmalar seklinde görülür. Deşarjlar genelde düzgün araziler üz erindeki çok yüksek yapılardan (GSM kuleleri), veya yeryüzünün yüksek dağlık kesimlerinden başlarlar. Bu yüksek kesimlerin sivri uçlarından buluta doğru ön boşalmalar baslar. Bu sırada 1 ila 10kA arasında değişen akımlar görülür. Deşarj tam olgunlaştığında akim değeri 10kA’ i bulur.
  Aşağıya İnen Yıldırım Bir bulutun alt kısmındaki enerji yeterli seviyeye geldiği zaman toprağa doğru bir elektron demeti harekete geçer. Birinci demet 10 ile 50 metrelik mesafeyi 50 000 – 60 000 km/sn arasındaki
  [​IMG]
  hızla kat eder. 30 ile 100 mikron saniye süren bir aradan sonra ikinci bir deşarj birinci deşarjın yolunu izler ve birinciden 30 ile 50 metre arası daha ileri gider. Daha sonra üçüncü deşarj ardından dördüncü deşarj meydana gelir. Her bir deşarj öncekinden 30 ile 50 metre ileri giderek şimşeğin ucunun yeryüzüne yaklaşmasını sağlar. Ön boşalma yere yaklaştıkça elektrik alanı havanın delinme dayanımı üzerine çıkacak kadar artar. Böylece yeryüzünün sivri bir noktasından bir boşalma yukarıya doğru ilerleyerek ön boşalma ile birleşir. Yaklaşık 50.000km/sn’ lik bir hızla aşağıdan yukarıya doğru iyonizasyonlu ve kanalda depo edilen yükü toprağa boşaltır. Bu deşarj esnasında 200 000 ampere kadar çıkan akim 100 milyon voltluk bir gerilim ile toprağa akar.

  [​IMG]
 3. Duru

  Duru Administrator

  Ce: Yıldırımlar Nasıl Oluşur ?Şimşek ve yıldırım Nasıl Olışur-Gök Gürültüsü Nedir

  ürkütücü, ellrine sağlık almişim...
 4. Almira

  Almira Administrator

  Ce: Yıldırımlar Nasıl Oluşur ?Şimşek ve yıldırım Nasıl Olışur-Gök Gürültüsü Nedir

  Teşekkür ederim durucum cok ürkütüyor size katılıyorum
  belki sizlere komik gelecek ama ?ne zaman yıldırım oluşsa ben yorganın
  altına saklanırım :) nedeni ise o ışıkları göremek, o sesi duymak icin
  Ailem cok korktuğumu bilir ben evde yanlızsam o an yıldırım oluştuysa ? onlarda uzak bir yerdeler ise anında en yakından birilerini yanıma gönderirler ben büyümücem galiba onların gözünde :)
 5. Duru

  Duru Administrator

  Ce: Yıldırımlar Nasıl Oluşur ?Şimşek ve yıldırım Nasıl Olışur-Gök Gürültüsü Nedir

  çocukken bende çok korkardım almiş:) şimdi geceleri uyuycağım zaman güzel oluyor, ninni gibi...
 6. Almira

  Almira Administrator

  Ce: Yıldırımlar Nasıl Oluşur ?Şimşek ve yıldırım Nasıl Olışur-Gök Gürültüsü Nedir

  Yahu durucum onun ninisimi olur ay sus Allah aşkına :)
 7. _kanka**

  _kanka** Administrator

  Ce: Yıldırımlar Nasıl Oluşur ?Şimşek ve yıldırım Nasıl Olışur-Gök Gürültüsü Nedir

  ellerinesaglık almişimteşekkürler
 8. Almira

  Almira Administrator

  Ce: Yıldırımlar Nasıl Oluşur ?Şimşek ve yıldırım Nasıl Olışur-Gök Gürültüsü Nedir

  Teşekkürler kankam
 9. _kanka**

  _kanka** Administrator

  Ce: Yıldırımlar Nasıl Oluşur ?Şimşek ve yıldırım Nasıl Oluşur-Gök Gürültüsü Nedir

  [​IMG]


  resim süper ya elektirik santraline neye gerek yok havadana bi kablo çek şehir elektirigi tamamdırr))))
 10. Almira

  Almira Administrator

  Ce: Yıldırımlar Nasıl Oluşur ?Şimşek ve yıldırım Nasıl Oluşur-Gök Gürültüsü Nedir

  kankam gel bir anlaşma yapalım istersen sen önce yuvana dene söz sonra bende denicem :)
 11. _kanka**

  _kanka** Administrator

  Ce: Yıldırımlar Nasıl Oluşur ?Şimşek ve yıldırım Nasıl Oluşur-Gök Gürültüsü Nedir

  ama violişte bize gelsinnn ona bişey olmazzz)))))))))
 12. Almira

  Almira Administrator

  Ce: Yıldırımlar Nasıl Oluşur ?Şimşek ve yıldırım Nasıl Oluşur-Gök Gürültüsü Nedir

  [​IMG]

  Yıldırımdan Korunma Yolları
  Yıldırımın bir insanın üzerine düşme ihtimali çok azdır ancak imkansız değildir. Bu nedenle yağışlı havalarda çok dikkatli olunmalıdır. Yapılan incelemeler sonucunda bir bölgeye yıldırım düşmeden önce vızıltıya benzer bir ses duyulduğu, deride karıncalanmalar olduğu ve saçların dikleştiği tespit edilmiştir. Eğer böyle bir durum söz konusu ise muhtemel bölgeden derhal uzaklaşılmalıdır.  Alınabilecek başlıca önlemler şunlardır;
  • Yıldırımdan korunmak için evlerin ve binaların çatılarına yıldırımsavar (paratoner) olarak adlandırılan ve elektriği toprağa ileten aletler kullanılabilir.
  • Bireysel olarak alınabilecek önlem ise yağışlı havaya maruz kaldığınızda üstü kapalı bir alan bulup yağış kesilene kadar beklemektir.
  • Kesinlikle ağaçlardan, elektrik direklerinden, sivri yerlerden ve su birikintilerinden uzak durmanız gerekir.
  • Eğer kapalı bir alan bulamıyorsanız yapmanız gereken diğer insanlardan yeterince uzaklaşarak yere çömelmeniz ayaklarınızı birleştirmeniz ve kafanızı olabildiğince öne doğru eğmeniz gerekir.
  • Eğer bir şemsiye, sivri veya metal cisimler taşıyorsanız tehlikeyi de beraberinde taşıyorsunuz demektir.[​IMG]
  • Bu nedenle şemsiyeniz olsa bile eve yetişmeye çalışmak yerine şemsiyeyi kapatarak üstü kapalı bir alan bulmanız en doğru tercihtir.
  • Yıldırım ihtimaline karşı en güvenli yerler ise otomobiller ve binalardır. Özellikle otomobiller ıslak lastiklerden elektriği toprağa iletebilirler. Kesinlikle “aynı yere yıldırım iki defa düşmez” kanısına kapılmamalısınız. Çünkü New york’ta bulunan Empire State binasına onbeş dakika içerisinde onbeş defa yıldırım düştüğü
 13. Jake

  Jake New Member

  Ce: Yıldırımlar Nasıl Oluşur ?Şimşek ve yıldırım Nasıl Oluşur-Gök Gürültüsü Nedir

  görüntüler inanılmaz baktıkca kendimden geçiyorum :)
 14. Almira

  Almira Administrator

  Ce: Yıldırımlar Nasıl Oluşur ?Şimşek ve yıldırım Nasıl Oluşur-Gök Gürültüsü Nedir

  Kıskanmayın calış sizinde olsunmu diyeyim :)
 15. r10

  r10 New Member

  Ce: Yıldırımlar Nasıl Oluşur ?Şimşek ve yıldırım Nasıl Oluşur-Gök Gürültüsü Nedir

  şimşek nasıl oluşur

  , şimşek

  , şimşek nasıl gerçekleşir

  , gök gürültüsü nasıl oluşur

  ,
 16. Kayıtsız

  Kayıtsız Guest

  Ce: Yıldırımlar Nasıl Oluşur ?Şimşek ve yıldırım Nasıl Oluşur-Gök Gürültüsü Nedir

  Teşekkür ederim çok güzel.
 17. Kayıtsız

  Kayıtsız Guest

  Ce: Yıldırımlar Nasıl Oluşur ?Şimşek ve yıldırım Nasıl Oluşur-Gök Gürültüsü Nedir

  hani + yükler hareket etmiyordu ?

Sayfayı Paylaş